Τήνος: Πήραν απόφαση να τοποθετήσουν σύστημα βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων

Και στην Τήνο ετοιμάζονται να υποδεχτούν τους κάδους απορριμμάτων που βυθίζονται στο έδαφος, με αποτέλεσμα να έχουμε μία καλύτερη εικόνα όσον αφορά το αισθητικό μέρος...  Κίνηση που κερδίζει συνεχώς έδαφος και στην Ελλάδα και μάλιστα στην νησιωτική όπου το ζήτημα των υποδομών είναι ιδιαίτερα σημαντικό.. Και όπως διαβάζουμε στην ιστοσελίδα tinostoday.gr "Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής "Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών, Συγκρότηση επιτροπής Διαγωνισμού και Κατάρτιση - έγκριση όρων την 37/2019 Διακήρυξης για την «Προμήθεια και τοποθέτηση οικολογικού βυθιζόμενου συστήματος συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης 1.100λ. σε συγκεκριμένο σημείο του Λιμένα Τήνου». Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε πως πρόκειται για άλλη μια προεκλογική δέσμευση του Δημάρχου Τήνου η οποία έχει πάρει το δρόμο της πραγματοποίησης.

Το έργο 
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου-Άνδρου αναζητώντας τεχνικές λύσεις ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες υγιεινής αποθήκευσης των παραγομένων οικιακών απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών σε σημεία που απαιτούν αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου δικαιοδοσίας του, κατέληξε στην εφαρμογή συστήματος βυθιζόμενων κάδων.

Οι κάδοι αυτοί θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες αποθήκευσης σε σημείο που παρουσιάζουν μεγάλο όγκο. Επίσης, οι υφιστάμενοι κάδοι δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα λόγω του ότι υπερχειλίζουν τακτικά με απορρίμματα και δημιουργούνται προβλήματα δυσάρεστων οσμών, γεγονός που έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγιεινή, στην αισθητική και στην γενικότερη εικόνα των λιμενικών εγκαταστάσεων Τήνου. Με το σύστημα των βυθιζόμενων κάδων αποφεύγεται η όχληση από οσμές και εικόνες ξεχειλισμένων κάδων και δημιουργούνται διακριτικά σημεία συλλογής απορριμμάτων χωρίς οσμές, με αποτέλεσμα την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων.

Το σύστημα των βυθιζόμενων κάδων θα συμβάλλει στη γενική αισθητική αναβάθμιση της εικόνας του περιβάλλοντος χώρου στο σημείο εγκατάστασης. Επίσης, παράλληλα θα επιτυγχάνεται η αύξηση της αποθηκευτικής δυναμικότητας απορριμμάτων, καθόσον ένας υπόγειος κάδος αντικαθιστά ικανοποιητικό αριθμό κοινών τροχήλατων κάδων χάρη στο σύστημα συμπίεσης, άρα το αποτέλεσμα θα είναι και η μικρότερη δυνατή κατάληψη κοινόχρηστων χώρων.

Παράλληλα, επιτυγχάνεται η αποτροπή της έκθεσης των απορριμμάτων στην κοινή θέα και η ασφαλής αποθήκευσή τους χωρίς προβλήματα οσμών. Τέλος, δεν απαιτείται καμία μετατροπή στα απορριμματοφόρα, με αποτέλεσμα τα οχήματα που εξυπηρετούν τους υπάρχοντες κοινούς τροχήλατους κάδους, να εξυπηρετούν ταυτόχρονα καιτο βυθιζόμενο κάδο συμπίεσης.

το κόστος 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 60.000,00€, ΦΠΑ: 14.400,00€).