ΠΝΑΙ: Πλησιάζει η λειτουργία υδατοδρομίου σε Νάξο, Αμοργό και Πάρο

Ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, υπέγραψε την προηγούμενη εβδομάδα σύμβαση, ύψους 24.900 ευρώ, με εταιρία εξειδικευμένου τεχνικού συμβούλου (Αλεξάκης Γιώργος) με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης του έργου της αρμόδιας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού σχεδιασμού Κυκλάδων για τη σύνταξη των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα μελλοντικά υδατοδρόμια.

Τα υδατοδρόμια που περιλαμβάνονται στη σύμβαση αφορούν τα νησιά: Αμοργός, Μήλος, Νάξος, Πάρος, Σύρος (και στα Δωδεκάνησα αυτά της Καλύμνου, Λειψών και Λέρου), ενώ η χρονική διάρκεια περαίωσης του έργου είναι τρεις μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Κύρια εργασία του Τεχνικού Συμβούλου  είναι η επιστημονική και διοικητική υποστήριξη της αρμόδιας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και συγκεκριμένα, η οποία περιλαμβάνει δέκα διαφορετικούς άξονες:

1) Η έρευνα και καταγραφή των τεχνικών στοιχείων των παραπάνω νησιωτικών λιμένων

2) Η χωροταξική και πολεοδομική τεκμηρίωση των λιμένων

3) Η διερεύνηση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος των λιμένων

4) Η κατάταξη των προτεινόμενων έργων σε σχέση με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία

5) Η χωροθέτηση εναλλακτικών υδατοδιαδρόμων σε κάθε λιμένα ενδιαφέροντος

6) Η σχηματοποίηση των τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των προτεινόμενων έργων υποδομών και των φάσεων κατασκευής και λειτουργίας τους.

7) Μετρήσεις ακουστικού πεδίου στα λιμάνια, με κατάλληλο εξοπλισμό, σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση

8) Η έρευνα στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με τις αναμενόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις των Υδατοδρομίων

9) Η καταγραφή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπως αυτές αναφέρονται σε ΜΠΕ και ΑΕΠΟ στην ελληνική επικράτεια.

10) Η γενικότερη συνεργασία σε θέματα τεχνικών και περιβαλλοντικών προδιαγραφών για τα Υδατοδρόμια έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News