Καλλικράτης: οι προτάσεις από τους Αντι - Περιφερειάρχες

Η μάχη για την αναθεώρηση του «Καλλικράτη» έχει ξεκινήσει… Πάμε για εκλογές ξεχωριστά από τις Ευρωεκλογές όσον αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση και όπως τόνισε στη πρόσφατη συνάντηση με την Ένωση Περιφερειαρχών ο κος Σκουρλέτης (αρμόδιος υπουργός Εσωτερικών) η φάση των αλλαγών θα γίνει σε δύο … στάδια. Η πρώτη φάση, που αφορά την εφαρμογή της απλής αναλογικής στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2017, ενώ η δεύτερη φάση - που έχει και οικονομικό αντικείμενο - “πηγαίνει” για μετά τον Αύγουστο του 2018 και την ολοκλήρωση του 3ου Μνημονίου. Μάλιστα, η

αρμόδια ομάδα εργασίας του Υπουργείου Εσωτερικών, προσανατολίζεται έως τα τέλη του 2017 να έχει καταρτίσει προσχέδιο, το οποίο θα προβλέπει αλλαγές στο εκλογικό σύστημα και εφαρμογή της απλής αναλογικής. Σε αυτό το προσχέδιο, ενδέχεται να ενταχθεί και η εκχώρηση αρμοδιοτήτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στις Περιφέρειες, με τις πρώτες να διατηρούν αρμοδιότητες που αφορούν στον “σκληρό πυρήνα” του Συντάγματος, δηλαδή στην διαχείριση δασών και υδάτων.

Και όπως διαβάζουμε σήμερα στην εφημερίδα «Δημοκρατική» της Ρόδου, η προσωρινή Επιτροπή Δικτύου Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών, έστειλε υπόμνημα με τις προτάσεις της για την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και την Ενδοπεριφερειακή Αποκέντρωση. Υπόμνημα που επιδόθηκε στον υπουργό Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη, στο πλαίσιο του διαλόγου για την Αναθεώρηση του «Καλλικράτη».

Τα κύρια σημεία των προτάσεων αφορούν:

- Την αναβάθμιση των Περιφερειακών Ενοτήτων (Νομών) με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, για τις οποίες θα υπάρξει ενιαία νομοθετική κατοχύρωση για όλες τις Περιφέρειες.

- Την ίδρυση και λειτουργία αιρετού συλλογικού οργάνου (συμβουλίου) ανά Περιφερειακή Ενότητα με αποφασιστικές ή γνωμοδοτικές αρμοδιότητες για θέματα της ΠΕ (κατάρτιση τοπικού προϋπολογισμού, τοπικού τεχνικού προγράμματος, τοπικών αναπτυξιακών πολιτικών κ.λπ. που θα εντάσσονται στον γενικότερο προγραμματισμό της Περιφέρειας).

- Στην εκλογή του Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη ανά Περιφερειακή Ενότητα (Νομό) με σταυροδοσία σε χωριστή λίστα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

- Στη λειτουργία Υπηρεσίας Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ανά Περιφερειακή Ενότητα με αρμοδιότητες κατοχυρωμένες στο γενικό θεσμικό πλαίσιο αναπτυξιακού προγραμματισμού της χώρας.

Στη συνάντηση με τον υπουργό συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τη λειτουργία των Περιφερειών και όλοι οι αντιπεριφερειάρχες έκαναν τοποθετήσεις κυρίως για την ενδοπεριφερειακή αποκέντρωση αλλά και την αμεσότητα της Περιφέρειας στον πολίτη.