ΠΝΑΙ: Έρχεται αντιπεριφερειάρχης Καθημερινότητας στα νησιά

Θα πάμε σε δομικό ανασχηματισμό ή σε διορθωτικές κινήσεις; Αυτές οι σκέψεις υπάρχουν πάνω από το Νότιο Αιγαίο αλλά ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κρατάει κλειστά χαρτιά σχετικά με τις προθέσεις του, ενόψει του νέου ανασχηματισμού που προγραμματίζει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον οποίο θα ανακοινώσει, το αργότερο μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου 2017. Σε συνάντηση, που είχε χθες ο κ. Χατζημάρκος, με στενούς συνεργάτες του κατέστησε σαφές ότι ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα υπάρξει δομικός ανασχηματισμός στο σχήμα διοίκησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ή αν στην φάση αυτή θα προχωρήσει μόνο σε «διορθωτικές» κινήσεις.

Κατέστησε επίσης σαφές ότι από τις 6 θέσεις αντιπεριφερειαρχών που προβλέπει η Καλλικράτης οι δύο θα δοθούν εκ νέου σε μέλη της παράταξης από τις Κυκλάδες, ενώ θα διατηρήσει και τις 6 θέσεις εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων.

Στόχος του κ. Περιφερειάρχη πάντως είναι η δημιουργία νέων θεματικών θέσεων αντιπεριφερειαρχών, μετά και την ολοκλήρωση και λειτουργία του νέου οργανογράμματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Όπως ξανάγραψε η «δημοκρατική» έμφαση θα δώσει στα τεχνικά έργα και στις χρηματοδοτήσεις, κυρίως από το ΕΣΠΑ αλλά και στην αξιοποίηση στελεχών, που απέδειξαν ότι έχουν αφοσιωθεί στους ρόλους, που τους έχουν ανατεθεί.

Ο Περιφερειάρχης θα προχωρήσει στην ίδρυση θέσεως αντιπεριφερειάρχη με αποκλειστικό αντικείμενο τα τεχνικά έργα και την αντιμετώπιση θεμάτων καθημερινότητας στα νησιά.

Κυκλοφορεί και μάλιστα μετ’ επιτάσεως ότι ο κ. Χατζημάρκος θα αναθέσει καθήκοντα αντιπεριφερειάρχη και στον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θ. Σωτρίλλη.

Θα πρέπει εξάλλου να αναμένονται σημαντικές αλλαγές στην σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων εταιρειών και δομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Σημειώνεται ότι ο αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Χ. Κόκκινος θα διατηρήσει τις αρμοδιότητες της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας για θέματα του νομού Δωδεκανήσου και του Αυτοτελούς Τμήματος ΠΑΜ−ΠΣΕΑ για θέματα του νομού Δωδεκανήσου, που προβλέπονται από το νόμο.

Οι αντιπεριφερειάρχες και οι αρμοδιότητές τους

Με βάση τον …τελευταίο ανασχηματισμό τον Αυγουστο του 2015 οι αρμοδιότητες που έχουν οι αντιπεριφεριάρχες είναι οι κάτωθι:

1.Στον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων Λεονταρίτη Γεώργιο του Ευαγγέλου τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού Κυκλάδων, της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Νοτίου Αιγαίου, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Κυκλάδων, της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Κυκλάδων, της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Κυκλάδων, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών για τα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος Νομικών Υπηρεσιών Κυκλάδων, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας για τα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων, του αυτοτελούς Τμήματος Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών, ΠΑΜ-ΠΣΕΑ Κυκλάδων και την αρμοδιότητα υπογραφής όλων των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών για το Νομό Κυκλάδων, όλων των συμβάσεων έργων, μελετών και προμηθειών μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) Ευρώ για το νομό Κυκλάδων και των αποφάσεων απευθείας ανάθεσης έργων μελετών και προμηθειών καθώς και της ακόλουθης σύμβασης αυτών μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ για το νομό Κυκλάδων.

2.Στον Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Κόκκινο Χαράλαμπο του Ανδρέα τις αρμοδιότητες της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και του αυτοτελούς Τμήματος Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών, ΠΑΜ-ΠΣΕΑ Δωδεκανήσου.

3.Στον Αντιπεριφερειάρχη Ζαννετίδη Φιλήμονα του Γεωργίου τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού Δωδεκανήσου, της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δωδεκανήσου, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων, της Διεύθυνσης Αλιείας Δωδεκανήσου, της Διεύθυνσης Αλιείας Κυκλάδων, της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δωδεκανήσου και της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Κυκλάδων.

