Νάξος: Συνεργασία με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ... τεχνητός υδροβιότοπος

υδροβιότοπος

Ορίστε που δεν έχουμε εξελίξεις και δράσεις από τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.... Μία καινοτόμος πρωτοβουλία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αναμένεται να εφαρμοστεί στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος (οπότε 100% κάλυψη) που ως στόχο έχει την ανάπτυξη “πράσινων” και κοινωνικών συστημάτων.

Με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου), στην “εκπνοή” της προθεσμίας, ο Δήμος ενέκρινε την από 19/01 πρόταση που είχε δεχτεί από το Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας (ΕΥΤ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με την οποία ζητούνταν η συμμετοχή του Δήμου σε Ευρωπαϊκή Ερευνητική πρόταση σε συνεργασία με το ΕΜΠ και στόχο τη δημιουργία τεχνητού υδροβιότοπου από επεξεργασία λυμάτων βιολογικού καθαρισμού. Μάλιστα, δημιουργήθηκε και η σχετική ομάδα έργου που αποτελείται από τους: Μανώλης Πολυκρέτης (αντιδήμαρχος), Μιχάλης Τριαντάφυλλος, Δημήτρης Γρυλλάκης και Νίκος Κονδύλης...  (δείτε στο τέλος του άρθρου την σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με τη μορφή pdf)

Καθαρισμός λυμάτων, χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις και επαναχρησιμοποίηση του νερού

Σύμφωνα με την πρόταση που υπογράφει ο Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, κ. Σίμος Μαλαμής, «το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο συμμετέχει στην ευρωπαϊκή πρόταση GUIDER, στο πλαίσιο της προκήρυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής H2020-LG-GD-2020 με θέμα: “Καινοτόμα Πακέτα για Ευρωπαϊκές κλιματικά ανθεκτικές περιοχές (ΙΑ), με προθεσμία υποβολής 26 Ιανουαρίου 2021. Η πρόταση αυτή συντονίζεται από το ερευνητικό κέντρο CARTIF που βρίσκεται στην πόλη Βαγιαδολίδ της Ισπανίας και έχει διάρκεια 4 έτη. Η πρόταση, έχει ως στόχο να αναπτύξει πράσινα και κοινωνικά συστήματα προκειμένου να προωθηθεί η περιφερειακή εφαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Εφόσον εγκριθεί, η εκκίνηση του προγράμματος αναμένεται περίπου στα τέλη του 2021». Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΜΠ προσκάλεσε το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων να συμμετέχει στη συγκεκριμένη πρόταση ως εταίρος.

Όπως διευκρινίζεται στο αίτημα, «το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο θα έχει την ευθύνη να αναπτύξει δράσεις για την αξιοποίηση των διαθέσιμων υδατικών πόρων σε περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα έλλειψης νερού, όπως οι Κυκλάδες. Πιο συγκεκριμένα, προτείνουμε για την περίπτωση της Νάξου να αναπτύξουμε ένα καινοτόμο τεχνητό υδροβιότοπο, δυναμικότητας 30-50 κυβικών μέτρων/ημέρα, που θα επεξεργάζεται μέρος από τα λύματα υφιστάμενου βιολογικού καθαρισμού του νησιού. Η τεχνολογία που θα εφαρμοστεί απαιτεί μία έκταση περίπου 40 τετραγωνικών μέτρων και προτείνεται να εγκατασταθεί σε διαθέσιμο χώρο σε υφιστάμενη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του νησιού».

Ο καθηγητής, κ. Μαλαμής, τονίζει, πως «η πράσινη αυτή τεχνολογία θα συντελέσει στον αποτελεσματικό καθαρισμό των λυμάτων, έχει πολύ χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις και θα επιτρέψει την επαναχρησιμοποίηση του νερού σε παρακείμενη αγροτική έκταση. Η επεξεργασμένη εκροή θα υφίσταται απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία και μέρος της θα αξιοποιείται για την άρδευση ενός στρέμματος καλλιέργειας. Σημειώνεται, ότι πέραν της εξοικονόμησης νερού για χρήση στη γεωργία τα οφέλη θα περιλαμβάνουν επίσης και μείωση των απαιτήσεων σε λιπάσματα», ενώ σημειώνει, πως «το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο θα έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη βελτιστοποίηση της καινοτόμου μονάδας».

