Κύθνος: Ένταξη στο Δίκτυο Αμφικτυονία Ελληνικών Πόλεων

Ο Δήμος Κύθνου αποφάσισε την ένταξή του στο Δίκτυο Αμφικτυονία Ελληνικών Πόλεων, δράση η οποία αναμένεται να ενισχύσει την προώθηση της τουριστικής και κατ επέκταση οικονομικής ανάπτυξης της Κύθνου.

Η πολυεπίπεδη συνεργασία σε θέματα ιστορίας, πολιτισμού και αθλητισμού μέσω της αναβίωσης του αρχαίου θεσμού της Αμφικτυονίας, με την επωνυμία «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων» αρχικά θα αριθμεί 160 Δήμους-Μέλη. Σκοπός του Δικτύου είναι η κοινή δράση των ελληνικών Πόλεων του Δικτύου μεταξύ τους, καθώς και με άλλες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου, στις οποίες είχαν ιδρυθεί Ελληνικές πόλεις στην αρχαιότητα.

Στόχοι του Δικτύου είναι μεταξύ άλλων η ανάδειξη και προαγωγή της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας μεταξύ των μελών της Εταιρίας για θέματα ιστορίας, πολιτισμού, τουρισμού και αθλητισμού, η συνεργασία με Διεθνείς Αυτοδιοικητικούς και Πολιτιστικούς Οργανισμούς, σε τομείς που συμβάλλουν στην υλοποίηση των σκοπών της, η ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα πολιτισμού και αθλητισμού μεταξύ των μελών της αλλά και η ανάδειξη, προβολή και προώθηση καλών πρακτικών μεταξύ των μελών.

Επιπροσθέτως, δίνεται έμφαση στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και των φορέων των τοπικών κοινωνιών των μελών στο πλαίσιο της πολιτιστικής συνεργασίας τους.

Οι πόροι του Δικτύου θα προέρχονται κυρίως από δημόσιες, ιδιωτικές και ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις, χορηγίες, δωρεές και εισφορές των τακτικών μελών.

Με πληροφορίες από την ιστοσελίδα tornosnews.gr