Πως ψήφισαν στη Νάξο

122ο – ΔΟΝΟΥΣΑΣ

Εγγεγραμμένοι:    202

Ψήφισαν     87

Έγκυρα       86

Λευκά         1

Άκυρα         0

Αποχή         115 (56,9%)

 

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 26

ΣΥΡΙΖΑ        29

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΔΗΜΑΡ)         10

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ   4

KKE   4

Λαϊκή Ενότητα (ΛΑ.Ε)       4

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ  4

Ανεξάρτητοι Έλληνες (ΑΝ.ΕΛ)      1

Δημιουργία, ξανά    2

ΚΟΙΝΩΝΙΑ    1

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Ε.Ε.Κ.     1

 

123ο – ΧΑΛΚΕΙΟΥ
 

Εγγεγραμμένοι:    611

Ψήφισαν     320

Έγκυρα       315

Λευκά         3

Άκυρα         2

Αποχή         291 (47,6%)

 

ΣΥΡΙΖΑ        141

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 62

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΔΗΜΑΡ)         53

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ   12

KKE   9

Λαϊκή Ενότητα (ΛΑ.Ε.)      19

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ         3

ΚΟΙΝΩΝΙΑ    5

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ  3

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – ΕΕΚ        3

ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ          1
δημιουργία, ξανά    1

Ανεξάρτητοι Έλληνες (ΑΝΕΛ)       3

 

 

124ο – ΑΠΕΡΑΘΟΥ
 

Εγγεγραμμένοι:    596

Ψήφισαν     302

Έγκυρα       293

Λευκά         5

Άκυρα         4

Αποχή         294 (49,3%)

 

ΣΥΡΙΖΑ        116

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 71

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΔΗΜΑΡ)        31

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ   11

KKE   26

Λαϊκή Ενότητα (ΛΑ.Ε)       11

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ         4

ΚΟΙΝΩΝΙΑ    5

ΕΠΑΜ          1

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ  5

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.- ΕΕΚ          8

Δημιουργία, ξανά    2
Ανεξάρτητοι Έλληνες (ΑΝΕΛ)       1

ΚΚΕ (μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ         1

125ο – ΑΠΕΡΑΘΟΥ

Εγγεγραμμένοι:    592

Ψήφισαν     300

Έγκυρα       291

Λευκά         5

Άκυρα         4

Αποχή         292 (49,32%)

 

ΣΥΡΙΖΑ        108

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 73

Λαϊκή Ενότητα (ΛΑ.Ε.)      28

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΔΗΜΑΡ)     18

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ   11

KKE   26

Ενωση Κεντρώων    6

Κοινωνία      4

ΕΠΑΜ          2

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ  3

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - ΕΕΚ         7

Ανεξάρτητοι Έλληνες (ΑΝΕΛ) 4

Δημιουργία, ξανά    1

 

126ο – ΑΠΕΡΑΘΟΥ
 

Εγγεγραμμένοι:    517

Ψήφισαν     239

Έγκυρα       228

Λευκά         5

Άκυρα         6

Αποχή         278 (53,77%)

 

ΣΥΡΙΖΑ        85

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 65

Λαϊκή Ενότητα (ΛΑ.Ε.)      17

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΔΗΜΑΡ)     12

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ   12

KKE   13

Δημιουργία, ξανά    2

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ         5

ΚΟΙΝΩΝΙΑ    1

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ  2

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. -ΕΕΚ          9

ΕΠΑΜ          1

Ανεξάρτητοι Έλληνες (ΑΝ.ΕΛ.)     4

127ο – ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ
 

Εγγεγραμμένοι:    307

Ψήφισαν     168

Έγκυρα       165

Λευκά         3

Άκυρα         0

Αποχή         139 (45,28%)

 

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 55

ΣΥΡΙΖΑ        54

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΔΗΜΑΡ)         31

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ   7

KKE   7

Λαϊκή Ενότητα (ΛΑ.Ε.)      2

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ         2

ΚΟΙΝΩΝΙΑ    1

Δημιουργία, ξανά    1

ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ       1

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ           3

Ανεξάρτητοι Έλληνες (ΑΝ.ΕΛ.)     1

 

