Κυκλάδες - ΟΣΥΓΥ: Δράσεις τον Δεκέμβριο που φεύγει...

Ομοσπονδία Συλλόγων Γυναικών Κυκλάδων και έχουμε διπλή δράση... Συμμετοχή σε εκδήλωση ενημέρωσης και δικτύωσης με τίτλο "Η Ισότητα των Φύλων: Η Κοινωνία των Πολιτών σε πρώτο πλάνο" και συνάντηση με την Γενική Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής, πρώην Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Χριστιάνα Καλογήρου. Και σίγουρα όχι για να πουν χρόνια πολλά.. .Ας δούμε τι αναφέρει η Ομοσπονδία Συλλόγων Γυναικών Κυκλάδων μέσα από σχετικά δελτία ενημέρωσης... 

Συμμετοχή σε εκδήλωση.. 

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Γυναικών «Οι Κόρες των Κυκλάδων» συμμετείχε στην εκδήλωση ενημέρωσης και δικτύωσης με τίτλο «Η Ισότητα των Φύλων: Η Κοινωνία των Πολιτών σε πρώτο πλάνο» στις 12 Δεκεμβρίου 2019, την οποία διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση και η δικτύωση με τους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών  πάνω σε τρέχοντα και καίρια ζητήματα σχετικά με τα ακόλουθα:

  • Θεματική 1Έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία. Θέματα συζήτησης: Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και ποιες είναι οι υποχρεώσεις της Ελλάδας έναντι της, τρόποι εξάλειψης της βίας, συνεργασίες και περαιτέρω δράσεις.
  • Θεματική 2Εναρμόνιση οικογενειακής/προσωπικής ζωής με την επαγγελματική. Θέματα συζήτησης: Το Work-life Balance Directive της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα, καλές πρακτικές και πώς μπορούν να εφαρμοστούν ευρύτερα, προτάσεις βελτίωσης.
  • Θεματική 3-Ενδυνάμωση των γυναικών στον εργασιακό χώρο. Θέματα συζήτησης:  Αγορά εργασίας, αναζήτηση εργασίας, γυναικεία επιχειρηματικότητα, προκλήσεις στον εργασιακό/επιχειρηματικό χώρο, ανάπτυξη δεξιοτήτων αναζήτησης εργασίας, γυναίκες σε θέσεις ευθύνης, gender pay gap.
  • Θεματική 4Digital skills και Life-Long Learning στον 21ο Αιώνα. Θέματα συζήτησης: Εκπαίδευση γυναικών στις νέες τεχνολογίες ανά βιομηχανία/κλάδο δραστηριότητας, σημασία της εν λόγω εκπαίδευσης, προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, πώς οι νέες δεξιότητες ωφελούν την επαγγελματική εξέλιξη, STEMs
  • Θεματική 5Γυναίκες και Πράσινη Οικονομία. Θέματα συζήτησης: η ενίσχυση της ηγεσίας των γυναικών μέσω εναλλακτικών μοντέλων οικονομίας, ισότητα των φύλων στον κλάδο της πράσινης επιχειρηματικότητας, κοινωνική επιχειρηματικότητα στα πλαίσια της πράσινης οικονομίας (recycling, up-cycling, down-cycling).

Στην παρέμβαση της, η Πρόεδρος της ΟΣΥΓΥ, Άννα Μαυρουδή, τόνισε την ανάγκη για ενίσχυση των Συλλόγων από την Πολιτεία με χρηματοδοτικά προγράμματα και δράσεις ενδυνάμωσης, τα οποία να είναι συμβατά με τις ανάγκες τους και να λαμβάνουν υπόψη τους τις δυνατότητες που τοπικά αναδεικνύονται σε κάθε νησί. Η ΟΣΥΓΥ θα συνεχίσει τις δράσεις εξωστρέφειας και δικτύωσης σε εθνικό επίπεδο και εργάζεται συστηματικά για τη βέλτιστη συνεργασία με τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς.

