πως το είπε; Κατα-στροφή στο Μέλλον;

Σε μερικά λεπτά της ώρας ξεκινάει η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και έχουμε τους αντιπάλους στα …σκοινιά. Από τη μία την συμπολίτευση που θα κληθεί να ψηφίσει έστω και με καθυστέρηση τον προϋπολογισμό για το 2016 κι από την άλλη την αντιπολίτευση που με σημαία την Δημοτική παράταξη «Πολίτες Για τα Νησιά Μας», άσκησαν σήμερα δρυμεία κριτική για το συγκεκριμένο θέμα… Μάλιστα, με έκδοση δελτίου Τύπου με τίτλο «Κατά…στροφή στο μέλλον» επιτίθεται στον δήμαρχο κ. Μαργαρίτη αναφέρεται με δηκτικό τρόπο στην «περί αυτόν ηγετική ομάδα» και στους οποίους ουσιαστικά «χρεώνει» το γεγονός ότι ο δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων είναι ένας από τους τρίτους δήμους του Νοτίου Αιγαίου που δεν έχουν ψηφίσει ακόμη τον προϋπολογισμό τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία του., Κίνηση που έχει φέρει τον Δήμο σε αχαρτογράφητα νερά με πολύ σημαντικές συνέπειες για το μέλλον του Δήμου..

Αναλυτικά η ανακοίνωση... 

"Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με σαφή ευθύνη της Δημοτικής Αρχής σύρεται σε (τουλάχιστον 4-μηνη) καθυστερημένη ψήφιση του Προϋπολογισμού του έτους 2016, οδηγώντας το Δήμο σε αχαρτογράφητα νερά, καθώς:

·         Με τις παραλείψεις τους οδήγησαν μια πάγια θεσμοθετημένη δημοκρατική διαδικασία με σαφή χρονοδιαγράμματα (ψήφιση προϋπολογισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι 15-11-2015 και έγκρισή του μέχρι 31-12-2015) στην «λαιμητόμο» του κατεπείγοντος,απαξιώνοντας κάθε έννοια δημοκρατικού διαλόγου και διαβούλευσης.

·         Ουσιαστικά από την 01-04-2016 ο Δήμος δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει καμία δαπάνη (προμήθειες, συντηρήσεις, έργα, μελέτες κ.λ.π.) καθώς μέχρι την έγκριση του νέου προϋπολογισμού, επιτρέπονται πληρωμές που αφορούν μόνο στη μισθοδοσία του προσωπικού του.

·         Ο Δήμος έχει μείνει τελευταίος και «καταϊδρωμένος» καθώς από τους 43 Δήμους του Βόρειου & Νότιου Αιγαίου έχουν ψηφίσει προϋπολογισμό οι 40, ενώ από αυτούς, οι 38 έχουν ήδη εγκεκριμένο προϋπολογισμό από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου. Ο δικός μας Δήμος δεν είναι μέσα σ’ αυτούς.

·         Βασικοί υπεύθυνοι για το διαγραφόμενο αδιέξοδο είναι ο Δήμαρχος και η περί αυτόν ηγετική ομάδα. Ουδεμία ευθύνη φέρουν οι υπάλληλοι του Δήμου, όπως άλλωστε διαβεβαίωσε σύσσωμη η Δημοτική Αρχή στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο.

·         Σε πρόσφατο Δελτίο Τύπου που εκδώσαμε για το θέμα (26-02-2016) εκθέτοντας τη διαγραφόμενη κατάσταση και ρωτώντας ευθέως για τις αιτίες της καθυστέρησης, δεν λάβαμε καμία απάντηση. Το ίδιο συνέβη και με τις επανειλημμένες ερωτήσεις μας στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Είναι πλέον σαφές και στον πιο καλοπροαίρετο συμπολίτη μας, ότι η Δημοτική Αρχή αποδεικνύεται επικίνδυνη και ανίκανη να διαχειριστεί τις σύγχρονες απαιτήσεις του Δήμου μας, οδηγώντας την κοινωνία μας σε πρωτοφανή αδιέξοδα.

Αναλυτικότερα:

 Όπως έχουμε ήδη ενημερώσει τους συνδημότες μας (Δελτίο Τύπου της 24-02-2016 με τίτλο: ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ: «ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ ΚΛΕΙΣΤΟΝ»), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία o Δήμος μας όφειλε από τις 15-11-2015 να έχει ψηφίσει τον Προϋπολογισμό (εφεξής Π/Υ) και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (εφεξής Ο.Π.Δ) του για το έτος 2016 και να τα έχει αποστείλει άμεσα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για έλεγχο, ώστε να λάβει την έγκρισή τους μέχρι την 31-12-2015. Έτσι ο Δήμος θα λειτουργούσε απρόσκοπτα από την 01-01-2016. Παρά ταύτα:

·         Η Επιτροπή Διαβούλευσης, που εισηγείται – γνωμοδοτεί επί του Σχεδίου Π/Υ, συνεκλήθη στις 19:00 της 18-03-2016 και εξέδωσε την ίδια μέρα την υπ αριθμόν 2/2016 γνωμοδότησή της.

·         Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου (άγνωστο πότε) εξέδωσε την υπ αριθμόν 1/2016 απόφασή της περί έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 και την υπ αριθμόν 2/2016 απόφασή της με την οποία εισηγείται το Σχέδιο Π/Υ έτους 2016 στην Οικονομική Επιτροπή.

·         Μόλις το περασμένο Σάββατο (!!!), με την με αρ. πρωτ. 4404/26-03-2016 πρόσκληση του Δημάρχου, συνεκλήθη σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την «Σύνταξη του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2016». Στην πρόσκληση αναφέρεται ότι: «Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, διότι το Δ.Σ. πρέπει να συνέλθει σε τακτική συνεδρίαση έως 30-3-2016 με θέμα την έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2016».

