Κέα: Ο Δήμος δίνει οικονομική ανάσα στις πληγείσες επιχειρήσεις

Εντάξει θα πείτε ... Κέα είναι. Δεν είναι και το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων.. Κι όμως. Οι πράξεις μετρούν. Και ο Δήμος Κέας πρόχώρησε σε ανακοίνωση σχετικά με τις αποφάσεις που πήρε ώστε να βοηθήσει πραγματικά όσους επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα λόγω της πανδημίας... 

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει: 

Αναγνωρίζοντας τις δύσκολες συνθήκες που δημιουργούνται λόγω της αναστολής της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ως μέσο πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού και εφαρμόζοντας τις σχετικές Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, ο Δήμος Κέας προχωρά σε πακέτο μέτρων οικονομικής ελάφρυνσης.

Συγκεκριμένα:
1. Επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της δια- σποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.
2. Επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 μπορεί να απαλλάσσονται του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.
3. Από την 1η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020 αναστέλλεται η καταβολή μισθωμάτων για την ενοικίαση κυλικείων
4. Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, οι οποίες λήγουν έως τις 30 Ιουνίου 2020, παρατείνονται από τη λήξη τους για τέσσερις (4) μήνες.
5. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους, που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων.
6. Δίδεται παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, καθώς και δόσεων ρύθμισης ή τμηματικής καταβολής, το διάστημα 11/03/20 έως και 30/04/20, των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων (μισθωτών των επιχειρήσεων αυτών) που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Η παράταση αυτή ισχύει έως 31.08.20

Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά:
1. Η παρακάτω αίτηση
2. Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ για απαλλαγή Δημοτικών τελών
3. Σχετικό επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν ότι οι ΚΑΔ των προς απαλλαγή επιχειρήσεων συγκαταλέγονται σε αυτούς των επιχειρήσεων που πλήττονται και για τις οποίες ισχύει διακοπή ή περιορισμός της λειτουργίας τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με το Γραφείο Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου στο τηλέφωνο 22883 60009.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News