Ελλάδα: Έρχονται αλλαγές στα Νομικά Πρόσωπα των Δήμων;

Το βράδυ της 30ης Σεπτεμβρίου όταν και συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με σκοπό την συγκρότηση των Νομικών Προσώπων αλλά και του Λιμενικού Ταμείου δεν ήταν λίγοι αυτοί που ανέφεραν ότι ο επερχόμενος Αναπτυξιακός Νόμος που θα καταθέσει η κυβέρνηση ενδεχομένως να φέρει αλλαγές στη σύνθεση των Συμβουλιων αυτών... Η Δημοτική Παράταξη έκανε αυτό που όριζε εκείνη τη στιγμή ο Νόμος και συγκροτήθηκαν τόσο το Λιμενικό Ταμείο, όσο και η Κοινωφελής Επιχείρηση αλλά και ο ... υπό διάλυση ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ (αλλά και οι Σχολικές Επιτροπές) και τώρα όλοι περιμένουν να δουν τι θα γίνει... Από την αντιπολίτευση εκείνο το βράδυ τονίστηκε ότι δεν συμμετέχουν στις διαδικασίες γιατί δεν είναι σύννομες με την Νομοθεσία και με βάση την ιστοσελίδα Myota.gr και το άρθρο 178 όπως αναδιατυπώνεται έχουμε αλλαγές...   

Οπως σημειώνεται στο σχετικό δημοσίευμα, τις διατάξεις του νόμου 4623/2019 που δημιουργούσαν μονοπαραταξικά Διοικητικά Συμβούλια Νομικών Προσώπων όπως είχε εντωπίσει το myota.gr έρχεται να διορθώσει ο Αναπτυξιακός Νόμος που κατατέθηκε την Τετάρτη στην Βουλή.

Σύμφωνα με το άρθρο 178 αναδιατυπώνετει η αναλογία των τριών πέμπτων και αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα επί του συνόλου των μελών με τους αναπληρωτές τους, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, ορίζονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη αντίστοιχα.

Τα υπόλοιπα μέλη, αφαιρουμένων τυχόν μελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (ex officio) ή υποδεικνύονται από τους φορείς, προτείνονται από τις λοιπές παρατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, οι λοιπές παρατάξεις συμμετέχουν στα συμβούλια με τουλάχιστον ένα μέλος. Πράξεις ορισμού διοικητικών συμβουλίων που εκδόθηκαν σύμφωνα με τον υπολογισμό που προβλέπουν οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου από τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές που εγκαταστάθηκαν την 01.9.2019 θεωρούνται νόμιμες».

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News