Δυνατή ΕΕ με βάση την αλληλεγγύη και τη συνοχή

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το μεσημέρι η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Προσφυγικό –Μεταναστευτικό ζήτημα στη Θεσσαλονίκη. Τα 80 μέλη του ΕΛΚ στην Επιτροπή των Περιφερειών της ΕΕ εξέδωσαν κοινή επίσημη δήλωση, στην οποία υιοθετήθηκαν ομόφωνα οι θέσεις που εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας για το πρόβλημα. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη εθνική επιτυχία, δεδομένου ότι οι πάγιες ελληνικές θέσεις για το προσφυγικό – μεταναστευτικό ζήτημα υιοθετούνται και αποτυπώνονται σε επίσημο κείμενο του ΕΛΚ και της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρώτη φορά.

Στα δέκα σημεία της δήλωσης – απόφασης του ΕΛΚ της Επιτροπής των Περιφερειών της ΕΕ περιλαμβάνεται τόσο ο αναλογικός επιμερισμός του προσφυγικού πληθυσμού σε όλη την ΕΕ (σημείο 7 της κοινής δήλωσης – απόφασης), όσο και η απευθείας χρηματοδότηση των Περιφερειών και των Δήμων από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία για την αντιμετώπιση του προσφυγικού (σημείο 6 της κοινής δήλωσης – απόφασης). Ζητήματα για τα οποία ο κ. Τζιτζικώστας ανέλαβε την πρωτοβουλία να διεκδικήσει τη διεξαγωγή της συνεδρίασης στην Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη. Πέρα από το πλήθος των συμμετεχόντων στη συνεδρίαση, η σπουδαιότητά της αναδεικνύεται κι από το γεγονός ότι έγινε ταυτόχρονη «ζωντανή» αναμετάδοση των εργασιών στην Μπρατισλάβα, όπου διεξάγεται η άτυπη Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Κατά τη διάρκεια συζήτησης για τα επιμέρους σημεία της κοινής δήλωσης, η ουγγρική πλευρά εξέφρασε διαφωνία για το σημείο 7, που αναφέρεται στην κατανομή των προσφύγων σε όλες τις χώρες, με το επιχείρημα του επικείμενου δημοψηφίσματος στην Ουγγαρία για την κατανομή των μεταναστών. Να σημειώσουμε ότι ανάμεσα στους συμμετέχοντες ήταν και ο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κος Χατζημάρκος…

Τα δέκα σημεία

Ειδικότερα, το κείμενο της δήλωσης - απόφασης που υιοθετήθηκε, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της Επιτροπής των Περιφερειών δηλώνουν τα ακόλουθα :

1. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να συμμετέχουν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, επιδεικνύοντας πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης, ενώ θα πρέπει η πολιτική αυτή να διαχωρίζει τους πρόσφυγες που χρήζουν προστασίας από τους οικονομικούς μετανάστες.

2. Αναγνωρίζουμε την αρχή της αμοιβαιότητας, σύμφωνα με την οποία, μια πολιτική αυτού του είδους πρέπει να εγγυάται τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ κοινοτήτων μεταναστών και κοινοτήτων υποδοχής.

3. Υπενθυμίζουμε ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή ως προς την παροχή βοήθειας σε μετανάστες που βρίσκονται σε ανάγκη και καταφθάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητούμε στο πλαίσιο αυτό να διατεθούν επαρκείς οικονομικοί πόροι στις τοπικές και περιφερειακές αρχές, που θα είναι υπεύθυνες για τον συντονισμό με τις αντίστοιχες μη κυβερνητικές οργανώσεις.

4. Θεωρούμε σημαντικό να δοθεί στις Περιφέρειες απευθείας πρόσβαση σε χρηματοδοτικούς πόρους που διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και χρήση του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης, καθώς και του μέσου βοήθειας έκτακτης ανάγκης που θεσπίστηκε για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων.

5. Για την καταπολέμηση της δράσης των παράνομων διακινητών ανθρώπων και των τρομοκρατικών οργανώσεων, θα πρέπει να ενδυναμωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρχές των χωρών καταγωγής τους.

6. Υποστηρίζουμε τις προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αναμόρφωση του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, ώστε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες. Ωστόσο δίνουμε έμφαση στο γεγονός ότι η βασική λύση στη μεταναστευτική κρίση είναι η επίλυση των αιτίων της στον τόπο που δημιουργείται, ώστε να υποστηρίξουμε λύσεις έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να προστατέψουμε τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και των περιοχών της συνθήκης Σένγκεν.

7. Θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ένα αποτελεσματικό και εφικτό σχέδιο για την κατανομή των προσφύγων σε όλες τις χώρες. Η δίκαιη κατανομή των βαρών θα επιδείξει αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και θα επιτρέψει περισσότερο στις τοπικές και περιφερειακές αρχές να αναλάβουν ευθύνη και να συμβάλλουν περαιτέρω στην παροχή ασύλου στο μέλλον.

8. Μόνο στους αιτούντες άσυλο που προσπαθούν να διαφύγουν από τον πόλεμο, τις διώξεις ή τις φυσικές καταστροφές θα πρέπει να αναγνωρίζεται το καθεστώς του πρόσφυγα και μόνο αυτοί θα πρέπει να επωφελούνται από τα δικαιώματα και τα οφέλη που απορρέουν από αυτό. Παράλληλα επιδοκιμάζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταρτιστεί στην ΕΕ κοινός κατάλογος ασφαλών χωρών καταγωγής, ως μέρος της εναρμόνισης των πολιτών της ΕΕ για τη μετανάστευση.

9. Υπενθυμίζουμε ότι η επαναφορά συνοριακών ελέγχων μέσα στις περιοχές Σένγκεν, θα οδηγούσε σε απώλεια επενδύσεων και θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στη διαπεριφερειακή και διασυνοριακή οικονομική συνεργασία. Στο πλαίσιο αυτό χαιρετίζουμε τη νεοσυσταθείσα ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή η οποία θα βοηθήσει στην πρόληψη μελλοντικών απειλών και θα διασφαλίσει το κατάλληλο επίπεδο εσωτερικής ασφάλειας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

10. Υποστηρίζουμε τις τρίτες χώρες διέλευσης, ώστε να προλαμβάνονται οι αναχωρήσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανθρώπων που έχουν μετακινηθεί. Επιπλέον η προστασία των προσφύγων στις περιοχές καταγωγής τους πρέπει να γίνει καθοριστικό σημείο στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Δείτε εδώ την επίσημη δήλωση της συνεδρίασης

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News