4. Στον Αντιπεριφερειάρχη Φλεβάρη Ιωάννη του Στέργιου τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου και της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Δωδεκανήσου πλην αυτών του Τμήματος Εμπορίου.

5.Στην Αντιπεριφερειάρχη Παπαβασιλείου Μαριετούλα του Βασιλείου τις αρμοδιότητες του Τμήματος Τουρισμού της Διεύθυνσης Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Δωδεκανήσου και του Τμήματος Τουρισμού της Διεύθυνσης Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Κυκλάδων.

6.Στον Αντιπεριφερειάρχη Ζωγραφίδη Ηλία του Γεωργίου τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων.

7.Στον Αντιπεριφερειάρχη Μαργαρίτη Ιωάννη του Μιχαήλ τις αρμοδιότητες που αφορούν σε θέματα αθλητισμού του Τμήματος Αθλητισμού Πολιτισμού της Διεύθυνσης Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Δωδεκανήσου και σε θέματα αθλητισμού του Τμήματος Αθλητισμού Πολιτισμού της Διεύθυνσης Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Κυκλάδων.

8. Στον Αντιπεριφερειάρχη Μπρίγγο Στυλιανό του Δημητρίου τις αρμοδιότητες που αφορούν σε θέματα πολιτισμού του Τμήματος Αθλητισμού Πολιτισμού της Διεύθυνσης Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Δωδεκανήσου και σε θέματα πολιτισμού του Τμήματος Αθλητισμού Πολιτισμού της Διεύθυνσης Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Κυκλάδων.

9.Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Ανανία Άγγελο του Μελέτιου τις αρμοδιότητες Δια Βίου Μάθησης και Υποστήριξης της Εκπαίδευσης του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Υποστήριξης της Εκπαίδευσης και Απασχόλησης της Διεύθυνσης Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Δωδεκανήσου και τις αρμοδιότητες Δια Βίου Μάθησης και Υποστήριξης της Εκπαίδευσης του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Υποστήριξης της Εκπαίδευσης και Απασχόλησης της Διεύθυνσης Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Κυκλάδων και την αρμοδιότητα υπογραφής όλων των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών του νομού Δωδεκανήσου.

10.Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Κουνάκη Παναγιώτη του Πέτρου τις αρμοδιότητες του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Δωδεκανήσου, και τις αρμοδιότητες σε θέματα Απασχόλησης του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Υποστήριξης της Εκπαίδευσης και Απασχόλησης της Διεύθυνσης Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Δωδεκανήσου καθώς και τις αρμοδιότητες σε θέματα Απασχόλησης του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Υποστήριξης της Εκπαίδευσης και Απασχόλησης της Διεύθυνσης Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Κυκλάδων.

11.Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Καραμαρίτη Νικόλαο τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Δωδεκανήσου.

12.Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Μπάρδο Χρήστο του Γεωργίου τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Δωδεκανήσου.

13. Στην Περιφερειακή Σύμβουλο Γιασιράνη Χαρίκλεια του Εμμανουήλ τις αρμοδιότητες που αφορούν σε θέματα Εθελοντισμού και Παρακολούθησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (πλην ΕΣΠΑ).

14.Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Ευστρατίου Χρήστο του Στέλιου την αρμοδιότητα διαχείρισης των οχημάτων (αυτοκίνητα και μηχανήματα έργων) της Π.Ε Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και την υπογραφή των σχετικών πράξεων, την αρμοδιότητα έκδοσης εντολών μετακίνησης με υπηρεσιακά οχήματα των υπαλλήλων της Περιφέρειας στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου που έχουν ειδικότητα Οδηγού, και των υπαλλήλων της Περιφέρειας στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού και για τους οποίους έχει χορηγηθεί από αρμόδιο όργανο έγκριση για κατ’ εξαίρεση οδήγηση οχημάτων.

15. Στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοίκησης Κυκλάδων, της Διεύθυνσης Διοίκησης Δωδεκανήσου, της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυκλάδων, της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δωδεκανήσου καθώς και του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και την αρμοδιότητα τοποθέτησης των υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες της Περιφέρειας και την αρμοδιότητα τοποθέτησης των προϊσταμένων των Διευθύνσεων, των Τμημάτων και των Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανατίθεται επίσης η αρμοδιότητα ελέγχου των εισηγήσεων των υπηρεσιών της Περιφέρειας που αφορούν στις υπό έκδοση αποφάσεις του Περιφερειάρχη, ασκούμενης αυτής δια μονογραφής (φυσικής ή ψηφιακής) επί των σχετικών σχεδίων εγγράφων.

με πληροφορίες από τη Δημοκρατική 

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News