ΠΝΑΙ: Με όπλο τον τουρισμό, κυρίαρχος ο Χατζημάρκος

Αλήθεια τι ζητούην οι πολίτες του Νοτίου Αιγαίου από τον Περιφερειάρχη τους; Με βάση την έρευνα της ΚΑΠΑ Research αποτυπώνεται η αξιολόγηση του έργου του περιφερειάρχη σε έξι τομείς (Υποστήριξη τουρισμού, Αξιοποίηση ΕΣΠΑ, Έργα Υποδομής, Τοπική Αναπτυξη/Στήριξη επιχειρήσεων, Διαχείριση προβληματος απορριμμάτων και αντιμετώπιση της φτώχειας). Οι επιδόσεις του περιφερειάρχη (όπως παρουσιάζονται στην εφημερίδα "Δημοκρατική") επιβεβαιώνουν πλήρως τον χαρακτηρισμό «ικανός και αποφασιστικός» περιφερειάρχης αφού τα ποσοστά θετικής αξιολόγησης του έργου του κινούνται πάνω από 50%.

Είναι σημαντικό να τονιστεί η πολύ θετική αξιολόγηση του έργου του περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου,  στο θέμα της στήριξης του τουρισμού που καταγράφει ποσοστό άνω του 60% δεδομένου ότι ο τουρισμός αποτελεί την αιχμή της τοπικής οικονομίας. Μόνη εξαίρεση είναι το θέμα των δράσεων κατά της φτώχειας που και εδώ το ποσοστό ικανοποίησης (36%) υπερβαίνει κατά πολύ τις επιδόσεις άλλων περιφερειαρχών που τα ποσοστά τους στο θέμα κινούνται στην περιοχή τους στο 25%. Συνολικά, το έργο του περιφερειάρχη κρίνεται θετικά από το 53% των πολιτών (51% τον Μάρτιο) που είναι από τα υψηλότερα στη χώρα.

Αναλυτικά τα ευρήματα... 

Το έργο του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου αξιολογήθηκε από τους ερωτηθέντες σε 6 διαφορετικούς τομείς πολιτικής δράσεως.
Το 61% αξιολόγησαν συγκεκριμένα θετικά το έργο του στην υποστήριξη του τουρισμού, το 51% στην αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, το 50% σε έργα υποδομής όπως και στην τοπική ανάπτυξη και στήριξη των επιχειρήσεων.
Το 43% αξιολόγησαν θετικά το έργο του στην διαχείριση του προβλήματος των απορριμμάτων και το 47% αρνητικά, αν και η διαχείριση του συγκεκριμένου θέματος άπτεται σχεδόν αποκλειστικά των αρμοδιοτήτων του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης.
Αξιο μνείας είναι ωστόσο το γεγονός ότι μόλις ένα 36% αξιολόγησαν θετικά και μάλλον θετικά το έργο του περιφερειάρχη για την στήριξη των αδυνάτων και την αντιμετώπιση της φτώχειας.

Με βάση τα αποτελέσματα των απαντήσεων των ερωτηθέντων και την αξιολόγησή τους στους έξι τομείς για τους οποίους ερωτήθηκαν, η Καπα Research, υπολόγισε στατιστικά τον μέσο όρο των θετικών έναντι των αρνητικών απαντήσεων.
Θετική και μάλλον θετική άποψη για το έργο του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου έδωσε το 53% του δείγματος έναντι ενός 4% που έδωσαν μάλλον αρνητική και αρνητική άποψη.

Σημειώνεται ότι στην ερώτηση «ποια είναι η γνώμη σας για τον σημερινό περιφερειάρχη κ. Γιώργο Χατζημάρκο» στην δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας, που δημοσιοποίησε η «δημοκρατική» τον Δεκέμβριο του 2017 το 50% των ερωτηθέντων είχε απαντήσει θετικά. Πιο συγκεκριμένα το 25,5% απάντησε θετική και το 24,5% μάλλον θετική. Η έκφραση αρνητικής άποψης για τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου περιορίστηκε τότε στο 30% με το 12% μόνο να εκφράζει αρνητική γνώμη και το 18% μάλλον αρνητική. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 20% των ερωτηθέντων απάντησαν δεν γνωρίζω/δεν απαντώ.
Τον Μάρτιο του 2018 απαντώντας στην ίδια ερώτηση το 51% των ερωτηθέντων είχε απαντήσει θετικά. Πιο συγκεκριμένα το 26% απάντησε θετική και το 25% μάλλον θετική. Το 21% εξέφρασε αρνητική γνώμη και το 18% μάλλον αρνητική. Το 10% των ερωτηθέντων είχαν απαντήσει δεν γνωρίζω/δεν απαντώ.