Νάξος - "Φιλοξενία": "Ναι" στο ΠΕΑΛ, αλλά με τρεις (σημαντικούς) αστερίσκους

Εάν και εφόσον ... 1) Δεν ισχύσει η αμφιδρόμηση της παραλίας που προβλέπεται στην μελέτη για την οποία είμαστε κάθετα και τεκμηριωμένα αντίθετοι από το 2017 που προτάθηκε για πρώτη φορά. 2) Προχωρήσουμε στο άνοιγμα και την αμφιδρόμηση (εκτός φορτηγών οχημάτων κατά την άνοδο) της οδού Κοντολέοντος ενός δρόμου που δημιουργήθηκε αποκλειστικά και μόνο για την αποσυμφόρηση του Λιμανιού και σήμερα είναι ουσιαστικά ανενεργός για τις ανάγκες που προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός του και  Δεν δημιουργηθεί δρόμος από τη στροφή του σημερινού «Cream» & «Bossa»  προς το νέο καταφύγιο τουριστικών σκαφών που προβλέπει η μελέτη και η πρόσβαση σ’ αυτό για οχήματα θα γίνεται από το Δημαρχείο".

Ε τότε ... Συμφωνούμε... "Έχοντας συνυπολογίσει όλα τα παραπάνω συμφωνούμε στο υπό κατάθεση σχέδιο ΠΕΑΛ Νάξου που συζητείται σήμερα στο Δημοτικό μας συμβούλιο. Επικροτούμε κατά τα άλλα την προσπάθεια τη μέριμνα και την αναγκαιότητα της Δημοτικής Αρχής να εκσυχρονίσει, νομιμοποιήσει και να εξασφαλίσει το υφιστάμενο Λιμάνι της Νάξου. Σε κάθε περίπτωση θα είμαστε αρωγοί και συνοδοιπόροι σ’ αυτήν την προσπάθεια...".

Ποιος τα λέει αυτά; Μα ο Σύλλογος Μαζικής Εστίασης Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, "Φιλοξενία" μετα τη συνεδρίαση που είχαν την Τετάρτη 28 Μαϊου και με μοναδικό θέμα συζήτησης το υπό συζήτηση στην Επιτροπή Διαβούλευσης Νάξου του ΠΕΑΛ για το λιμάνι ... Και όπως διαβάζετε "συμφωνούν" αλλά με τρεις σημαντικούς αστερίσκους..

Αναλυτικά η απόφαση του επιχειρηματιών Εστίασης στη Νάξο (φέρει την υπογραφή του προέδρου Γιάννη Μαγγιώρου και του Γραμματέα Απόστολου Καρεγλά) αναφέρει:

"Το Σωματείο Μαζικής Εστίασης Νάξου & Μικρών Κυκλάδων «Φιλοξενία» συνεδρίασε την Τετάρτη 28 Μαΐου 2020 με μοναδικό θέμα συνεδρίασης το υπό κατάθεση ΠΕΑΛ Νάξουκαι αποφάσισε ότι:

Λαμβάνοντας Υπόψη :

  1. Την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός ασφαλούς, νόμιμα αδειοδοτημένου, σύγχρονου  και λειτουργικού Λιμένα.
  2. Τις σημερινές κάκιστες συνθήκες λειτουργίας του Λιμένα μας σε σχέση με τις ανάγκες των κατοίκων ολόκληρου του νησιού μας αλλά και τις εγκαταστάσεις Λιμένων των ανταγωνιστών μας.
  3. Τα ελάχιστα περιθώρια κατάθεσης και εφαρμογής του σχεδίου ΠΕΑΛ Νάξου.
  4. Την άμεση ανάγκη χωροθέτησης Νέου επιβατικού Λιμένα
  5. Την παραμονή στην σημερινή θέση για μία εικοσαετία μέχρι την μετεγκατάσταση στο Νέο επιβατικό Λιμάνι και της μελλοντικής χρήσης του σημερινού ως τουριστικού.
  6. Την πρόοδο των εργασιών για τη δημιουργία Εμπορικού Λιμένα
  7. Τις σύγχρονες συνθήκες και τις νέες ανάγκες όπως αυτές προκύπτουν από την ανάπτυξη του νησιού μας τόσο στον πρωτογενή όσο και στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα και την προοπτική αυτών.

