Επενδύσεις στην Ελλάδα; Next Year

Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Ελλάδα, σε ό,τι αφορά τα φορολογικά κίνητρα για την πρόσκληση τουριστικών επενδύσεων, σε σύγκριση με την Ισπανία, την Ιταλία, την Κροατία, την Κύπρο και την Τουρκία.  Στη «Μελέτη καταγραφής και συγκριτικής αξιολόγησης του φορολογικού πλαισίου που διέπει τις τουριστικές επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς», που εκπόνησε η εταιρεία TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ για λογαριασμό του ΙΝΣΕΤΕ, διαπιστώνεται ότι η Ελλάδα έχει δημιουργήσει μια σειρά φορολογικών αντικινήτρων, τόσο για την λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων, όσο και για την προσέλκυση σχετικών επενδύσεων.

Στην ίδια μελέτη, η Κύπρος βρίσκεται στην καλύτερη θέση, με το φιλικότερο προς τις επενδύσεις φορολογικό σύστημα, η Κροατία στη δεύτερη, η Τουρκία στην τρίτη, η Ισπανία στην τέταρτη και η Ιταλία στην πέμπτη. Ενδεικτικά για τη χώρα, ξεχωρίζουν ο υψηλός  βασικός φορολογικός συντελεστής επί των κερδών, η μεγάλη γραφειοκρατική επιβάρυνση των ελληνικών επιχειρήσεων, η κατάργηση των απαλλαγών ΦΠΑ στα νησιά και οι οκτώ αλλαγές ΦΠΑ διαμονής και εστίασης από το 2008 έως και σήμερα.

Η ύπαρξη σταθερού επενδυτικού και φορολογικού πλαισίου αποτελεί άμεση προϋπόθεση για να αποκατασταθεί το αίσθημα εμπιστοσύνης στις επιχειρήσεις. Αναγκαία κρίνεται επίσης η επαναφορά των συντελεστών ΦΠΑ σε ανταγωνιστικά επίπεδα το 2017, διαφορετικά, τονίζεται ότι η πραγματικότητα θα είναι πολύ δύσκολη για τους νόμιμους επιχειρηματίες που αγωνίζονται σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Οι αυξημένοι συντελεστές ΦΠΑ που επιβάλλονται κατά την μεταβίβαση ακινήτων στην Ιταλία και την Ελλάδα αποθαρρύνουν επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις. Ειδικά για την Ελλάδα, η καθυστέρηση της επιστροφής ΦΠΑ επενδύσεων οδηγεί σε σοβαρά προβλήματα ρευστότητας τις επιχειρήσεις.

Σε ό,τι αφορά τη φορολογική επιβάρυνση επί των κερδών, η Ισπανία έχει ποσοστό 39,25%, αλλά προβλέπει χαμηλότερους συντελεστές σε πολλά νησιά που αποτελούν τουριστικούς προορισμούς καθώς και συντελεστή 15% για τα δύο πρώτα έτη κατά τα οποία η επιχείρηση θα εμφανίσει κερδοφορία. Η Ελλάδα ακολουθεί με 36,10%, η Ιταλία με 32,69%, η Τουρκία με 32%, η Κροατία με 29,60% και η Κύπρος με  12,5%.

Η Ιταλία έχει το υψηλότερο κόστος μισθοδοσίας με δεδομένο ότι ο λόγος Κόστος Μισθοδοσίας/Μικτός Μισθός είναι ο υψηλότερος σε σχέση με τις άλλες χώρες (133%). Ακολουθούν η Ισπανία (130%) και η Ελλάδα (125%). Η Κροατία έχει το χαμηλότερο ποσοστό (117%) ενώ σχετικά χαμηλό ποσοστό έχουν η Τουρκία και η Κύπρος (120,5% & 120% αντίστοιχα).

Την ίδια ώρα, οι πρόσφατες τροποποιήσεις στην ελληνική νομοθεσία, του συντελεστή ΦΠΑ στις υπηρεσίες διαμονής (από 6 σε 13%) και εστίασης (από 13% σε 23%) και των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε νησιά με μικρό πληθυσμό, επιβάρυναν τις τιμές στον ελληνικό τουριστικό κλάδο, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να είναι λιγότερο ανταγωνιστικός σε σύγκριση με τις λοιπές χώρες.

Παράλληλα, ενώ σε όλες τις λοιπές χώρες που ισχύει τέλος διαμονής, αυτό υπολογίζεται ανά διανυκτέρευση, στην Ελλάδα επιβαρύνει το σύνολο του κύκλου εργασιών των τουριστικών επιχειρήσεων. Επίσης στις χώρες αυτές το τέλος παρεπιδημούντων καταβάλλεται με ξεχωριστή χρέωση από τον πελάτη. Η Τουρκία και η Κύπρος προσφέρουν το ανταγωνιστικότερο πλαίσιο από πλευράς επιβάρυνσης των τελικών τιμών.

Προκαταβολή Φόρων 

Ολες οι υπό εξέταση χώρες προβλέπουν σύστημα προκαταβολής φόρου κερδών έως και 100% του οποίου η πληρωμή λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια του έτους, με εξαίρεση την Ισπανία που η προκαταβολή κυμαίνεται από 50-75% περίπου. Σημαντικό μέρος του προγραμματισμού της ταμειακής ρευστότητας των επιχειρήσεων αποτελούν και οι παρακρατήσεις φόρου εισοδήματος από τόκους και δικαιώματα, καθώς και σε δαπάνες λήψης υπηρεσιών και κατασκευής.

Ολες οι χώρες εφαρμόζουν τις συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας για τέτοιου είδους πληρωμές κατά προτεραιότητα. Και σε αυτό τον τομέα η Κύπρος εφαρμόζει  το ευνοϊκότερο πλαίσιο, καθώς προβλέπεται παρακράτηση φόρου μόνο για παραχώρηση δικαιωμάτων στο εσωτερικό της χώρας.

Τα άλλα κράτη που εξετάζονται εφαρμόζουν συντελεστές που κυμαίνονται μεταξύ  10%-30% ανά περίπτωση με την Ιταλία, την Ελλάδα και την Ισπανία να εφαρμόζουν τους υψηλότερους συντελεστής παρακράτησης φόρου. Παρακράτηση φόρου επί υπηρεσιών κατασκευής προβλέπεται στην Ελλάδα και στην Τουρκία σε ποσοστό 3% και στην Ιταλία σε 8%.

Συντελεστές 

Τα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων βαρύνονται από λοιπές φορολογίες, όπως τα προβλεπόμενα τέλη χαρτοσήμου που εφαρμόζονται στην Ελλάδα, την Τουρκία και την Κύπρο. Οι συντελεστές του ελληνικού κώδικα Τελών και Χαρτοσήμου είναι και οι υψηλότεροι από τις λοιπές υπό εξέταση χώρες.

Στην Κροατία τα ακίνητα δεν επιβαρύνονται με ειδική φορολογία. Αντίθετα τους υψηλότερους συντελεστές φορολογίας ακινήτων έχει η Κύπρος, καθότι ανέρχεται έως και 1,9% της εμπορικής τους αξίας. Σχετικά υψηλούς συντελεστές εφαρμόζει και η Ιταλία ενώ στην Ισπανία οι συντελεστές κυμαίνονται συνήθως από 0,6%-0,8% με ανώτατο όριο το 1,1% της αξίας των ακινήτων. Σχετικά χαμηλή φορολόγηση ακινήτων εφαρμόζεται στην Τουρκία.

Πηγή: Εφημερίδα "ΒΗΜΑ"

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News