Είναι επίσημο: Η Περιφέρεια ζητάει δύο έδρες σε Σύρο και Ρόδο

Χρειάστηκε να περάσουν μερικές ημέρες αλλά έχουμε στα χέρια μας τα ψηφίσματα και τις αποφάσεις του τακτικού συνεδρίου της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο στο χρονικό διάστημα 12-13 Νοεμβρίου. Κι αυτό που μας εντυπωσιάζει είναι ότι κάποια πράγματα τελικά γίνονται πράξη. Όπως οι δύο … έδρες στην ίδια περιφέρεια. Εδώ και καιρό έχει ξεκινήσει μία συζήτηση για αλλαγή έδρας (από τη Σύρο στη Ρόδο) και όπως αποδεικνύεται έχουμε εξελίξεις αφού για πρώτη φορά και γραπτώς πλέον έχουμε το αίτημα όχι για μεταφορά … έδρας αλλά για δύο έδρες, μία στη Σύρο και μία στη Ρόδο. Ακολουθώντας το μοντέλο της πρωτεύουσας (Αθήνα) και …συμπρωτεύουσας (Θεσσαλονίκη) που είναι μοναδικό στο κόσμο, θα είμαστε η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα με δύο … έδρες. Και μετά θα πάμε στο πιο θα είναι η Νο 1 . Οπότε μεγάλη κουβέντα απλά και μόνο για τη …κουβέντα.  

Αναλυτικά τα συμπεράσματα:

Τα συμπεράσματα και τα ψηφίσματα του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου, εκκινούν από την παγιωμένη, δυστυχώς, διαπίστωση της εγγενούς αβελτηρίας της κρατικής διοίκησης της χώρας μας, διαχρονικά.

Το σύστημα του συγκεντρωτισμού που έχει υιοθετηθεί και επικρατεί ως μοντέλο διοίκησης της πατρίδας μας και εφαρμόζεται με διακομματική συνέπεια, την μόνη μεταρρύθμιση που εννοεί και δέχεται είναι της λεγόμενης Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού. Αρνείται να μεταρρυθμίσει τον εαυτό του, όσες φορές κι αν το έχει εξαγγείλει .

Οι μεταρρυθμίσεις

• Του 1994 : «Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση»,

• Του 1998 : «Πρόγραμμα Καποδίστριας» και

• Του 2010 : «Καλλικράτης», είναι οι μόνες που έχουν εφαρμοσθεί στη χώρακαι μάλιστα ελλιπώς και αφορούν πάντα τους Αυτοδιοικητικούς Οργανισμούς και ποτέ το Κεντρικό Κράτος. Οι κατά καιρούς εξαγγελίες από όλατα πολιτικά κόμματα που άσκησαν διοίκηση στη χώρα για «λιγότερο κράτος», παραμένουν κενές περιεχομένου.

Η διοίκηση της χώρας εξακολουθεί να ασκείται Αθηνο-κεντρικά και η Τοπική Αυτοδιοίκηση αναλαμβάνει μονίμως το βάρος και την ευθύνη της διαχείρισης των προβλημάτων των πολιτών της, με μόνη σταθερά συνθήκη, την μη παραχώρηση των απαραίτητων πόρων εκ μέρους της.

Στα νησιά, το άρθρο 101 του Συντάγματος για την εναρμόνιση της διοίκησης στις συνθήκες νησιωτικότητας, ισχύει μόνο κατ’ ευφημισμό. Οι προσφάτως ληφθείσες αποφάσεις σχετικά με την εφαρμογή ενιαίου ΦΠΑ στη χώρα, μηδενός εξαιρουμένου και η κρίση του προσφυγικού – μεταναστευτικού προβλήματος, κατέδειξαν την «συνέπεια στην ασυνέπεια» εκ μέρους του Κεντρικού Κράτους.

Η επανάληψη των πρόδηλων και των αυταπόδεικτων θέσεων περί βαθμούνησιωτικότητας, ισοδυνάμων, δικαιωμάτων των νησιωτών, κλπ., ηχεί στα ώτα της κεντρικής διοίκησης ως βαρετή επανάληψη της γραφικής «νησιωτικής κλάψας».

Ούτως εχόντων, ως Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλουμε να υποβάλουμε για μια ακόμη φορά προς τους υπερκειμένους «θεσμούς» τις Αποφάσεις, τα Συμπεράσματα, τις Διαπιστώσεις και τα Ψηφίσματα του συνεδρίου μας :

1) Για τις επιπτώσεις από το μεταναστευτικό – προσφυγικό

2)Για το νέο θεσμικό πλαίσιο της Τ.Α

3)Για τον πρωτογενή  τομέα και τον τουρισμό

4) Για τις κοινωνικές δομές

5)Για τα οικονομικά των ΟΤΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

- Επαναφορά του καθεστώτος των μειωμένων συντελεστών του Φ.Π.Α ( κατά 30% ), στα Νησιά του Αιγαίου, όπου έχει ήδη καταργηθεί και η μη επέκτασή του σε όσα δεν έχει ακόμη καταργηθεί.

- Εκχώρηση ποσοστού των εισπραττόμενων εσόδων από τους αρχαιολογικούς χώρους στα νησιά, στους αντίστοιχους ΟΤΑ, καθότι οι Δήμοι συμμετέχουν ενεργά στις δαπάνες συντήρησης και καθαριότητας των εν λόγω περιοχών και των περιβάλλοντων χώρων τους.

- Εξαίρεση,από την απαγόρευση των προσλήψεων, σε μεσαίους – μεγάλους Δήμους που λειτουργούν υπηρεσίες διανησιωτικού χαρακτήρα, για την κάλυψη των αναγκών μικρότερων νησιών για τις υπηρεσίες αυτές. Να δοθούν οικονομικά και υπηρεσιακά κίνητρα σε υπαλλήλους, που επιθυμούν να υπηρετήσουν σε υπηρεσίες παραμεθόριων νησιών και ιδιαίτερα των πιο μικρών από αυτά για διάστημα τουλάχιστον 10 ετών.