7) Την από το 2006 πάγια θέση μας για προοδευτικό κλείσιμο της πόλης για οχήματα. Μία θέση που προέκυψε από την ανοικτή συνέλευση που πραγματοποιήσαμε από κοινού με τον Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο Νάξου και την παρουσία πολλών πολιτών το 2006 κατά την οποία ψηφίστηκε το προοδευτικό κλείσιμο της Πόλης της Νάξου και μεταφοράς του κοινού με minibus συνδέοντας και τα περιφερειακά πάρκινγκ

8) Το από 03/04/2017 και με αρ. πρωτ. 29/2017 έγγραφό μας καθώς και την θέση μας στο Δημοτικό Συμβούλιο της 29/3/2018 αλλά και την προφορική διαβεβαίωση το Νοέμβριο του 2019 στον κ. Λιμενάρχη Νάξου που αφορούσαν τις θέσεις μας και την αντίθεση μας στην αμφιδρόμηση της Παραλιακής οδού Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νάξου

katagrafi.jpg

Επισημαίνοντας ότι:

1) Μετα την επίσκεψη του κ. Γιαμίν ως επικεφαλής του μελετητικού γραφείου στη Νάξο το Δεκέμβριο του 2017 ο οποίος υποσχέθηκε ότι εντός του 2018 η μελετητική του ομάδα θα παρουσίαζε τις προτάσεις της για τα έργα. Πριν μία εβδομάδα αναρτήθηκαν τα σχέδια και έγιναν σε μας γνωστά από το διαδίκτυο.

2) Η διαβούλευση για το ΠΕΑΛ πραγματοποιήθηκε σήμερα ενώ θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μήνες πριν και τελικά σήμερα ενημερωθήκαμε ουσιαστικά με την παρουσίατου προέδρου μας κ. Γιάννη Μαγγιώρου στη διαβούλευση όπου ο κ. Γιαμίν απάντησε στις απορίες του κοινού και των φορέων μία μέρα πριν την ανάγκη ψήφισης του έργου από το Δημοτικό συμβούλιο.

3) Η συγκεκριμένη καθυστέρηση ενημέρωσης προκάλεσε προβλήματα στην μεταξύ μας επικοινωνία στο Διοικητικό συμβούλιοκαι με τα μέλη μας καθώς το επείγον της απόφασης ήταν δεσμευτικό δεδομένων και των υποχρεώσεων των μελών μας μετά την επανεκίννησης της Εστίασης με τα νέα πρωτόκολλα και τα υγειονομικά δεδομένα. Χρειαζόταν περισσότερος χρόνος ώστε να προκαλέσουμε στο Σωματείο μία ενδελεχής ανάλυση από ειδικό επιστήμονα αφού δεν υπήρχε νωρίτερα κάτι τέτοιο τουλάχιστον για εμάς.

4) Θεωρούμε πως επιβάλλεται η νέα γραμμή των ορίων της χερσαίας Ζώνης θα πρέπει να αρχίζει από το τέλος της σημερινής υπό εκμετάλλευση για τα τραπεζοκαθίσματα , ώστε ο πεζόδρομος μπροστά από τα καταστήματα αλλά και τα στέγαστρα να ανήκουν στο Δήμο και να αποφασίζει αυτός για την χρήση και την αισθητική τους.

5) Να επανεξεταστεί το μέγεθος της μαρίνας –καταφυγίου τουριστικών σκαφών.

Εάν λοιπόν και εφ’ όσον:

1) Δεν ισχύσει η αμφιδρόμηση της παραλίας που προβλέπεται στην μελέτη για την οποία είμαστε κάθετα και τεκμηριωμένα αντίθετοι από το 2017 που προτάθηκε για πρώτη φορά.

2) Προχωρήσουμε στο άνοιγμα και την αμφιδρόμηση (εκτός φορτηγών οχημάτων κατά την άνοδο) της οδού Κοντολέοντος ενός δρόμου που δημιουργήθηκε αποκλειστικά και μόνο για την αποσυμφόρηση του Λιμανιού και σήμερα είναι ουσιαστικά ανενεργός για τις ανάγκες που προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός του.

3) Δεν δημιουργηθεί δρόμος από τη στροφή του σημερινού «Cream» & «Bossa»  προς το νέο καταφύγιο τουριστικών σκαφών που προβλέπει η μελέτη και η πρόσβαση σ’ αυτό για οχήματα θα γίνεται από το Δημαρχείο.

Συμφωνούμε: 

Έχοντας συνυπολογίσει όλα τα παραπάνω συμφωνούμε στο υπό κατάθεση σχέδιο ΠΕΑΛ Νάξου που συζητείται σήμερα στο Δημοτικό μας συμβούλιο. Επικροτούμε κατά τα άλλα την προσπάθεια τη μέριμνα και την αναγκαιότητα της Δημοτικής Αρχής να εκσυχρονίσει, νομιμοποιήσει και να εξασφαλίσει το υφιστάμενο Λιμάνι της Νάξου. Σε κάθε περίπτωση θα είμαστε αρωγοί και συνοδοιπόροι σ’ αυτήν την προσπάθεια.

Ευχαριστούμε τον κο Γιάννη Κουκουζή για τις φωτογραφίες της χερσαίας ζώνης Νάξου

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News