Νάξος - "Δύναμη Δημιουργίας": Η υπόσχεση Βρούτση στους εργαζόμενους του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Συνεχίζονται οι επαφές των μελών της παράταξης "Δύναμη Δημιουργίας" και αυτή τη φορά ο υποψήφιος Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Βασίλης Βρούτσης, είχε συνάντηση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων του Δήμου, τα μέλη του Σωματείου. Συνάντηση που έγινε την περασμένη Παρασκευή (05/04) και άκουσαν προσεκτικά τις προτάσεις και παρατηρήσεις των εργαζομένων (μέσω του σωματείου τους) ενώ από τη πλευρά του ο Βασίλης Βρούτσης, αρχικά αναγνώρισε την προσφορά των εργαζομένων και δεσμεύτηκε ότι θα ξεκινήσει άμεση έναρξη των διαδικασιών πρόσληψην μόνιμων υπαλλήλων μέσω τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσίας του Δήμου...  

Αναλυτικά το δελτίο ενημέρωσης της δημοτικής παράταξης "Δύναμη Δημιουργίας":  "Την Παρασκευή, 5 Απριλίου 2019, ο επικεφαλής και υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι της ανεξάρτητης δημοτικής παράταξης «ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» συναντήθηκαν με τον πρόεδρο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των εργαζομένων στο Δήμο, στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου.

Ο κ. Βρούτσης αναγνώρισε την προσφορά των εργαζομένων στο δήμο, η οποία πολλές φορές είναι αποτέλεσμα υπερπροσπάθειας. Τόσο οι εργαζόμενοι όσο και τα μέλη της «ΔΥΝΑΜΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» συμφώνησαν ότι αποτελεί αναγκαιότητα η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με σκοπό την άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.

Ο πρόεδρος των εργαζομένων κ. Βαγγέλης Κατερίνης επεσήμανε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο δήμο σε όλους τους τομείς αφού το προσωπικό καλύπτει μικρό μόνο ποσοστό των αναγκών του δήμου μας. Σημειώθηκε η ανάγκη παροχής κινήτρων αλλά και ελέγχου των εργαζομένων με σκοπό την βελτίωση της απόδοσης.

Έγινε αμοιβαία αποδεκτό ότι σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαίος ο σεβασμός της ιεραρχίας και ότι η απευθείας και χωρίς κανένα πρόγραμμα ανάθεση εργασιών από τους αιρετούς στους εργαζόμενους, παρακάμπτοντας διευθυντές και αδιαφορώντας για άλλες εργασίες που τους έχουν ανατεθεί, δυσχεραίνει το έργο των εργαζομένων αλλά και της αποδοτικότητας  του έργου του Δήμου. Οι που εργαζόμενοι τόνισαν την ανάγκη σύστασης γραφείου κίνησης οχημάτων θα διευκόλυνε τόσο τον έλεγχο όσο και την οργανωση των δρομολογίων αλλά και των οχημάτων. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί μέρος του προγράμματός μας.

Ο κ. Βρούτσης δεσμεύθηκε για την άμεση έναρξη των διαδικασιών πρόσληψης μόνιμων υπαλλήλων μέσω της τροποποίησης του ΟΕΥ καθώς και για το συνεχή και ουσιαστικό διάλογο μεταξύ των εργαζομένων και της νέας δημοτικής αρχής διάλογος, ο οποίος θα επεκταθεί μετά τις εκλογές προς όφελος των δημοτών και των εργαζομένων".