Η πρόσκληση δεν περιέχει αναφορά στο Ο.Π.Δ έτους 2016…

·         Στο απόσπασμα του Πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής της 26-03-2016 (Αρ. Απόφασης 29/2016 με ΑΔΑ: 6ΧΚΛΩΚΗ-ΟΟ3) αναφέρεται:

«Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το κατεπείγον μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά τη σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016 για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, διότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οικ.  ΚΥΑ 26945/31.7.2015 (ΦΕΚ 1621/31-07-2015 τεύχος Β’) του Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών οι ΟΤΑ υποχρεούνται να έχουν ψηφισθέντα προϋπολογισμό έως την 31/3/2016, και στην περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι μία από τις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής είναι η σύνταξη του προϋπολογισμού του δήμου, κάλεσε να μέλη να αποφασίσουν σχετικά».

Στο απόσπασμα δεν γίνεται καμία αναφορά στο Ο.Π.Δ έτους 2016 και δεν περιλαμβάνεται Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2016…

·         Την ίδια ημέρα αποστέλλεται η με αρ. πρωτ. 4405/26-03-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, για ειδική τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ την Τετάρτη 30-03-2016 με θέμα ημερήσιας διάταξης την «Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων οικονομικού έτους 2016 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης».

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, ενημερώνουμε τους συνδημότες μας ότι στο άρθρο 160 «Διάρκεια της ισχύος του προϋπολογισμού» του N.3463/06 (ΦΕΚ 114 Α 08-06-2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 1 της ΠΝΠ 26/26-8-15 (ΦΕΚ 102 Α/26-08-2015), αναφέρονται τα ακόλουθα:

1.       Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, για την είσπραξη κάθε είδους εσόδου και για τη διενέργεια και την πληρωμή μόνον:

a.     Των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158.

b.      Των δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς, βάσει διάταξης νόμου, κατόπιν αποφάσεων χρηματοδότησης από την Κρατική Διοίκηση, καθώς και αυτών που γίνονται στο πλαίσιο της υλοποίησης εγκεκριμένων έργων ή δράσεων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.       Μετά την πάροδο του τριμήνου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη με βάση τον προϋπολογισμό του περασμένου έτους, πλην αυτών που αφορούν τις αποδοχές προσωπικού και την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.

Συνεπώς, δεν είναι πρωταπριλιάτικο αστείο. Παρά τα όσα παραπλανητικά αναφέρονται στην απόφαση 29/2016 της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΧΚΛΩΚΗ-ΟΟ3), ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων από την 01-04-2016 και μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος του Π/Υ και του Ο.Π.Δ έτους 2016 (που θα ψηφίσει σήμερα και θα αποστείλει) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, θα μπορεί να καταβάλει μόνο τις αποδοχές του προσωπικού του και τις ασφαλιστικές τους εισφορές.

Ακόμα και αν η περίοδος αναμονής για τη λήψη της έγκρισης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου είναι μικρή, η ασφυκτική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο Δήμος μας από τις παραλείψεις και την παρατεταμένη ανεπάρκεια της Δημοτικής Αρχής,σημειολογικά, απέχει παρασάγγας από την αγαπημένη ρήση του Δημάρχου: «Ο Δήμος μας τρέχει με 1.000…».

Πως αλλιώς μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς την υστέρηση που παρατηρείται στις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής σε αντιπαραβολή με τους υπόλοιπους νησιωτικούς Δήμους του Νότιου και του Βόρειου Αιγαίου; Τα συγκριτικά στοιχεία είναι συντριπτικά και παρατίθενται για αξιολόγηση σε συνημμένα έγγραφα (βλ. επισυναπτόμενα έγγραφα).

Συγκεκριμένα:

·         Βόρειο Αιγαίο (3 Νομοί από 3 Δήμους ο καθένας): Σύνολο 9 Δήμοι. Όλοι έχουν ήδη εγκεκριμένο Π/Υ και Ο.Π.Δ έτους 2016 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου (9/9).

·         Νότιο Αιγαίο (2 Νομοί: Δωδεκανήσων με 15 Δήμους και Κυκλάδων με 19 Δήμους): Σύνολο 34 Δήμοι.

o   Δωδεκάνησα: Από τους 15 Δήμους, μόνο το ακριτικό Καστελόριζο (Δ. Μεγίστης) δεν έχει ακόμα εγκεκριμένο Π/Υ & Ο.Π.Δ έτους 2016 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου. Οι υπόλοιποι 14 Δήμοι έχουν (14/15).

o   Κυκλάδες: Από τους 19 Δήμους, οι 15 έχουν εγκεκριμένο Π/Υ & Ο.Π.Δ έτους 2016 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου. Οι υπόλοιποι 4 Δήμοι δεν έχουν (15/19). Εξ αυτών των 4, μόνο 2 Δημοτικά Συμβούλια δεν έχουν ακόμα ψηφίσει τον Π/Υ & το Ο.Π.Δ τους. Είναι των Δήμων Σερίφου και Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Όντως αυτός ο Δήμος “τρέχει με 1.000”, συγκρινόμενος με τους υποστελεχωμένους Δήμους του ακριτικού Καστελόριζου των 492 κατοίκων και της Σερίφου των 1.420 κατοίκων. Ένας Δήμος με στελεχωμένες Τεχνικές & Οικονομικές Υπηρεσίες υπολείπεται σε αποτελεσματικότητα της Ανάφης, της Κέας, της Σικίνου…

Άραγε, υπάρχει στοιχειώδης ευθιξία;

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News