Κυκλάδες - ΑΔΜΗΕ: Ορίστηκε η καταληκτική ημερομηνία για τη σύνδεση Νάξου - Σαντορίνης

Νάξος…. Σαντορίνη… Ο ΑΔΜΗΕ προχώρησε σε προκήρυξη για τη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση υπογείων και υποβρυχίων καλωδίων XLPE 150kV για τη διασύνδεση της Νάξου με τη Θήρα στα πλαίσια της δ’ φάσης της διασύνδεσης των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό σύστημα. Σύμφωνα με την προκήρυξη, ο προϋπολογισμός του έργου αγγίζει τα 100 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ και καταληκτική ημερομηνία είναι η 5η Φεβρουαρίου, όποτε και θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών.

Όσον αφορά τα προαπαιτούμενα για τους υποψηφίους, έχουν ως εξής:

Β. Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα:

Β.1 Να έχουν προμηθεύσει, μελετήσει και εγκαταστήσει σε ηλεκτρικές εταιρείες ή σε Σύστημα Μεταφοράς, τουλάχιστον ένα καλωδιακό σύστημα ονομαστικής τάσης 87/150/170kV (U0/U/Um) ή μεγαλύτερης, αποτελούμενο από μονοπολικά υπόγεια και τριπολικά υποβρύχια καλώδια μόνωσης τύπου XLPE, συνδέσμους μετάβασης υποβρύχιου – υπόγειου τμήματος και αντίστοιχα ακροκιβώτια εσωτερικού ή/και εξωτερικού χώρου, το οποίο να έχει λειτουργήσει ικανοποιητικά για ένα τουλάχιστον έτος, την τελευταία δεκαετία. Επιπλέον πρέπει να καλύπτεται από πιστοποιητικά δοκιμών τύπου που προβλέπονται στον διεθνή κανονισμό IEC 60840/2011 και στα Ενημερωτικά φυλλάδια (Brochure) της CIGRE υπ. Αρ. 490 και 623.

Τουλάχιστον ένα από τα παραπάνω συστήματα πρέπει να έχει ενιαίο μήκος όδευσης άνω των τριάντα (30) km.

Β.2 Να διαθέτουν επιπλέον πιστοποιητικά επιτυχών δοκιμών τύπου για άκαμπτο σύνδεσμο επισκευής (θαλάσσιο-Rigid Repair Joint), σύμφωνα με τα Ενημερωτικά φυλλάδια (Brochure) της CIGRE υπ. Αρ. 490 και 623. Οι δοκιμές τύπου πρέπει να καλύπτουν βάθος εγκατάστασης τουλάχιστον 220 μέτρων, ενώ ισχύει το εύρος αποδοχής δοκιμών τύπου που αναφέρονται στον κανονισμό IEC 60840/2011, §12.2 και στο Ενημερωτικό φυλλάδιο (Brochure) της CIGRE υπ. Αρ. 490, §8.2 .

Ακόμα, οι υποψήφιοι πρέπει

Β.3 Να έχουν εγκαταστήσει την τελευταία δεκαετία, ήτοι από το έτος 2009 έως 2019, σε ηλεκτρικές εταιρείες ή σε Σύστημα Μεταφοράς, είτε ως Ανάδοχος, είτε ως Υπεργολάβος, τουλάχιστον ένα καλωδιακό σύστημα τουλάχιστον τριάντα (30) km και σε βάθος τουλάχιστον 220m, που να αποτελείται από τριπολικά υποβρύχια καλώδια AC ονομαστικής τάσης 110 kV ή μεγαλύτερης το οποίο πρέπει να έχει λειτουργήσει ικανοποιητικά για ένα τουλάχιστον έτος, την τελευταία δεκαετία.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News