Νάξος: ήρθαν οι μπλε κάδοι ανακύκλωσης αλλά πρέπει να φύγουν;

Άντε τώρα να είσαι Δημοτική Αρχή.. Να έχεις στα χέρια σου το χρυσό βραβείο για την προσπάθεια που κατέβαλες ώστε να προχωρήσεις στο κλείσιμο έντεκα χωματερών στα όρια του Δήμου, να έχεις δημιουργήσει έναν νέο –μεγάλο – ΧΥΤΑ και να είναι ένα βήμα από την λειτουργία με κάθε επισημότητα και της ανακύκλωσης. Κάτι για το οποίο σε τακτά χρονικά διαστήματα βρίσκεται απολογούμενος. Γιατί δεν το έκανες… Γιατί δεν το έκανες. Και χθες έρχονται και οι εκατό πρώτοι κάδοι (μπλε) ανακύκλωσης. Όπου οι κάτοικοι του Δήμου θα αρχίσουν να τοποθετούν τα ανακυκλώσιμα, ήτοι χαρτί, πλαστικό, γυαλί και αλουμίνιο. Και αισθάνεσαι υπερήφανος. Τα κατάφερες. Και αποκατάσταση ΧΑΔΑ και έναρξη λειτουργίας ΧΥΤΑ αλλά και ανακύκλωση έτοιμη για να λειτουργήσει. Και να υπερασπιστείς ως δήμαρχος την υπόσχεση που έχεις δώσει ότι «τέλος του χρόνου ο Δήμος θα είναι πρότυπο στον τομέα της καθαριότητας» Και τι περιμένεις; Το ειδικό απορριμματοφόρο αλλά και τη χωροθέτηση όπου θα τοποθετηθούν οι μπλε κάδοι. Κι εάν βάλεις και τις καμπάνες που λειτουργούν εδώ και μερικούς μήνες, όλα όμορφα…

Είναι όμως έτσι; Την Παρασκευή στην Αθήνα κατατέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος όπου ανοίγει ο δρόμος για την τοποθέτηση τεσσάρων διαφορετικών κάδων για την ανακύκλωση. Εχει τίτλο «Τροποποίηση ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις».

Με το σχέδιο νόμου τροποποιείται το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και ρυθμίζονται θέματα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης.

Επίσης, καθορίζονται εκ νέου οι όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών και εισάγεται πρόβλεψη για τη μείωση χρήσης της πλαστικής σακούλας.

Με τις νομοθετικές ρυθμίσεις τροποποιείται το βασικό θεσμικό πλαίσιο για την εναλλακτική διαχείριση στη χώρα μας, όπου το 81% των απορριμμάτων εξακολουθούν να θάβονται, ενώ εισάγεται η αρχή «πληρώνω όσο πετάω».

Που σημαίνει; Μέσα σε έξι μήνες τα συστήματα ανακύκλωσης θα πρέπει να αλλάξουν, καθώς θα γίνεται χωριστά η συγκέντρωση των ανακυκλώσιμων υλικών. Ένας κάδος για χαρτί, ένας για πλαστικό, ένας για γυαλί και ένας για αλουμίνιο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ΕΣΔΑ, στη χωριστή συλλογή των αποβλήτων υλικών συσκευασίας, ώστε να ανακτώνται στην καθαρότερη δυνατή και ομοιογενή μορφή τους προκειμένου να επιτευχθούν τα αναγκαία ποιοτικά πρότυπα στους αντίστοιχους τομείς ανακύκλωσης. Σημειώνεται ότι η χωριστή συλλογή θα πρέπει να οργανωθεί τόσο από τα (ΣΕΔ) συσκευασιών όσο και από τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού.

Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού να προβαίνουν αυτοτελώς στην οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών τους αποβλήτων, ενώ με τις ρυθμίσεις του νέου θεσμικού πλαισίου προβλέπεται η παροχή κινήτρων και η επιβράβευση των ΟΤΑ με βάση τα αποτελέσματά τους.

Τέλος, ενισχύεται ο ρόλος και η ευθύνη του Ελληνικού Οργανισμού Αvακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) τόσο θεσμικά όσο και με ανθρώπινο δυναμικό, με στόχο την καλύτερη συνεργασία με τα ΣΕΔ, την τοπική αυτοδιοίκηση και τις οργανώσεις της κοινωνίας και των πολιτών.

Ήδη στην υπόλοιποι Ευρώπη εφαρμόζεται το σύστημα της χωριστής διαλογής. Υπάρχουν χρωματιστές σακούλες και ανάλογα με το περιεχόμενο απορρίπτονται σε συγκεκριμένο κάδο.