128ο – ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ
 

Εγγεγραμμένοι:    388

Ψήφισαν     200

Έγκυρα       192

Λευκά         5

Άκυρα         3

Αποχή         188 (48,45%)

 

ΣΥΡΙΖΑ        68

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 55

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΔΗΜΑΡ)         22

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ   13

KKE   5

Λαϊκή Ενότητα (ΛΑ.Ε.)      4

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ         4

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ           10

Ανεξάρτητοι Έλληνες (ΑΝ.ΕΛ.)     6

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α – ΕΕΚ         3

ΕΠΑΜ          1

129ο – ΔΑΝΑΚΟΥ
 

Εγγεγραμμένοι:    230

Ψήφισαν     123

Έγκυρα       121

Λευκά         1

Άκυρα         1

Αποχή         107 (46,5%)

 

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 52

ΣΥΡΙΖΑ        33

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΔΗΜΑΡ)         11

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ   6

KKE   3

Λαϊκή Ενότητα (ΛΑ.Ε)       5

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ  1

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Ε.Ε.Κ.     1
Ανεξάρτητοι Έλληνες (ΑΝ.ΕΛ)      3

ΕΠΑΜ          3

ΚΟΙΝΩΝΙΑ    2

Ενωση Κεντρώων    1

 

 

130ο – ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ
 

Εγγεγραμμένοι:    209

Ψήφισαν     100

Έγκυρα       98

Λευκά         1

Άκυρα         1

Αποχή         109 (52,15%)

 

ΣΥΡΙΖΑ        38

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 26

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ   7

KKE   5

Δημιουργία, ξανά    7

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ         5

Λαϊκή Ενότητα (ΛΑ.Ε.)      3

Ανεξάρτητοι Έλληνες (ΑΝ.ΕΛ)      2

ΕΠΑΜ          2

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ) 2

ΚΟΙΝΩΝΙΑ    1

 

131ο – ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ
 

Εγγεγραμμένοι:    374

Ψήφισαν     193

Έγκυρα       193

Λευκά                   -

Άκυρα         -

Αποχή         181 (48,4%)

 

KKE   77

ΣΥΡΙΖΑ        75

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 18

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΔΗΜΑΡ)         3

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ   8

Λαϊκή Ενότητα (ΛΑ.Ε)       5

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ  2

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Ε.Ε.Κ.     1
Δημιουργία, ξανά    1

ΚΟΙΝΩΝΙΑ    1

Ενωση Κεντρώων    2

 

132ο – ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ
 

Εγγεγραμμένοι:    414

Ψήφισαν     183

Έγκυρα       179

Λευκά                   1

Άκυρα         3

Αποχή         231 (55,8%)

 

ΣΥΡΙΖΑ        74

KKE   50

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 17

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΔΗΜΑΡ)         8

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ   9

Λαϊκή Ενότητα (ΛΑ.Ε)       7

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ  2

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Ε.Ε.Κ.     1
Δημιουργία, ξανά    3

ΚΟΙΝΩΝΙΑ    1

Ενωση Κεντρώων    4

Ανεξάρτητοι Ελληνες (ΑΝΕΛ)       3

ΕΠΑΜ          2

 

133ο – ΚΟΡΩΝΟΥ
 

Εγγεγραμμένοι:    604

Ψήφισαν     277

Έγκυρα       269

Λευκά                   3

Άκυρα         5

Αποχή         327 (54,14%)

 

ΣΥΡΙΖΑ        78

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 78

KKE   21

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΔΗΜΑΡ)     35

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ   16

Λαϊκή Ενότητα (ΛΑ.Ε)       13

Το ΠΟΤΑΜΙ  4

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ         8

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - ΕΕΚ         2

Ανεξάρτητοι Έλληνες (ΑΝΕΛ)       10

ΕΠΑΜ          1

ΚΟΙΝΩΝΙΑ    2

Δημιουργία, ξανά    3

134ο – ΚΟΡΩΝΟΥ
 

Εγγεγραμμένοι:    548

Ψήφισαν     237

Έγκυρα       230

Λευκά                   5

Άκυρα         2

Αποχή         311 (56,75%)

