Κυκλάδες - Συρμαλένιος: "Στρεβλώσεις στην επιδότηση μεταφοράς ζωοτροφών"

Μεγάλες στρεβλώσεις και «γκρίζες ζώνες» εμφανίζει το παρόν σύστημα υπολογισμού και κατανομής των επιδοτήσεων μεταφοράς ζωοτροφών στα νησιά του Αιγαίου και ειδικότερα των Κυκλάδων, σύμφωνα με τον βουλευτή Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Συρμαλένιο. Οι παραπάνω επιδοτήσεις δίνονται με βάση την ευρωπαική νομοθεσία για τη στήριξη της παραγωγής στα νησιά, ως αναγνώριση των ιδιαίτερων δυσκολιών της νησιωτικότητας.

Ειδικότερα, στις Κυκλάδες κατανέμεται ετησίως, μέσω του Οργανισμού πληρωμών των κοινοτικών ενισχύσεων που εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΟΠΕΚΕΠΕ), ποσότητα ζωοτροφών σε ποσότητες που προκύπτουν  με βάση τις δηλώσεις των κτηνοτρόφων παραγωγών.

Όμως, ενώ οι συνεταιρισμοί υποχρεούνται να δηλώσουν συγκεκριμένες ποσότητες με βάση τα μέλη τους, αλλά και οι μεμονωμένοι κτηνοτρόφοι με βάση το κεφάλαιό τους, ο ίδιος περιορισμός δεν ισχύει για τους εμπόρους. Πιο συγκεκριμένα, πολλοί παραγωγοί δύνανται και δηλώνουν τις ποσότητες που θα χρειαστούν σε πάνω από έναν έμπορo. Σαν αποτέλεσμα, οι συνολικές ποσότητες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα,   και κατά συνέπεια  η επιδότηση κατανέμεται άδικα και μειωμένη ανά μεταφερόμενο τόνο. Με αυτήν την πρακτική αδικείται και ο παραγωγός που μεμονωμένα κατέθεσε δήλωση, αλλά και τα μέλη συνεταιρισμών.

Όπως αναφέρει ο Νίκος Συρμαλένιος: «Είναι σημαντικό το ειδικό καθεστώς εφοδιασμού των μικρών νησιών του Αιγαίου να αξιοποιείται με τρόπο αναλογικό και δίκαιο. Επιπλέον, τέτοιες πρακτικές υπονομεύουν τις δράσεις που υλοποιούνται κατ’ εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, δημιουργούν και διαιωνίζουν σχέσεις κακώς εννοούμενης εξάρτησης, αλλά και οδηγούν σε κακοδιαχείριση  δημοσίων κονδυλίων». Ο βουλευτής Κυκλάδων, θεωρώντας ότι το ζήτημα είναι σημαντικό για την ανάπτυξη και διατήρηση της κτηνοτροφικής παραγωγής στα νησιά, κατέθεσε ερώτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Ζήτημα με την επιδότηση μεταφοράς ζωοτροφών στα νησιά του Αιγαίου / Κυκλάδων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με αριθ. 229/2013 Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 13ης/3/2013 «Σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου», όπως αυτός τροποποίησε τον Κανονισμό 1405/2006 εγκρίθηκε το ειδικό καθεστώς εφοδιασμού των μικρών νησιών του Αιγαίου. Με την ΚΥΑ Αρ. Φύλλου1773/4/09/2007, καθορίστηκαν οι «Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικασιών και δικαιολογητικών, σχετικά με τον εφοδιασμό των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους με ορισμένα γεωργικά προϊόντα».

