Νάξος - ΕΔΩ: Ανοιχτή επιστολή προς Δημοτικούς Συμβούλους για το Χωροταξικό

Αδέσμευτη Κίνηση Πολιτών Νάξου ΕΔΩ... Ηρθε για να ταράξει τα νερά. Ηρθε για να δώσει μία άλλη πρόταση, έξω από τα στενά κομματικά όρια..Εδώ και μερικές ημέρες έχει στείλει στα μέιλ των συμβούλων του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων μία ολοκληρωμένη πρόταση χωροταξικού σχεδιασμού για όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου... Οπως σημειώνεται στην σελίδα της Κίνησης στα social media "Ο χωροταξικός σχεδιασμός, ενώ θα έπρεπε να προηγείται της οποιασδήποτε αναπτυξιακής μελέτης και ενώ για κάποιες Δημοτικές Ενότητες βρίσκεται σε πολύ καλό στάδιο ολοκλήρωσης, μένει ημιτελής και αποτρέπει τους ανθρώπους του τόπου να σχεδιάσουν το μέλλον τους έχοντας μια σταθερή πλατφόρμα δυνατοτήτων και κανόνων".

Και όπως διαβάζουμε "τα μέλη της Αδέσμευτης Κίνησης Πολιτών Νάξου- «ΕΔΩ» προτείνουμε οι μελέτες που έχουν ήδη γίνει να μην πάνε χαμένες, όπως χαμένα δεν πρέπει να πάνε και τα χρήματα που έχουν δοθεί για αυτές εδώ και είκοσι χρόνια περίπου. Με αυτό το σκεπτικό, προτείνουμε τις επόμενες κινήσεις που πρέπει να κάνει ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων όπως και τις αποφάσεις που πρέπει να παρθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και σας παρουσιάζουμε το προτεινόμενο θέμα προς συζήτηση και ψήφιση. Ζητούμε από εσάς, εάν συμφωνείτε με το παρακάτω κείμενο, να το συνυπογράψετε, ώστε το θέμα να έρθει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Παρακαλώ απαντήστε μας στο email της κίνησης για το αν προτίθεστε να συνυπογράψετε το κείμενο".

Και πριν σας παραθέσουμε το κείμενο (σ.σ. το υπογράφουν οι:Κώστας Απιδόπουλος, Αντώνης Βασαλάκης, Περικλής Μιχαηλίδης, Γιάννης Μπαλτογιάννης, Χριστίνα Τσόγκα), να αναφέρουμε ότι μόλις ένας σύμβουλος απάντησε και με την λέξη "ευχαριστώ"... Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Ολοι συμφωνούν αλλά δεν ενεργούν...

Ας δούμε το κείμενο

Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός προς όφελος των δημοτών και κατοίκων των νησιών της επικράτειας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προϋποθέτει την άμεση ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού.

Σε συνέχεια, λοιπόν, της ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (ΑΔΑ: ΩΣΓΞΩΚΗ-ΑΥΞ, Αρ.Απόφ.100/2020, 9-7-2020) για συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων – ΤΠΣ» και παίρνοντας υπ’ όψη την πολυετή καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού των νησιών του Δήμου, απαιτούνται, άμεσα, οι παρακάτω ενέργειες:

Α. Σύνταξη φάκελων δημόσιας σύμβασης για τις απαραίτητες μελέτες που αφορούν τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (ΔΕ Δονούσας, ΔΕ Δρυμαλίας, ΔΕ Ηρακλειάς, ΔΕ Κουφονησίου, ΔΕ Νάξου, ΔΕ Σχοινούσας), ο οποίος θα περιέχει α) τη σκοπιμότητα του έργου, β) τα διαθέσιμα στοιχεία, γ) την προεκτίμηση αμοιβής και δ) τον προϋπολογισμό κόστους των απαραίτητων μελετών.

Οι απαραίτητες μελέτες είναι:

1. Μελέτη Γεωτεχνικής Καταλληλότητας

2. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

3. Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο

Β. Δέσμευση του περιεχομένου των παραπάνω μελετών σε ουσιαστική και σχεδιαστική συνέργεια με τη στοχοθέτηση και τις αρχές του χωροταξικού σχεδιασμού όπως αυτές περιγράφονται και παρουσιάζονται στην υπάρχουσα μελέτη «Τσεκούρα» για την ΔΕ Νάξου, που βρίσκεται στην Β1 φάση ολοκλήρωσης όπως και δέσμευση στις παρατηρήσεις του παραρτήματος 1 (επισυνάπτεται).

Γ. Ένταξη του συνόλου των προαναφερόμενων φακέλων δημόσιας σύμβασης και απαραίτητων μελετών στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2021.