 

ΣΥΡΙΖΑ        76

KKE   13

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΔΗΜΑΡ)     24

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 65

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ   17

Λαϊκή Ενότητα (ΛΑ.Ε)       12

Το ΠΟΤΑΜΙ  3

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ         2

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - ΕΕΚ         2

Ανεξάρτητοι Έλληνες (ΑΝΕΛ)       10

ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ       2

ΚΟΙΝΩΝΙΑ    3

Δημιουργία, ξανά    1

 

135ο – ΜΕΣΗΣ
 

Εγγεγραμμένοι:    238

Ψήφισαν     104

Έγκυρα       102

Λευκά                   1

Άκυρα         1

Αποχή         134 (56,30%)

 

ΣΥΡΙΖΑ        43

KKE   22

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΔΗΜΑΡ)     8

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 12

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ   7

Λαϊκή Ενότητα (ΛΑ.Ε)       2

Το ΠΟΤΑΜΙ  1

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ         2

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.         1

Ανεξάρτητοι Έλληνες (ΑΝΕΛ) 2

ΚΟΙΝΩΝΙΑ    1

ΕΠΑΜ          1

136ο – ΜΟΝΗΣ
 

Εγγεγραμμένοι:    456

Ψήφισαν     141

Έγκυρα       132

Λευκά         5

Άκυρα         4

Αποχή         315 (60,08%)

ΣΥΡΙΖΑ        62

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΔΗΜΑΡ)     21

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 18

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ   8

KKE   6

Λαϊκή Ενότητα (ΛΑ.Ε)       7

Ε.ΠΑΜ         1

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ         2

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.         3

Ανεξάρτητοι Έλληνες (ΑΝΕΛ) 2

ΚΟΙΝΩΝΙΑ    2

 

137ο – ΣΚΑΔΟΥ
 

Εγγεγραμμένοι:    313

Ψήφισαν     133

Έγκυρα       130

Λευκά                   3

Άκυρα         0

Αποχή         180 (57μ5%)

 

ΣΥΡΙΖΑ        57

KKE   28

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 17

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ   9

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΔΗΜΑΡ)         7

Λαϊκή Ενότητα (ΛΑ.Ε)       6

Ανεξάρτητοι Έλληνες (ΑΝΕΛ)       4

ΕΠΑΜ          1

Δημιουργία, ξανά    1

 

138ο – ΦΙΛΩΤΙΟΥ
 

Εγγεγραμμένοι:    554

Ψήφισαν     306

Εγκυρα       301

Λευκά                   0

Ακυρα         5

Αποχή         248 (44,7%)

 

 

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 89

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΔΗΜΑΡ)         82

ΣΥΡΙΖΑ        61

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ   19

KKE   10

Λαϊκή Ενότητα (ΛΑ.Ε)       5

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ         14

ΚΟΙΝΩΝΙΑ    4

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ  2

Ανεξάρτητοι Έλληνες (ΑΝΕΛ)       9

ΕΠΑΜ          2

ΑΝΤ. ΑΡ.ΣΥΑ.- ΕΕΚ          2

139ο – ΦΙΛΩΤΙΟΥ
 

Εγγεγραμμένοι:    421

Ψήφισαν     194

Έγκυρα       191

Λευκά                   2

Άκυρα         1

Αποχή         227 (53,9%)

 

ΣΥΡΙΖΑ        57

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 51

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΔΗΜΑΡ)         29

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ   5

KKE   19

Λαϊκή Ενότητα (ΛΑ.Ε)       07

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ         09

ΚΟΙΝΩΝΙΑ    1

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ  4

Ανεξάρτητοι Έλληνες (ΑΝΕΛ)       5

ΕΠΑΜ          2

ΑΝΤ. ΑΡ.ΣΥΑ.- ΕΕΚ          1

Δημιουργία, ξανά    1

 

