Εκλογές 2020 - Αμοργός: Αύριο (06/09) ψηφίζουμε σε Αρκεσίνη, Βρούτση

Εκλογές στην Αμοργό

«Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν αλληλογραφίας που είχε ο Φορέας μας (Α.Π.:3794/10-9-2019 σχετικό έγγραφό μας) με το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με το θέμα της διεξαγωγής επαναληπτικής εκλογής στις Τοπικές Κοινότητες ΄΄ΒΡΟΥΤΣΗ΄΄ και ΄΄ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ΄΄ στις οποίες δεν αναδείχτηκαν Εκπρόσωποι τους, λόγω του ότι δεν καταρτίστηκαν και δεν κατατέθηκαν στο Πρωτοδικείο συνδυασμοί υποψηφίων για αυτές, το Υπουργείο στο με Α.Π.: 75308/24-10-2019 έγγραφό του προς το Δήμο μας και σε απάντηση του προαναφερομένου σχετικού μας εγγράφου αναφέρει τα εξής: “Κατά τη διάρκεια της αυτοδιοικητικής περιόδου, είναι δυνατόν να προκηρυχθεί επαναληπτική εκλογή, στην περίπτωση που μείνουν κενές έδρες μελών συμβουλίων (δημοτικών ή συμβουλίων κοινοτήτων) των συνδυασμών και δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί κανενός συνδυασμού για να τους αντικαταστήσουν. Στην περίπτωση αυτή, ο Περιφερειάρχης προκηρύσσει σε δύο μήνες το αργότερο, την εκλογή τόσων συμβούλων όσες είναι οι κενές έδρες και ισαρίθμων αναπληρωματικών (άρθρο 55,παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει). Σημειώνουμε δε, ότι δεν προβλέπεται προκήρυξη επαναληπτικής στην περίπτωση κένωσης θέσης προέδρου κοινότητας, έστω και αν δεν υπάρχει αναπληρωτής για να καταλάβει τη θέση του. Επίσης, προκηρύσσονται επαναληπτικές εκλογές σε περίπτωση ακύρωσης της εκλογής σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 3852/2010".

Η αναφορά του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου πριν από έναν μήνα σχετικά με το θέμα που έχει υπάρξει στις δύο κοινότητες (Αρκεσίνη - Βρούτση) της Αμοργού... Τότε, δεν είχαμε εκπροσώπους και έτσι στις εκλογές του περασμένου Μαϊου, δεν είχαμε εκπροσώπους.. Μέχρι σήμερα η εκπροσώπηση των πολιτών γίνεται από αντιδήμαρχο, όμως ήρθε η ώρα οι πολίτες να αποφασίσουν οι ίδιοι για το παρών και το μέλλον τους...

Τι σημαίνει αυτό; Οτι από τη στιγμή που έχουμε εκπροσώπους, έχουμε και εκλογές. Η  ψηφοφορία  θα  διενεργηθεί  την  6η  Σεπτεμβρίου  2020, ημέρα  Κυριακή, και  θα  αρχίσει  από  ώρα  07:00 π.μ. και  θα  λήξει  ώρα  19:00 μ.μ.  Και όπως διαβάσουμε στο δελτίο Ενημέρωσης από το Δήμο Αμοργού

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του ν.4555/2018 “Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (Α΄133)” και του άρθρου 154, παρ. 8 του ν. 4600/2019 (Α΄43).
  2. Την αριθ. 01/2020 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Νάξου, με την οποία ανακηρύχθηκαν οι αναφερόμενοι σ’ αυτή υποψήφιοι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Αρκεσίνης και Βρούτση Αμοργού για τις εκλογές της 6ης Σεπτεμβρίου 2020.

Γνωστοποιούμε ότι

Για  τις  εκλογές  ανάδειξης  Προέδρων  στις  Κοινότητες  Αρκεσίνης  και  Βρούτση  του  Δήμου  Αμοργού  της  6ης  Σεπτεμβρίου  2020, ανακηρύχθηκαν  οι  παρακάτω  υποψήφιοι:

 

Υποψήφιοι πρόεδροι Κοινότητας Αρκεσίνης

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ  του  ΧΡΗΣΤΟΥ

ΚΩΒΑΙΟΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  του  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΝΟΜΙΚΟΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Υποψήφιοι πρόεδροι Κοινότητας Βρούτση

ΝΟΜΙΚΟΥ  ΜΑΡΙΑ  του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  του  ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

Η  ψηφοφορία  θα  διενεργηθεί  την  6η  Σεπτεμβρίου  2020, ημέρα  Κυριακή, και  θα  αρχίσει  από  ώρα  07:00 π.μ. και  θα  λήξει  ώρα  19:00 μ.μ. στα  κατωτέρω  εκλογικά  τμήματα  που  έχουν  οριστεί  με  την  υπ’ αριθ. πρωτ. 93156/6098/24-8-2020  απόφαση  του  Αντιπεριφερειάρχη  Κυκλάδων:

 

Α/Α ΕΚΛ. ΤΜΗΜ. ΔΗΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ
1 ΑΜΟΡΓΟΥ ΑΡΚΕΣΙΝΗ Από: ΑΪΒΑΤΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Έως: ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΡΟΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ
2 ΑΜΟΡΓΟΥ ΒΡΟΥΤΣΗ Από: ΑΡΤΕΜΗ ΕΥΔΟΚΙΑ

Έως: ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

(και Κοινοτικοί Εκλογείς)

ΠΑΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ)

 

Το πρόγραμμα αυτό να τοιχοκολληθεί έξω από κάθε Κατάστημα ψηφοφορίας και στα δημοσιότερα μέρη του Δήμου και των συνοικισμών αυτών.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News