Κυκλάδες - Αμοργός: Σεμινάριο για την προστασία των αγγελοκαρχαριών

Αγγελοκαρχαρίας

Προσοχή.. Δεν είναι είδηση που έρχεται να προκαλέσει πανικό... Είναι όμως πραγματικότητα... Οι καρχαρίες άλλωστε ζουν ανάμεσά μας.... Σημαντική για τους αγγελοκαρχαρίες είναι η περιοχή του νοτίου Αιγαίου που αποτελεί, ίσως, από τις τελευταίες σημαντικές περιοχές για τους πληθυσμούς τους στη Μεσόγειο.

Στην παραπάνω εκτίμηση κατέληξαν μέλη της περιβαλλοντικής οργάνωσης iSea με τη χρήση ενός μοντέλου κατανομής και ενός μοντέλου χωρικής προτεραιοποίησης για τη διατήρηση ειδών και οικοτόπων, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία μιας χωρικής ιεραρχίας περιοχών, σύμφωνα με την αξία διατήρησής τους.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση της οργάνωσης, από τη διαδικασία προέκυψαν τρεις κρίσιμες περιοχές για τα είδη αγγελοκαρχαριών που εντοπίζονται στη Μεσόγειο και την Ελλάδα, την Ακανθορίνα (Squatina aculeata), τη Ματορίνα (S. oculata) και τον Αγγελοκαρχαρία (S. Squatina), που έχουν αξιολογηθεί ως Κρισίμως Κινδυνεύοντα (CR) στην Κόκκινη Λίστα Απειλούμενων Ειδών της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης (IUCN). «Πρόκειται για την περιοχή του νησιωτικού συμπλέγματος των Κυκλάδων, το νοτιοανατολικό τμήμα του Αιγαίου και, ειδικότερα, τη ζώνη μεταξύ των νησιών Σάμου και Ρόδου και τις ακτές της Βόρειας Κρήτης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Και πάμε στην είδηση που μας αφορά...    Στις 25 Ιουνίου και ώρα 20:00 η Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Προστασία των Υδάτινων Οικοσυστημάτων, iSea θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτικό σεμινάριο στο πλαίσιο του προγράμματος “Ενίσχυση της Προστασίας των Αγγελοκαρχαριών στο Νότιο Αιγαίο”, υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοργού στην πλατεία Λόζα στην Χώρα της Αμοργού.

Το σεμινάριο έχει σκοπό την κατάρτιση των αρμόδιων αρχών, των τοπικών φορέων και των αλιέων σε θέματα που αφορούν τους αγγελοκαρχαρίες. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση και ενίσχυση της προστασίας των αγγελοκαρχαριών στην Ελλάδα. Οι καρχαρίες αποτελούν οργανισμούς ιδιαίτερης σημασίας όντας ανώτεροι θηρευτές και ακρογωνιαίοι λίθοι της δομής και της ισορροπίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Μέσα από αυτό το πρόγραμμα εντοπίσαμε περιοχές σημαντικές για τα τρία είδη και εκδώσαμε μια Συνοπτική Παρουσίαση που συμπεριλαμβάνει τα αποτελέσματα που προέκυψαν καθώς και μια σειρά από προτάσεις οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση της διατήρησης και προστασίας των αγγελοκαρχαριών του Αιγαίου. Επιπλέον, το πλαίσιο του προγράμματος, θα διοργανώσουμε σεμινάρια εργασίας και εκπαίδευσης στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα (ένα από αυτά και στο νησί σας) και θα προτείνουμε συγκεκριμένες ρυθμίσεις και μέτρα προστασίας των αγγελοκαρχαριών τα οποία θα μπορούν να ενσωματωθούν στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Το πρόγραμμα υλοποιείται από την iSea, με την υποστήριξη του Shark Trust, σε συνεργασία με το Angel Shark Project και χρηματοδότηση του Shark Conservation Fund.

Λίγα λόγια για την iSea:

Η iSea, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία για την Προστασία των Υδάτινων Οικοσυστημάτων, είναι μία Περιβαλλοντική Μη Κυβερνητική Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 2016 με έδρα τη Θεσσαλονίκη και σκοπό την διατήρηση των φυσικών υδάτινων οικοσυστημάτων της Μεσογείου. Με βασικά εργαλεία την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, την έρευνα και την Επιστήμη των Πολιτών η iSea στοχεύει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στη βιώσιμη ανάπτυξη για την επίτευξη της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας. Κύριοι πυλώνες δράσης της οργάνωσης αποτελούν: η αλιεία, τα ξενικά είδη, τα υδάτινα απορρίμματα και η σχέση του ανθρώπου με τα υδάτινα οικοσυστήματα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα εντάσσεται στον πυλώνα της αλιείας.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News