140ο – ΦΙΛΩΤΙΟΥ
 

Εγγεγραμμένοι:    448

Ψήφισαν     243

Έγκυρα       239

Λευκά         2

Άκυρα         2

Αποχή         205 (45,76%)

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 83

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΔΗΜΑΡ)         53

ΣΥΡΙΖΑ        46

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ   12

KKE   18

Λαϊκή Ενότητα (ΛΑ.Ε)       6

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ         8

ΚΟΙΝΩΝΙΑ    5

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ  1

Ανεξάρτητοι Έλληνες (ΑΝΕΛ)       5

ΕΠΑΜ          1

ΚΚΕ (μ-λ) – Μ – Λ ΚΚΕ    1

 

141ο – ΦΙΛΩΤΙΟΥ
 

Εγγεγραμμένοι:    514

Ψήφισαν     256

Εγκυρα       254

Λευκά         -

Ακυρα         2

Αποχή         258 (50,19%)

 

ΣΥΡΙΖΑ        80

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΔΗΜΑΡ)         65

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 58

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ   13

KKE   15

Λαϊκή Ενότητα (ΛΑ.Ε)       4

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ         12

ΚΟΙΝΩΝΙΑ    2

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ  1

ΕΠΑΜ          1

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - ΕΕΚ         1

Δημιουργία, ξανά    1
Ανεξάρτητοι Ελληνες (ΑΝΕΛ)       1

 

142ο – ΦΙΛΩΤΙΟΥ
 

Εγγεγραμμένοι:    615

Ψήφισαν     324

Εγκυρα       319

Λευκά         3

Ακυρα         2

Αποχή         291 (47,32%)

 

 

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 95

ΣΥΡΙΖΑ        82

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΔΗΜΑΡ)         53

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ   15

KKE   40

Ενωση Κεντρώων    9

Λαϊκή Ενότητα (ΛΑ.Ε)       8

ΚΟΙΝΩΝΙΑ    4

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ  1

ΕΠΑΜ          1

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - ΕΕΚ         3

Ανεξάρτητοι Ελληνες (ΑΝΕΛ)       8

 

143ο – ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
 

Εγγεγραμμένοι:    159

Ψήφισαν     78

Έγκυρα       73

Λευκά         3

Άκυρα         2

Αποχή         81 (50,9%)

 

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 29

ΣΥΡΙΖΑ        22

Ενωση Κεντρώων    8

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΔΗΜΑΡ)         2

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ   5

ΚΚΕ   1

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ  3

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - ΕΕΚ         1

Ανεξάρτητοι Έλληνες (ΑΝ.ΕΛ.)     1

Λαϊκή Ενότητα (ΛΑ.Ε.)      1

 

144ο – ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ
 

Εγγεγραμμένοι:    332

Ψήφισαν     184

Έγκυρα       182

Λευκά                   0

Άκυρα         2

Αποχή         148 (44,5%)

 

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 95

ΣΥΡΙΖΑ        42

Ενωση Κεντρώων    2

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΔΗΜΑΡ)         14

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ   4

ΚΚΕ   4

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ  3

Ανεξάρτητοι Έλληνες (ΑΝ.ΕΛ.)     12

Λαϊκή Ενότητα (ΛΑ.Ε.)      1

Δημιουργία, ξανά    4

 

145ο  (1ο Γυμνάσιο) – ΝΑΞΟΥ
 

Εγγεγραμμένοι:    665

Ψήφισαν     408

Εγκυρα       393

Λευκά                   9

Ακυρα         6

Αποχή         257 (38,65%)

 