Δ. Έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης των φακέλων έργου και εν συνεχεία των μελετών (βλ. Α) ως άμεση προτεραιότητα υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Ε. Έγκαιρη ενημέρωση των δημοτών κάθε οικισμού της επικράτειας του Δήμου για την πορεία του χωροταξικού σχεδιασμού και για τα χρονοδιαγράμματα των φάσεων επικαιροποίησης και διαβούλευσης της διαδικασίας χωροταξίας και πολεοδόμησης, όπως και δημιουργία γραφείου πληροφόρησης εντός της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου που θα μπορεί να απαντά τηλεφωνικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δια ζώσης, σε συγκεκριμένα ερωτήματα που αφορούν στις ενδεχόμενες αλλαγές που θα επιφέρει η ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού στις ιδιοκτησίες των πολιτών.

Παράρτημα 1

Παρατηρήσεις για την επικαιροποίηση του χωροταξικού σχεδιασμού στα νησιά του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

α) Το χωροταξικό σχέδιο θα πρέπει να θέτει όρους στη χρήση της γης και να διευκολύνει τις δραστηριότητες των ανθρώπων του τόπου, όπως η αγροτική παραγωγή, η βιοτεχνία, η παροχή υπηρεσιών κ.α.. και επίσης θα πρέπει να βοηθά στο να εξομαλυνθούν οι έντονες αντιθέσεις που παρατηρούνται σήμερα ανάμεσα σε γειτνιάζουσες δραστηριότητες των κατοίκων.

β) Τα όρια των οικισμών θα πρέπει να μεγαλώσουν ώστε να βοηθηθεί η ανάπτυξη της οικονομίας των κατοίκων με τέτοιο τρόπο ώστε παράλληλα, να προστατευθεί η πολεοδομική συνοχή τους. Ταυτόχρονα, ο χωροταξικός σχεδιασμός θα πρέπει να αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες του κάθε οικισμού, το φυσικό του τοπίο, τα τοπόσημα, την ιστορία, τον πολιτισμό και την παράδοσή των ανθρώπων του, ώστε με βάση αυτά να αναδείξει δυνατότητες ανάπτυξης και να επιτρέψει την αύξηση του μόνιμου πληθυσμού.

γ) Η ανεξέλεγκτη εκτός σχεδίου δόμηση θα πρέπει να περιοριστεί και η οικιστική δραστηριότητα να επικεντρωθεί στους υπάρχοντες οικισμούς και κυρίως στην επανάχρηση και συντήρηση του παραδοσιακού κτιριακού πλούτου των νησιών.

δ) Το χωροταξικό σχέδιο θα πρέπει να ορίσει περιοχές ειδικής προστασίας όπως τα μνημεία, οι αρχαιολογικοί χώροι, οι φυσικοί σχηματισμοί και να τις προστατέψει. Οι περιοχές αυτές βρίσκονται στο κέντρο του ορισμού της ταυτότητας του τόπου και στην ζωή των κατοίκων των νησιών.

ε) Το οδικό δίκτυο θα πρέπει να οριοθετείται και να αναπτύσσεται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει την δίκαιη ανάπτυξη της οικονομίας των οικισμών και να συνδέει στρατηγικά τις δραστηριότητες για κάλυψη των αναγκών τους. Παράλληλα, ο νέος σχεδιασμός θα πρέπει να αποτρέπει το οδικό δίκτυο να αλλοιώνει μορφολογικά αλλά και κοινωνικο-οικονομικά τους οικισμούς του Δήμου.

ζ) Το σχέδιο θα πρέπει να επιτρέπει την ανάπτυξη των μεγάλων οικισμών όπως η Χώρα της Νάξου αλλά με τέτοιο τρόπο και σε τέτοια έκταση ώστε να μη δρα αντιαναπτυξιακά για τις κοινωνίες της ορεινής Νάξου και τους κατοίκους των Μικρών Κυκλάδων. Με άλλα λόγια, το χωροταξικό σχέδιο, θα πρέπει μέσω της χωρικής ανάπτυξης να αποτρέψει τον «υδροκεφαλισμό» του μεγαλύτερου οικισμού της επικράτειας του Δήμου.

η) Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των παράκτιων οικισμών της Νάξου θα πρέπει να περιοριστεί ώστε να προστατέψει τους οικισμούς της ενδοχώρας του νησιού από τον αφανισμό και την οικονομία όλου του Δήμου από την ασταθή μονοκαλλιέργεια της παροχής υπηρεσιών.

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα της Κίνησης στα social media και στην ομότιτλη σελίδα ΕΔΩ - Αδέσμευτη Κίνηση Πολιτών Νάξου

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News