Και στις Κυκλάδες κατανέμεται ετησίως μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ ποσότητα ζωοτροφών που προορίζονται είτε άμεσα για τη σίτιση του ζωικού κεφαλαίου των νησιών είτε για την παραγωγή παρασκευασμάτων από τοπικές βιομηχανίες και στη συνέχεια τη σίτιση του ζωικού κεφαλαίου των νησιών προκειμένου να καλυφθεί το κόστος μεταφοράς μέρους των αναγκών σε ζωοτροφές των εν λόγω νησιών. Κριτήρια κατανομής αποτελούν η προς κατανομή διαθέσιμη ποσότητα ζωοτροφών, ο αριθμός και το είδος του δηλωθέντος ζωικού κεφαλαίου και των ημερησίων αναγκών αυτού, καθώς και ο μέσος όρος των διακινηθεισών ποσοτήτων επιδοτούμενων ζωοτροφών κατά τις προηγούμενες περιόδους εφοδιασμού.

Για παράδειγμα, στην Περιφερειακή Ενότητα Νάξου-και για το έτος 2017, επιδοτήθηκαν 27.50 χιλ τόνοι ζωοτροφών. Οι ποσότητες προκύπτουν  με δηλώσεις κτηνοτρόφων παραγωγών από τον Οκτώβριο της προηγούμενης χρονιάς με βάση και το μητρώο του κάθε παραγωγού. Τις δηλώσεις υποβάλουν μεμονωμένοι παραγωγοί, έμποροι ζωοτροφών και ενώσεις, όπως η ΕΑΣ Νάξου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα καθώς και με δηλώσεις των ίδιων των κτηνοτρόφων, το σύστημα επιδότησης παρουσιάζει σοβαρές στρεβλώσεις, που οφείλονται στο ότι ενώ οι συνεταιρισμοί υποχρεούνται να δηλώσουν συγκεκριμένες ποσότητες με βάση τα μέλη τους, αλλά και οι μεμονωμένοι κτηνοτρόφοι με βάση το κεφάλαιό τους, ο ίδιος περιορισμός δεν ισχύει για τους εμπόρους. Πιο συγκεκριμένα, πολλοί παραγωγοί δύνανται και δηλώνουν τις ποσότητες που θα χρειαστούν σε πάνω από έναν έμπορo. Σαν αποτέλεσμα, οι συνολικές ποσότητες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα,   και κατά συνέπεια  η επιδότηση κατανέμεται άδικα και μειωμένη ανά μεταφερόμενο τόνο.

Με αυτήν την πρακτική αδικείται και ο παραγωγός που μεμονωμένα κατέθεσε δήλωση, αλλά και τα μέλη συνεταιρισμών.

Επειδή:

  1. Είναι σημαντικό το ειδικό καθεστώς εφοδιασμού των μικρών νησιών του Αιγαίου να αξιοποιείται με τρόπο αναλογικό και δίκαιο.
  2. Με παρόμοιες πρακτικές υπονομεύονται οι δράσεις που ανελήφθησαν κατ’ εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού
  3. Δημιουργούνται ή διαιωνίζονται σχέσεις κακώς εννοούμενης εξάρτησης
  4. Η παραπάνω αναφερόμενη πρακτική οδηγεί σε κακοδιαχείριση  δημοσίων κονδυλίων
  5. Έχουν κατά καιρούς κατατεθεί διάφορες προτάσεις, όπως για παράδειγμα η επιδότηση με βάση τις υπάρχουσες φορτωτικές-τιμολόγια οπωσδήποτε σε σχέση με το παραγόμενο προϊόν, κρέας, γάλα ή άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεται να τροποποιήσει την ΚΥΑ Αρ. Φύλλου 1773 4/09/2007 ούτως ώστε να δημιουργήσει αυστηρή πρόβλεψη εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου επιδότησης, η οποία θα αποτρέπει την πολλαπλή δήλωση των παραγωγών;

Προτίθεται να τροποποιήσει την ΚΥΑ Αρ. Φύλλου 1773 4/09/2007 ούτως ώστε να διασφαλίζεται μέσω πραγματικών ελέγχων η ορθότητα των δηλώσεων;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Νίκος Συρμαλένιος / Σταύρος Αραχωβίτης /  Αναστασία Γκαρά /  Ανδρέας Μιχαηλίδης /  Γιάννης Μπουρνούς /  Νεκτάριος Σαντορινιός /  Μιλτιάδης Χατζηγιαννάκης