Πάρος: Με χρησιδάνειο η παραχώρηση του ΧΑΔΑ Πάρου στον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου

Ο Δήμος Πάρου αποφάσισε... Μπορεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να μην είναι ομόφωνη, αλλά είναι κίνηση για να βελτιωθεί η εικόνα στο θέμα των απορριμμάτων.... Τι εννοούμε; Οτι πολύ απλά, με δεδομένη την μεταβίβαση της αρμοδιότητας διαχείρισης των απορριμμάτων από τους Δήμους του Νότιου Αιγαίου στον ενιαίο περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου, ο οποίος συστάθηκε τον Δεκέμβριο, ο Δήμος Πάρου παραχωρεί με χρησιδάνειο την οικοπεδική έκταση του ΧΥΤΑ.

Κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάρου, τέθηκε υπόψιν του Σώματος η πρόβλεψη του ν. 4685/2020, πως «οι δύο νέοι Ειδικοί Περιφερειακοί Διαβαθμιδικοί ΦΟΔΣΑ καθίστανται καθολικοί διάδοχοι σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία των λειτουργούντων ΦΟΔΣΑ σε κάθε μία από τις δύο ως άνω Περιφέρειες, καθώς και των εγκαταστάσεων υγειονομικής ταφής αποβλήτων, μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων και των βιοαποβλήτων και λοιπών εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων των Δήμων μελών τους, ενώ υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των λειτουργούντων ΦΟΔΣΑ, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν συμβάσεων έργου».

Δεδομένου, ότι το οικόπεδο όπου λειτουργεί ο ΧΥΤΑ της Πάρου ανήκει στο Δήμο και η ανωτέρω πρόβλεψη μιλά για ακίνητη περιουσία των ΦΟΔΣΑ και όχι των Δήμων, εγκρίθηκε το χρησιδάνειο για το ακίνητο του ΧΥΤΑ.

Στο πλαίσιο αυτού, σημειώνεται, ότι την οικοπεδική έκταση του ΧΥΤΑ παραχωρεί ο Δήμος χωρίς αντάλλαγμα στον διαβαθμιδικό περιφερειακό ΦΟΔΣΑ, ο οποίος θα χρησιμοποιεί την έκταση ως ΧΥΤΑ. Η διάρκεια της σύμβασης του χρησιδανείου ορίζεται ως αορίστου χρόνου, ενώ τερματίζεται αυτοδίκαια με την καθ’ οποιοδήποτε τρόπο παύση της λειτουργίας του περιφερειακού φορέα. Επίσης, σημειώνεται, ότι ο ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου, δεν επιτρέπεται να παραχωρήσει τη χρήση της οικοπεδικής έκτασης σε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Δήμου Πάρου.

Το χρησιδάνειο εγκρίθηκε με 14 δημοτικούς συμβούλους να ψηφίζουν υπέρ, αλλά και 10 συμβούλους, συμπεριλαμβανομένου και του επικεφαλής της μειοψηφίας, να ψηφίζουν κατά.

Με πληροφορίες από στην ιστοσελίδα koinignomi.gr 

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News