- Πρόβλεψη ώστε, οι Δήμοι να έχουν τη δυνατότητα να ορίζουν υπόλογο διαχειριστή, εκ των υπαλλήλων τους, ο οποίος θα μπορεί να διαχειρίζεται πάγια προκαταβολή μέχρι 5.000 ευρώ, στις ευαίσθητες Διευθύνσεις Καθαριότητας και Τροχαίου Υλικού των Δήμων, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών που έχουν να κάνουν με την λειτουργία οχημάτων και μηχανημάτων.

- Παρά την πρόβλεψη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για ίδρυση στην έδρα κάθε Περιφέρειας Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ η οποίαυπάγεται απ’ ευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,ειδικά για τη νησιωτική Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, να οριστούν δυο αυτόνομες έδρες στις πρωτεύουσες των δυο νομών, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου λόγω του νησιωτικού της χαρακτήρα, και της γεωγραφικής ιδιομορφίας με μεγάλη απόσταση μεταξύ των μεγάλων πληθυσμιακά Δήμων της ενότητας Δωδεκανήσου, και της έδρας της Περιφέρειας, δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από μια και μόνο Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, επομένως κρίνεται επιτακτική η δημιουργία δυο αυτόνομων υπηρεσιών με έδρα τη Σύρο και τη Ρόδο.

- Τα ΝΠΔΔ των μικρών νησιωτικών Δήμων, που δεν έχουν καθόλου προσωπικό και η ετήσια επιχορήγηση τους από το κράτος ή από τον Δήμο δεν ξεπερνά τις 20.000 ευρώ, να εξαιρεθούν του ελέγχου και της εποπτείας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας και να μην έχουν την υποχρέωση αποστολής στατιστικών στοιχείων στις διάφορες βάσεις δεδομένων.

- Οι μικροί νησιωτικοί Δήμοι κάτω των 5.000 κατοίκων, που δεν διαθέτουν τεχνικές υπηρεσίες, να έχουν τη δυνατότητα να υλοποιούν μικρά έργα προϋπολογισμού έως 10.271,46 + ΦΠΑ (άρθρ. 4 παρ. 2 Ν. 1418/84) με ιδίους πόρους (με συνοπτική μελέτη στην οποία θα περιγράφεται το τεχνικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου), χωρίς να θεωρείται απαραιτήτως κατάτμηση. Άλλωστε από τους ιδίους πόρους αυτών των Δήμων, υλοποιούνται κυρίως ολοκληρωμένες μικρές παρεμβάσεις, απαραίτητες όμως για την αντιμετώπιση προβλημάτων και αναγκών της τοπικής κοινωνίας.

- Οι μικροί νησιωτικοί Δήμοι να εξαιρεθούν από την υποχρέωσή τους να ισοσκελίζονται στους προϋπολογισμούς τους, τα έσοδα με τα έξοδά τους από τα ανταποδοτικά τέλη. Προτείνουμε να απαιτείται ισοσκελισμός των εσόδων με τα λειτουργικά έξοδα (μισθοδοσία, ενέργεια, αναλώσιμα υλικά), όμως η υλοποίηση νέων υποδομών, η βελτίωσή τους, καθώς και οι απαιτούμενες παρεμβάσεις επισκευής και συντήρησης των υπαρχουσών υποδομών, να εξαιρεθούν από την παραπάνω υποχρέωση και να υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησής τους από ίδιους πόρους του επενδυτικού προγράμματος του Δήμου. Σε αντίθετη περίπτωση, επειδή ο αριθμός των καταναλωτών είναι πολύ μικρός ή θα πρέπει να επιβληθούν δυσβάσταχτα τέλη, κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό ή θα αφεθούν οι υποδομές χωρίς συντήρηση και βελτιωτικές παρεμβάσεις.

- Οι μικροί νησιωτικοί Δήμοι να έχουν τη δυνατότητα σύστασης, επιχειρήσεων εμπορικού χαρακτήρα, όπου δεν υπάρχει ενδιαφέρον από την ιδιωτική πρωτοβουλία.

- Να ανακηρυχθεί,υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, από την Ελληνική Κυβέρνηση, τη Βουλή των Ελλήνων και την Κ.Ε.Δ.Ε., το 2017 ως έτος Δωδεκανήσου για τον Εορτασμό των 70 χρόνων από την 28 Οκτωβρίου 1947 που καθορίζεται ως ημερομηνία προσαρτήσεως/ ενώσεως της Δωδεκάνησου προς την Μητροπολιτική Ελλάδα ( Ν. 518/1948 ).

Στα πλαίσια αυτού του Εορτασμού, να πραγματοποιηθούν στη Πρωτεύουσα, σε μεγάλες Ελληνικές Πόλεις, στα Δωδεκάνησα αλλά και εκτόςτης Ελλάδος, πανηγυρικές, επετειακές εκδηλώσεις που θα σηματοδοτούν την ιστορικότητα του γεγονότοςκαι θα απαντούν σε ανιστόρητες διεκδικήσεις, από όπουκαι αν προέρχονται, για την ελληνικότητα των Νησιών μας.

Για το σκοπό αυτό, να συγκροτηθεί άμεσα ειδικήεπιτροπήσχεδιασμού των εκδηλώσεων, στην οποία θα συμμετέχουνδιακομματικάεκπρόσωποιαπό το ΕλληνικόΚοινοβούλιοαλλά και την Αυτοδιοίκηση των Νησιών.

Δελτίο Τύπου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου