Κυκλάδες: Οι Μηχανικοί καταγγέλλουν τις αλλαγές στα δεδομένα της εκτός σχεδίου δόμησης

".... Σας επισημαίνουμε ότι με την παραπάνω παρέμβαση του αρθ.117 του προς ψήφιση Σ/Ν δημιουργείται σοβαρό νομικό παράδοξο που αφορά χιλιάδες ιδιοκτησίες άνω των 4 στρεμμάτων, που δε διαθέτουν πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο, καθότι αυτές θα χάσουν εφεξής τη δυνατότητα δόμησης για χρήσεις όπως κατοικία, εμπορικές, επαγγελματικές χρήσεις κ.α. και θα έχουν μόνο τη δυνατότητα ανέγερσης τουριστικών εγκαταστάσεων για τα επόμενα δύο (2) έτη. Αντίθετα μικρότερα των 4 στρεμμάτων γήπεδα θα έχουν το «προνόμιο» δόμησης για τη μεταβατική περίοδο των δύο (2) ετών για όλες τις χρήσεις!..." Αυτό αναφέρει ανάμεσα στα άλλα η επιστολή προς τον πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, Αθανάσιο Βασίλειο, που έστειλε ο Σύλλογος Μελετητών και Μηχανικών Νομού Κυκλάδων με θέμα την εκτός σχεδίου δόμησης και τις αλλαγές για τις περιπτώσεις των άνω των 4 στρεμμάτων.

Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει:

"Με μεγάλη έκπληξη εντοπίζουμε εμβόλιμη παρέμβαση πολεοδομικού περιεχομένου σε Σ/Ν του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας …» που ήδη συζητείται στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής και πιο συγκεκριμένα στο αρθ. 117 αυτού με τίτλο «Συμπληρώσεις στην πολεοδομική νομοθεσία» παρ.2 όπου αναφέρεται ότι «η περ. η της παρ.1 του αρθρου 40 του Ν.4759/20 καταργείται και αντίστοιχα στο τέλος της περ. ζ αφαιρείται η λέξη «και» και προστίθεται τελεία «.»». Η παρέμβαση αυτή θα δημιουργήσει σοβαρές στρεβλώσεις και ασάφειες σε χιλιάδες εκτός σχεδίου ιδιοκτησίες.

Όπως ξέρετε ο Ν.4759/2020 ψηφίστηκε μόλις πριν από λίγες ημέρες και περιλαμβάνει πλήθος ρυθμίσεων για τη Χωροταξική και Πολεοδομική νομοθεσία.

Οι συγκεκριμένες δύο περιπτώσεις (η) & (ζ) μπήκαν την τελευταία στιγμή με νομοτεχνική βελτίωση ως μεταβατικές διατάξεις για τα επόμενα δύο έτη και αφορούν στην οικοδομησιμότητα γηπέδων εκτός σχεδίου για γήπεδα τουλάχιστο 4στρ (και μεγαλύτερα) που δε διαθέτουν πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο. Στις περιπτώσεις (α) έως (στ) του ίδιου άρθρου υπάρχουν αντίστοιχες μεταβατικές διατάξεις για γήπεδα μικρότερα των 4στρ.

Σας επισημαίνουμε ότι με την παραπάνω παρέμβαση του αρθ.117 του προς ψήφιση Σ/Ν δημιουργείται σοβαρό νομικό παράδοξο που αφορά χιλιάδες ιδιοκτησίες άνω των 4στρ, που δε διαθέτουν πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο, καθότι αυτές θα χάσουν εφεξής τη δυνατότητα δόμησης για χρήσεις όπως κατοικία, εμπορικές, επαγγελματικές χρήσεις κ.α. και θα έχουν μόνο τη δυνατότητα ανέγερσης τουριστικών εγκαταστάσεων για τα επόμενα δύο (2) έτη. Αντίθετα μικρότερα των 4στρ γήπεδα θα έχουν το «προνόμιο» δόμησης για τη μεταβατική περίοδο των δύο (2) ετών για όλες τις χρήσεις!

Με την ψήφιση του Ν.4759/20 φάνηκε ότι η πρόθεσή του ΥΠΕΝ ήταν να εντάξει στις μεταβατικές διατάξεις του αρθ. 40, εκτός από τα «μικρά γήπεδα» (κάτω των 4στρ) και αυτά άνω των 4στρ., δίνοντας και σε αυτά «περίοδο χάριτος» ώστε να μπορούν να δομούν κατά παρέκκλιση για τα επόμενα δύο (2) έτη.

Αν με τη νέα παρέμβαση του αρθ. 117 η πρόθεση των νομοθετούντων είναι να αποσυρθούν από τις μεταβατικές διατάξεις του εν λόγω νόμου τα άνω των 4στρ γήπεδα, θα πρέπει ταυτόχρονα με την περ. (η) να αφαιρεθεί και η περ. (ζ) του αρθ.40, γιατί διαφορετικά θα ισχύσει το νομικό παράδοξο που περιγράφηκε παραπάνω.

Στην αντίθετη περίπτωση που η πρόθεση των νομοθετούντων είναι να παραμείνουν και τα άνω των 4στρ γήπεδα στις μεταβατικές διατάξεις των δύο (2) επόμενων ετών, θα πρέπει να παραμείνει μόνο μία περ. (ζ) ως εξής :

«ζ) έχουν ελάχιστο εμβαδόν 4000τ.μ.», ώστε αυτά να έχουν τη δυνατότητα δόμησης όλων των επιτρεπόμενων χρήσεων και να μην υπάρχει ο περιορισμός της δόμησης μόνο τουριστικών εγκαταστάσεων για τη μεταβατική περίοδο των επόμενων δύο (2) ετών."

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News