Ενισχύσεις στους μικρούς δήμους αλλά τα νησιά των Μικρών Κυκλάδων δεν έχουν ψυχή;

Γερή οικονομική ένεση έρχεται με υπουργική απόφαση στους μικρούς δήμους της Ελλάδας, ορεινούς και νησιωτικούς αλλά το παράπονο υπάρχει… Γιατί οι Μικρές Κυκλάδες να εξαιρούνται από αυτές τις ευεργετικές κινήσεις των Κυβερνήσεων; Μήπως να ξαναδούν αυτού του είδους τις διατάξεις; Γιατί να μένουν εκτός ορεινοί πρώην Δήμου που ελέω Καλλικράτη ενώθηκαν με μεγαλύτερους δήμους με αποτέλεσμα να νιώθουν αποκομμένοι και κυρίως αδικημένοι; Εκτός από τις Μικρές Κυκλάδες και η Δρυμαλία είναι στην ίδια θέση. Ενώ το ίδιο ισχύει και για την Άνδρο που είδε δήμους να ενώνονται με αποτέλεσμα να χάνονται επιδοτήσεις…

Γιατί τα λέμε αυτά; Γιατί σήμερα έγινε γνωστό ότι ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, μετά και την ψήφιση του ν.4483 – ο οποίος ρύθμισε θέματα διάθεσης του φόρου ζύθου – υπέγραψε την απόφαση για την απόδοση 20 εκατ. ευρώ σε 85 μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους, προκειμένου να καλύψουν λειτουργικές δαπάνες, ή τις επενδυτικές τους δραστηριότητες και έργα.

Η απόφαση προέκυψε από την καταγραφή των ειδικότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζει αυτό το υποσύνολο Δήμων, με τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά τους, τα οποία αυξάνουν τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργία τους και την απρόσκοπτη διαχείριση των καθημερινών αναγκών τους. Η στήριξη των μικρών νησιωτικών και ορεινών Δήμων, στη βάση των πραγματικών αναγκών και δυνατοτήτων τους, είναι ένα από τα κύρια κριτήρια άσκησης πολιτικής από το Υπουργείο Εσωτερικών. Εντός αυτού του πλαισίου, το υπουργείο και συνολικά η Κυβέρνηση, εργάζονται για την προώθηση αλλαγών στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στόχος αυτών των αλλαγών είναι να περιοριστούν στο μέλλον οι ανισότητες, τα εμπόδια και οι δυσκολίες που προκύπτουν από τον τρόπο που σήμερα χρηματοδοτούνται και προσεγγίζονται διαχειριστικά οι Δήμοι με αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις. Υπό αυτή την έννοια, η έκτακτη ενίσχυση αποτελεί και ένα προοίμιο των επερχόμενων παρεμβάσεων στο θεσμικό πλαίσιο, οι οποίες υπόκεινται στον εξαντλητικό και πολυποίκιλο διάλογο που διεξάγει το υπουργείο με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ήδη από το 2016.

Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων προέκυψαν από τα εξής κριτήρια:

· Δήμοι νησιών με πληθυσμό έως 3.000 κατοίκους

· Δήμοι που ορίζονται ως ορεινοί στα πλαίσια του νόμου του «Καλλικράτη» (ν.3852/2010)

· Δήμοι με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους και με τουλάχιστον το 50% των δημοτικών ή κοινοτικών τους ενοτήτων να χαρακτηρίζονται ως ορεινές.

Το ποσό της έκτακτης αυτής ενίσχυσης προέρχεται κατά το ήμισυ από τον λογαριασμό με τίτλο «Έσοδα άρθρου 9 Ν.2880/2001 – Τέλη Διαφήμισης» και κατά το υπόλοιπο μέρος από τον λογαριασμό με τίτλο «Φόρος ζύθου υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων». Τα 14.450.000 ευρώ θα κατανεμηθούν ισομερώς στους 85 Δήμους, ενώ τα υπόλοιπα 5.550.000 ευρώ θα κατανεμηθούν με βάση τα τελευταία στοιχεία του πραγματικού πληθυσμού της τελευταίας απογραφής.

Οι ωφελούμενοι νησιωτικοί Δήμοι Κυκλάδων  

ΔΗΜΟΣ        ΠΟΣΟ (ευρώ)

ΑΜΟΡΓΟΥ    187.500

ΑΝΑΦΗΣ      172.600

ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 180.700

ΙΗΤΩΝ         188.700

ΚΕΑΣ           192.200

ΚΙΜΩΛΟΥ    178.100

ΚΥΘΝΟΥ      182.900

ΣΕΡΙΦΟΥ     182.400

ΣΙΚΙΝΟΥ      172.400

ΣΙΦΝΟΥ       192.800

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ      177.100

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News