ΠΝΑΙ: Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Νοτίου Αιγαίου είναι πραγματικότητα

Το είχαμε ακούσει εδώ και μήνες.. Και από χθες είναι πραγματικότητα αν και τυπικά όλα θα τελειώσουν με την επίσημη ανακοίνωση της 22ης Μαρτίου όταν και θα υπάρξει η σχετική επισημοποιηση μέσω του Περιφρειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου... Αναφερόμαστε στηνΑγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, την ίδρυση της οποίας ανακοίνωσε χτες σε συνέντευξη Τύπου ο αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Γαστρονομίας κ. Φιλήμονας Ζαννετίδης.
Κι όπως δήλωσε χαρακτηρστικά: «Ήταν μια προσπάθεια που πήρε αρκετούς μήνες για να ετοιμαστεί, λόγω και της υποστελέχωσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Στην σύμπραξη αυτή, συμμετέχουν 35 φορείς εκ των οποίων οι 7 είναι δήμοι, 5 είναι αγροτικοί συνεταιρισμοί και συμπράξεις, 4 επιμελητήρια και 19 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η ΠΝΑΙ θα συμμετέχει με το 49% των μετοχών, σε ένα κεφάλαιο 200.000 ευρώ».

Στην εισήγησή του, ο αντιπεριφερειάρχης κ. Φιλήμονας Ζαννετίδης αναφέρει: «Ίδρυση Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»
Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 138/2017 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση έναρξης διαδικασίας ίδρυσης Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας – Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» προχωρήσαμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ίδρυση της Εταιρίας.

Μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής εκδόθηκαν και δημοσιοποιήθηκαν τα σχετικά δελτία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από εμπλεκόμενους φορείς. Μετά και τις σχετικές διαδικασίες ελέγχου για την επιλεξιμότητα σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 35 του Ν.4384/2016 των φορέων, λάβαμε 35 έγκυρα αιτήματα για συμμετοχή στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Εξ αυτών 7 είναι Δήμοι, 5 είναι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Αγροτικές Συμπράξεις, 4 είναι Επιμελητήρια και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και 19 Νομικά και φυσικά πρόσωπα που δραστηριοπούνται στην Περιφέρεια στον χώρο της αγροδιατροφικής αλυσίδας.

Συντάξαμε το συνημμένο σχέδιο του Καταστατικού της Εταιρίας στο οποίο ενσωματώθηκαν οι στόχοι της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περιοχής μας τόσο ως προς τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουμε με την πλούσια κουλτούρα και γαστρονομία αλλά και ως προς τα μειονεκτήματα που προκύπτουν από την νησιωτικότητα.
-Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω
-Εισηγούμαστε
Την έγκριση του Σχεδίου του Καταστατικού της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»
Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για την υπογραφή του καταστατικού .
Την έγκριση διάθεση πίστωσης 98.000€ για τη συμμετοχή της Περιφέρειας στο Κεφάλαιο της εταιρείας
Την εξουσιοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για την κοινοποίηση του καταστατικού στους εταίρους προς επικύρωση και ορισμό των νόμιμων εκπροσώπων τους.
Την εξουσιοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την τελική επεξεργασία του καταστατικού και την εκτέλεση ενεργειών για τις νομικές διαδικασίες ίδρυσης της εταιρείας.
Τέλος αναγνωρίζοντας την οικονομική και κοινωνική σπουδαιότητα της αγροδιατροφικής αλυσίδας και της σύνδεσης της με τις τοπικές ιδιαιτερότητες, τον τουρισμό, την εστίαση και την απασχόληση, πιστεύουμε ότι η ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα αποτελεί το μεγάλο πρώτο βήμα προκειμένου τα νησιά μας να αποτελέσουν πόλο βιώσιμης ανάπτυξης και υψηλής ανταγωνιστικότητας.
Η Περιφερειακή αρχή έχει θέσει υψηλά στην ατζέντα της την υποστήριξη όλων των εμπλεκόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των μικρών παραγωγών, στην προσπάθεια ανάδειξης και προώθησης των
προϊόντων των νησιών μας, ώστε να ενισχυθεί η τοπική οικονομία
και το αγροτικό εισόδημα και θεωρεί την ίδρυση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, επιτακτική καθώς θα αποτελέσει μια νέα εταιρεία -εργαλείο ανάπτυξης και υποστήριξης του σημαντικού για τα νησιά μας, αγροδιατροφικού τους τομέα.