Συνάντηση με θεσμικούς παράγοντες 

Στο πλαίσιο διάδοσης της σημασίας του έργου της και βελτίωσης της εξωστρέφειας και της συνεργασίας της με θεσμικούς φορείς, η Ομοσπονδία Συλλόγων Γυναικών «Οι Κόρες των Κυκλάδων» είχε διαδοχικές συναντήσεις με τη Γενική Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής, κα Χριστιάνα Καλογήρου και την Πρόεδρου του ΚΕΘΙ, κα Ταντάρου – Κρίγγου Θεοδοσία  στις 18 και 20 Δεκέμβριου αντίστοιχα. Στην παρέμβαση της, η Πρόεδρος της ΟΣΥΓΥ, Άννα Μαυρουδή, μεταξύ άλλων επεσήμανε:

  • την ανάγκη για συνέχιση της στήριξης των Πανκυκλαδικών Συνεδρίων των Συλλόγων Γυναικών καθώς και των λοιπών δράσεων της ΟΣΥΓΥ προς όφελος των μελών των 17 Συλλόγων της Ομοσπονδίας. Οι δυο επικεφαλής προσκλήθηκαν και στο 12ο Πανκυκλαδικό το οποίο θα υλοποιηθεί το 2020 στη Σίφνο σε συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Γυναικών «το Σμάρι».
  • Τη μοναδική παρουσία της ΟΣΥΓΥ στην Ελλάδα ως η μόνη Ομοσπονδία με γεωγραφικό προσδιορισμό νησιωτικότητας και τις προοδευτικές και θεμελιώδεις προβλέψεις του καταστατικού της ΟΣΥΓΥ
  • Την ανάγκη για συνέργειες αναφορικά με μελέτες για τη νησιωτικότητα και τη γυναικεία ταυτότητα, ευρωπαϊκά προγράμματα (εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, ερευνητικά, επιχειρηματικά, κ.α.)
  • Τη σπουδαιότητα για τομεακές πρωτοβουλίες, όπως Κυκλάδες και Γυναίκες και πράσινη οικονομία, γυναίκες και γαλάζια ανάπτυξη
  • Την εξαιρετική δουλειά που επιτελεί το Συμβουλευτικό Κέντρο του ΚΕΘΙ στη Σύρο

Από πλευράς ΚΕΘΙ, η Πρόεδρος ανέφερε ότι αναγνωρίζει την ενεργή δράση της ΟΣΥΓΥ και ότι στο 1ο τρίμηνο του 2020, θα ανακοινωθεί ένα Σχέδιο Δράσης για το ΚΕΘΙ, εστιασμένο σε εκπαίδευση/κατάρτιση και εργασία για τις γυναίκες. Κατά συνέπεια, θα πρέπει μέχρι 15/01 να έχουν κατατεθεί οι προτάσεις της ΟΣΥΓΥ. Πρόσθεσε δε ότι το νέο 4γλωσσο βιβλίο για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας έχει διανεμηθεί στις δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες, και θα δοθεί σε δεύτερο χρόνο και σε Συλλόγους.

Στο γραφείο της Γενικής Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Ναυτιλίας, η ΟΣΥΓΥ ενημερώθηκε για τους «διευρυμένους χωρικούς διαλόγους» για την κατάρτιση της νησιωτικής πολιτικής 2021-2027, ο οποίος για τις Κυκλάδες προγραμματίζεται να γίνει αρχές Φλεβάρη στη Σύρο. Κλήθηκε επίσης η ΟΣΥΓΥ να λάβει μέρος ως φορέας της κοινωνίας των πολιτών. Η κα Χριστιάνα Καλογήρου ανέφερε επίσης ότι η ΓΓ Νησιωτικής Πολιτικής σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Υγείας και τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής προετοιμάζουν νομοθετικές και επιχειρησιακές παρεμβάσεις για ζητήματα που αφορούν την παροχή υγείας και εκπαίδευσης στα νησιά. Τέλος, εκτίμησε την παρουσία της ΟΣΥΓΥ και έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το επικείμενο 12ο συνέδριο. Η ΟΣΥΓΥ θα συνεχίσει τις δράσεις εξωστρέφειας και δικτύωσης σε εθνικό επίπεδο και εργάζεται συστηματικά για τη βέλτιστη συνεργασία με τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς.