Νότιο Αιγαίο: Ιατρίδη, Φόρτωμας και Συρμαλένιος υπέγραψαν τροπολογία για την αναστολή αδειοδότησης Αιολικών Πάρκων

Το είχαμε αναφέρει και χθες... Ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Φίλιππος Φόρτωμας κατέθεσε πρόταση τροπολογίας επί του Νομοσχεδίου για το Περιβάλλον και δη στο άρθρο 13 παράγραφος 3 με την οποία ζητάει την εξής διάταξη "  Μέχρι την εκπόνηση και έγκριση επικαιροποιημένων Τοπικών Χωρικών Σχεδίων των Δήμων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αναστέλλονται οι διαδικασίες αδειοδότησης, εντός της περιφέρειάς τους, των Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας που δεν είναι εφοδιασμένοι, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, με εν ισχύ Άδεια Εγκατάστασης". 

Αυτό που μάθαμε σήμερα , είναι ότι στο πλευρό του βρίσκονται και οι Μίκα Ιατρίδη (βουλευτής Δωδεκανήσων της Νέας Δημοκρατίας) και Νίκος Συρμαλένιος (βουλευτής Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ) αποδεικνύοντας ότι η ισχύς εν τη ενώσει μπορεί να φέρει καλύτερα αποτελέσματα.. Ας δούμε τι αναφέρει το σχετικό δελτίο ενημέρωσης από τον βουλευτή Κυκλάδων κο Φόρτωμα για την σχετική τροπολογία..  

Την αναστολή διαδικασιών αδειοδότησης Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, ζήτησε με τροπολογία που κατέθεσε ο Βουλευτής Κυκλάδων Φίλιππος Φόρτωμας, την οποία συνυπογράφουν οι Βουλευτές Μίκα Ιατρίδη και Νίκος Συρμαλένιος

Η τροπολογία αφορά το υπό ψήφιση Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 & 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στις λοιπές διατάξεις».

Αιτιολογώντας την πρωτοβουλία τους, οι Βουλευτές αναφέρουν ότι, δεκάδες άδειες για την εγκατάσταση έργων ΑΠΕ στα νησιά έχουν εκδοθεί αποκλειστικά και μόνο, σύμφωνα με τις οριζόντιες και γενικές προϋποθέσεις του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδίου. Τονίζουν, επίσης, ότι το νέο αναθεωρημένο Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο, αλλά και τα Τοπικά Σχέδια των Δήμων τα οποία θα εναρμονιστούν με το Περιφερειακό, αναμένεται να θέσουν νέα κριτήρια χωροθέτησης μονάδων παραγωγής ΑΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της νησιωτικότητας, την ιδιαίτερη γεωμορφολογία, τον προστατευόμενο περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πλούτο και τα τοπικά χαρακτηριστικά του κάθε νησιού ξεχωριστά.

Δεδομένων όλων των παραπάνω, οι τρείς νησιώτες Βουλευτές ζήτησαν την αναστολή αδειοδοτήσεων Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, μέχρι την εκπόνηση και έγκριση των επικαιροποιημένων Τοπικών Χωρικών Σχεδίων των Δήμων που υπάγονται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Συνημμένα Αρχεία: