ΠΝΑΙ - Εκλογές: Λιγότερες έδρες, ποια νησιά είναι χαμένα

Χάρτης Περιφέρειας

Τι δεν τον περιμένατε; Νέες ανατροπές στην κατανομή των εδρών και στον καθορισμό του ακριβούς αριθμού των υποψηφίων ανά νησί φέρνει ο νέος εκλογικός νόμος και βέβαια επηρεάζει και τις Περιφέρειες. Ανάμεσά τους και αυτή του Νοτίου Αιγαίου που όπως όλα δείχνουν θα χάσει δέκα έδρες (!!!) Από τις 51 που έχει σήμερα θα πέσει στις 41. Και μεγάλη χαμένη θα είναι η Ρόδος…

Μετά τον Κλεισθένη του 2019 όπου κέρδιζαν μια έδρα η Κάλυμνος και η Κως και 4 η Ρόδος (όσον αφορά τα Δωδεκάνησα) έρχεται τώρα ο νέος Νόμος και κόβει πέντε έδρες από την ΠΕ Ρόδου, δύο στην Κω και μία στην Κάλυμνο. Και στις Κυκλάδες; Δύο χαμένες έδρες, από μία σε Μήλο και Σύρο…

Στον νέο εκλογικό νόμο που προωθείται προς ψήφιση προβλέπονται τα εξής:

Αρθρο 46

Αριθμός περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας

1. Ο αριθμός των περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με βάση τον μόνιμο πληθυσμό της, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις επόμενες παραγράφους.

2. Μέτρο για τον υπολογισμό του αριθμού των περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας αποτελεί το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού πληθυσμού όλης της περιφέρειας δια του συνολικού αριθμού των μελών του περιφερειακού συμβουλίου.

3. Από το πηλίκο της διαίρεσης του πληθυσμού κάθε εκλογικής περιφέρειας δια του εκλογικού μέτρου προκύπτει ο αριθμός των περιφερειακών της συμβούλων.

4. Οι θέσεις στο περιφερειακό συμβούλιο που παραμένουν αδιάθετες προστίθενται ανά μία στις εκλογικές περιφέρειες με τα μεγαλύτερα, κατά σειρά, υπόλοιπα και ώσπου να συμπληρωθεί ο συνολικός αριθμός τους, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 40 του παρόντος.

5. Εάν από την παραπάνω διαδικασία προκύψουν εκλογικές περιφέρειες με αριθμό εδρών μικρότερο ή ίσο των δύο (2), οι ελλείπουσες συμπληρώνονται με την αφαίρεση μίας από κάθε εκλογική περιφέρεια με το μεγαλύτερο αριθμό εδρών και κατά φθίνουσα σειρά.

Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι να συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός των εδρών.

Σε περίπτωση εκλογικών περιφερειών με τον ίδιο αριθμό εδρών, στις οποίες περιλαμβάνονται όσες έχουν ήδη αφαιρεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, η έδρα αφαιρείται από εκείνη με το μικρότερο πληθυσμό.

Ειδικά, για τις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας και Αττικής η διαδικασία της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται αν προκύψουν εκλογικές περιφέρειες με αριθμό εδρών μικρότερης της μιας (1).

Με βάση την κατανομή του μόνιμου πληθυσμού το εκλογικό μέτρο προσδιορίζεται από τη διαίρεση του αριθμού των μόνιμων κατοίκων 309.015 με το 41 (αριθμός εδρών): 7536

Ετσι με τον νέο εκλογικό νόμο οι έδρες κατανέμονται στις Περιφερειακές ενότητες ως εξής:

Κυκλάδες

ΠΕ Ανδρου      1 (1 το 2019)

ΠΕ Θήρας       3 (3 το 2019)

ΠΕ Κέας – Κύθνου      1 (1 το 2019)

ΠΕ Μήλου       1 (2 το 2019)

ΠΕ Μυκόνου   2 (2 το 2019)

ΠΕ Νάξου       3 (3 το 2019)

ΠΑ Πάρου       2 (2 το 2019)

ΠΕ Σύρου        3 (4 το 2019)

ΠΕ Τήνου        1 (1 το 2019)

Δωδεκάνησα

ΠΕ Καλύμνου 4 (5 το 2019)

ΠΕ Καρπάθου 1 (1 το 2019)

ΠΕ Κω            4 (6 το 2019)

ΠΕ Ρόδου        15 (20 το 2019)

 

 

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News