ΠΝΑΙ: Ενα εκατ. ευρώ για έργα ασφάλειας οδικού δικτύου στα μικρά νησιά των Κυκλάδων

"Στην βελτίωση του οδικού δικτύου στα νησιά μας Σίφνο, Ιο, Ανάφη, Κέα, Κίμωλο, Κύθνο, Σέριφο, Σίκινο και Φολέγανδρο, στοχεύει η σημερινή χρηματοδότηση για το έργο που εντάξαμε στο ΕΣΠΑ 2014-2020.
Τις σχετικές μελέτες, ολοκλήρωσε η Διεύθυνση Τεχνικών Εργων Κυκλάδων της Περιφέρειας μας και η δημοπράτηση του έργου θα είναι άμεση". Ποιος το αναφέρει; Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος που συνεχίζει στο δρόμο της δημιουργίας και της βελτίωσης των υποδομών και κυρίως του αισθήματος ασφάλειας στα νησιά ακόμη και τα μικρότερα του χώρου ευθύνης του, αυτή τη φορά όμως στις Κυκλάδες... 

Και όπως σημειώνει στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο "  Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου και στο πλαίσιο υλοποίησης της πολιτικής απόφασης της Περιφερειακής Αρχής να θέσει σε προτεραιότητα την βελτίωση και την ασφάλεια του οδικού δικτύου στα νησιά, εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020” “Έργα βελτίωσης ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στα Μικρά Νησιά των Κυκλάδων”,προϋπολογισμού 980.000 ευρώ.

Το έργο αφορά τη βελτίωση και αναβάθμιση των συνθηκών κυκλοφορίας του επαρχιακού οδικού δικτύου των νησιών Ανάφη, Ίος, Κέα, Κίμωλος, Κύθνος, Σέριφος, Σίκινος, Σίφνος και Φολέγανδρος και περιλαμβάνει οδική σήμανση, κατακόρυφη (πινακίδες) και οριζόντια (διαγραμμίσεις), καθώς και στοιχεία αναχαίτισης οχημάτων (στηθαία ασφαλείας).

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 980.000 ευρώ.

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 25/06/2019 και λήξης η 31/12/2020

Εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας “Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020".