Κυκλάδες - Τήνος: Αναβαθμίζεται το δίκτυο ύδρευσης στην πόλη

Κυκλάδες - Τήνος

Σημαντική κίνηση από τη πλευρά του Δήμου Τήνου με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών. Δίνει μάλιστα προοπτική βάζοντας τέλος στα προβλήματα καθημερινότας των κατοίκων του νησιού.. 

Και όπως διαβάζουμε «Έργα Βελτίωσης Δικτύου Ύδρευσης Πόλεως Τήνου με αντικατάσταση Υφισταμένων Σωληνώσεων» 

Δήμος Τήνου ανακοινώνει την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Έργα βελτίωσης δικτύου ύδρευσης πόλεως Τήνου με αντικατάσταση υφιστάμενων σωληνώσεων»..

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει την απόφαση του Δήμου για την αναβάθμιση των υποδομών του νησιού και την κάλυψη των νέων αναγκών που προκύπτουν από τη συνεχή και αυξανόμενη τουριστική και οικιστική ανάπτυξη.

Συγκεκριμένα, το έργο αυτό συμβάλει στην βελτίωση της ποιότητας νερού σε μεγάλο τμήμα της Χώρας της Τήνου, αφού θα αντικατασταθούν τα απαρχαιωμένα δίκτυα σωληνώσεων από αμιαντοσωλήνες, όσο και στην επίτευξη της αδειάλειπτης παροχής νερού (εξάλειψη των συχνών διαρροών νερού που παρουσιάζονται λόγω παλαιότητας του δικτύου), κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 423.387,10€ και χρηματοδοτείται από το ΥΠΕΣ". 

 

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News