ΠΝΑΙ: 10,38 εκατ. ευρώ σε δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων

Τρεις νέες προσκλήσεις χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ – συνολικού προϋπολογισμού 22,78 εκατ. ευρώ – για τη διαχείριση απορριμμάτων εξέδωσαν η Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Διαρθρωτικών Ταμείων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η πρώτη (10,38 εκατ. ευρώ) αφορά σε δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης βιοαποβλήτων και αστικών στερεών αποβλήτων – Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ειδικότερα, χρηματοδοτείται αφενός η διαχείριση βιοαποβλήτων οικιακής προέλευσης (προμήθειες εξοπλισμού κομποστοποίησης βιοαποβλήτων, χωριστής συλλογής και μεταφοράς βιοαποβλήτων οικιακής προέλευσης καθώς και έργα υποδομής και προμήθειες εξοπλισμού για την δημοτική κομποστοποίηση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων οικιακής προέλευσης).

Αφετέρου χρηματοδοτούνται οι υποδομές διαχείρισης υπολειμματικών σύμμεικτων και διάθεσης υπολειμμάτων, δηλαδή εργα υποδομής και προμήθειες εξοπλισμού για τη δημιουργία μονάδων ανάκτησης υπολειμματικών συμμείκτων αστικών αποβλήτων, νέων Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) ή επεκτάσεων υφιστάμενων ΧΥΤΑ (προκειμένου να λειτουργήσουν ως ΧΥΤΥ) καθώς και Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ). Απευθύνεται σε δήμους και Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και δίδεται προθεσμία για την υποβολή του φακέλου έως τις 30/9/2020.

Πρόσκληση για τα νησιά

Επίσης, δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για υλοποίηση ώριμων έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων σε νησιά, προϋπολογισμού 7,4 εκατ. ευρώ. Χρηματοδοτούνται οι εξής δράσεις:

· Δημιουργία μονάδων κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων.

· Δημιουργία μονάδων επεξεργασίας υπολειμματικών σύμμεικτων αστικών αποβλήτων

· Δημιουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ)

· Επεκτάσεις Χώρων Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), Δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία τους.

· Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, εργασίες αρχαιολογίας, συνδέσεις με δίκτυα ΟΚΩ (Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας), απόκτηση εδαφικών εκτάσεων, που σχετίζονται άμεσα με τα παραπάνω έργα.

Απευθύνεται σε Δήμους νησιών σε όλες τις Περιφέρειες, πλην των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, καθώς και στους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ). Η περίοδος υποβολής ξεκινά στις 30/4/2020 και λήγει στις 30/10/2020

Πρόσκληση για την ηπειρωτική χώρα και την Κρήτη

Η τρίτη πρόσκληση, προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ, αφορά στη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) και αφορά δήμους και ΦΟΣΔΑ της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης. Η περίοδος υποβολής ξεκινά στις 30/4/2020 και λήγει στις 30/10/2020. Χρηματοδοτούνται οι εξής δράσεις:

· Κατασκευή έργων υποδομής Σταθμών Μεταφόρτωσης αστικών αποβλήτων

· Προμήθειες εξοπλισμού Σταθμών Μεταφόρτωσης αστικών αποβλήτων

· Συνδέσεις με δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας καθώς και η απόκτηση εδαφικών εκτάσεων, που σχετίζονται άμεσα με τα παραπάνω έργα, αλλά και εργασίες αρχαιολογίας.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ - ΜΠΕ