Τέλος, αποσαφηνίζεται, ότι «η πρόταση, εφόσον εγκριθεί, θα χρηματοδοτηθεί 100% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επομένως όλα τα έξοδα του Δήμου για το Πρόγραμμα καλύπτονται από αυτό. Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός για το Δήμο Νάξου ανέρχεται σε 120.000 ευρώ και περιλαμβάνει έξοδα προσωπικού, ταξιδιών, αναλώσιμων, μικρά έργα διοχέτευσης λυμάτων από την υφιστάμενη εγκατάσταση στην πιλοτική μονάδα, δράσεις δημοσιοποίησης/διάχυσης του προγράμματος (ημερίδες, συναντήσεις κλπ)».

Αναζήτηση αποτελεσματικών καινοτόμων συστημάτων

Η ανοικτή πρόσκληση του χρηματοδοτικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βασίζεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal), στόχος της οποίας είναι να μετατρέψει την Ευρώπη σε μια δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία με μια σύγχρονη, οικονομικά αποδοτική και ανταγωνιστική οικονομία χωρίς εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει, ότι «για να απελευθερωθεί ο άνθρακας από την Ευρώπη, οι χερσαίες και υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να καταστούν η κύρια πηγή ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος. Η έρευνα και η καινοτομία χρειάζονται για να μπορέσουμε να επιτύχουμε έναν πλήρη μετασχηματισμό του συστήματος και να συνειδητοποιήσουμε τη φιλοδοξία άλλων πολιτικών της ΕΕ, όπως ο καθαρός πλανήτης για όλους, το σχέδιο SET και η νέα στρατηγική κυκλικής οικονομίας και να συμβάλουμε στους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ιδίως SDG 7 προσιτή και καθαρή ενέργεια και SDG 9 Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές)».

Δεδομένου ότι η πρόσκληση περιέχει δύο υποκατηγορίες, για την πρώτη, που αφορά σε ανάπτυξη χερσαίων τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενσωμάτωσή τους στο ενεργειακό σύστημα, τα έργα θα πρέπει να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις είτε για τηλεθέρμανση ή/και συστήματα ψύξης ή για Combined Heat & Power (CHP), οι οποίες επιτρέπουν την ικανοποίηση ενός σημαντικού ή πιθανώς συνολικού μεριδίου της ενεργειακής ζήτησης μέσω του συνδυασμού διαφορετικών πολύ αποδοτικών χερσαίων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα έργα θα πρέπει να συνδυάζουν τουλάχιστον δύο ή περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή/και δύο ή περισσότερες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Όπως σημειώνεται στην πρόσκληση, στις υποψήφιες προτάσεις, «θα πρέπει να εξεταστεί η βελτιστοποίηση όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας των προτεινόμενων λύσεων, καθώς και η προσαρμοστικότητα στα υπάρχοντα συστήματα για μια αντιπροσωπευτική ποικιλία συνθηκών δικτύου στην ΕΕ. Τα έργα θα πρέπει να αξιολογούν τη βιωσιμότητα των προτεινόμενων λύσεων από περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική άποψη και θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις των τελικών χρηστών».

Η Επιτροπή κρίνει ότι οι προτάσεις που αιτούνται χρηματοδότηση μεταξύ 3 και 6 εκατομμυρίων ευρώ μπορούν να επιτρέψουν την αντιμετώπιση των προκλήσεων που τίθενται, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η πιθανότητα υποβολής και επιλογής προτάσεων που αιτούνται άλλα ποσά.

Με πληροφορίες από την ιστοσελίδα koinignomi.gr

Συνημμένα Αρχεία: 

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News