Παράταση για τον ΧΥΤΑ Νάξου

Όχι δεν είναι το γιοφύρι της Άρτας. Είναι ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων που για μία ακόμη φορά παίρνει παράταση όσον αφορά την ολοκλήρωσή του. Είχε προηγηθεί αυτή της 5ης Δεκεμβρίου 2015 όταν είχαμε την προέγκριση τροποποίησης της σύμβασης με υπογραφή του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου, και η οποία έδινε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 30-6-2016 για την ολοκλήρωση της κατασκευής του ΧΥΤΑ και έως  31-12-2016 για την δοκιμαστική λειτουργία του. Οι λόγοι της τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος; «κρίνεται επιβεβλημένη λόγω της απορρύθμισης της πορείας  υλοποίησής του έργου για λόγους καιρικών συνθηκών αλλά και λόγω των γενικότερων δημοσιονομικών δυσχερειών».

Σήμερα, 4 Ιουλίου, τέσσερις ημέρες μετά την λήξη εκτέλεσης του έργου έρχεται και πάλι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για να δώσει μία ακόμη παράταση, αυτή τη φορά τεσσάρων μηνών ώστε να ολοκληρωθεί… Να σημειώσουμε ότι σε σχέση με την προηγούμενη παράταση δεν υπάρχει αναφορά δικαιολογίας, μάλλον θα είναι η ίδια ήτοι «δημοσιονομικές δυσχέρειες»…

Αναλυτικά το δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναφέρει « Παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου της κατασκευής Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Δήμου Νάξου, έδωσε, με απόφασή του, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο υποδομής για το νησί της Νάξου, προϋπολογισμού 10,4 εκ. €. Η σύμβαση για τον ΧΥΤΑ υπογράφτηκε  στις 16/5/2014 και είναι σε στάδιο υλοποίησης με προθεσμία περαίωσης την 30/6/2016 για την κατασκευή και έως 31/12/2016 για την δοκιμαστική λειτουργία. Με την απόφαση του Περιφερειάρχη, προεγκρίθηκε παράταση τεσσάρων μηνών,  έως 31/10/2016, για την κατασκευή και έως 30/4/2017 για τη δοκιμαστική λειτουργία.

Το έργο, το οποίο αρχικά ήταν ενταγμένο στο ΕΠ ΠΕΡΑΑ του ΕΣΠΑ 2007 – 2013,  με φορέα υλοποίησης την «Εγνατία Οδός ΑΕ» αφορά στην κατασκευή ΧΥΤΑ  σε γήπεδο έκτασης περίπου 170 στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση «Κορφή Ξύδη» Δήμου Νάξου. Η επιφάνεια του ενεργού ΧΥΤΑ εκτιμάται σε 44 στρέμματα περίπου, με μέση ετήσια δυναμικότητα 15.450 τόνους αστικών στερεών αποβλήτων. Ο συνολικός όγκος ΧΥΤΑ για 20 έτη λειτουργίας εκτιμάται σε 463.500m3 συμπεριλαμβανομένου του υλικού περιοδικής επικάλυψης, εκτός της τελικής.

Οι εργασίες για την κατασκευή του XYTA περιλαμβάνουν έργα χωματουργικά, στεγάνωσης πυθμένα και πρανών, εγκαταστάσεις χώρου εισόδου, συλλογής και διαχείρισης των στραγγισμάτων, αποστράγγιση χώρου, κτιριακά, ηλεκτρομηχανολογικά, ελέγχου λειτουργίας και αποκατάστασης, έργα οδοποιίας, πρασίνου και περίφραξης. Επίσης προβλέπεται η προμήθεια ενός αυτοκινούμενου μηχανήματος διάστρωσης και συμπύκνωσης απορριμμάτων.

Ο ΧΥΤΑ Νάξου έχει  προταθεί για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020» (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) του νέου ΕΣΠΑ, ως έργο phasing (τμηματοποιημένο)».

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News