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 123

ΣΥΡΙΖΑ        110

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΔΗΜΑΡ)         26

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 33

KKE   16

Λαϊκή Ενότητα (ΛΑ.Ε)       16

ΕΠΑΜ          2

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ         15

Δημιουργία, ξανά    10

ΚΟΙΝΩΝΙΑ    5

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ  9

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.         4

ΚΚΕ (μ – λ) – Μ – Λ ΚΚΕ  1

Ανεξάρτητοι Ελληνες (ΑΝΕΛ)       23

 

146ο  (1ο Γυμνάσιο) – ΝΑΞΟΥ
 

Εγγεγραμμένοι:    635

Ψήφισαν     356

Εγκυρα       348

Λευκά                   3

Ακυρα         5

Αποχή         279 (43,94%)

 

ΣΥΡΙΖΑ        114

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 110

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΔΗΜΑΡ)         37

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 15

KKE   19

Λαϊκή Ενότητα (ΛΑ.Ε)       16

ΕΠΑΜ          1

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ         15

Δημιουργία, ξανά    7

ΚΟΙΝΩΝΙΑ    2

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ  8

Ανεξάρτητοι Ελληνες (ΑΝΕΛ)       12

 

147ο (1ο Γυμνάσιο) – ΝΑΞΟΥ
 

Εγγεγραμμένοι:    619

Ψήφισαν     377

Εγκυρα       366

Λευκά                   4

Ακυρα         7

Αποχή         242 (39,1%)

 

ΣΥΡΙΖΑ        125

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 92

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΔΗΜΑΡ)         35

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 38

KKE   11

Λαϊκή Ενότητα (ΛΑ.Ε)       14

ΕΠΑΜ          4

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ         11

Δημιουργία, ξανά    4

ΚΟΙΝΩΝΙΑ    3

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ  14

Ανεξάρτητοι Ελληνες (ΑΝΕΛ)       12

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – ΕΕΚ        2

ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ       1

 

148ο (1ο Γυμνάσιο) – ΝΑΞΟΥ
 

Εγγεγραμμένοι:    651

Ψήφισαν     428

Εγκυρα       409

Λευκά                   7

Ακυρα         12

Αποχή         223 (34,25%)

 

ΣΥΡΙΖΑ        118

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 116

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΔΗΜΑΡ)         35

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 37

KKE   20

Λαϊκή Ενότητα (ΛΑ.Ε)       18

ΕΠΑΜ          5

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ         18

Δημιουργία, ξανά    8

ΚΟΙΝΩΝΙΑ    3

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ  8

Ανεξάρτητοι Ελληνες (ΑΝΕΛ)       19

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – ΕΕΚ        4

 

149ο  (Λύκειο) – ΝΑΞΟΥ
 

Εγγεγραμμένοι:    587

Ψήφισαν     353

Εγκυρα       340

Λευκά         8

Ακυρα         5

Αποχή         234 (39,86%)

 

ΣΥΡΙΖΑ        106

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 73

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΔΗΜΑΡ)         41

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 33

KKE   14

Λαϊκή Ενότητα (ΛΑ.Ε)       20

ΕΠΑΜ          5

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ         13

Δημιουργία, ξανά    8

ΚΟΙΝΩΝΙΑ    3

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ  5

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.         7

ΚΚΕ (μ – λ) – Μ – Λ ΚΚΕ  1

Ανεξάρτητοι Ελληνες (ΑΝΕΛ)       11

 

150ο (Λύκειο) – ΝΑΞΟΥ
 

Εγγεγραμμένοι:    595

Ψήφισαν     311

Εγκυρα       304

Λευκά         7

Ακυρα         0

Αποχή         284 (47,73%)

 

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 89

ΣΥΡΙΖΑ        88

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΔΗΜΑΡ)         29

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 14

KKE   28

Λαϊκή Ενότητα (ΛΑ.Ε)       15

ΕΠΑΜ          2

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ         9

Δημιουργία, ξανά    2

ΚΟΙΝΩΝΙΑ    5

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ  7

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.         3

Ανεξάρτητοι Ελληνες (ΑΝΕΛ)       13

 

151ο (Λύκειο) – ΝΑΞΟΥ
 

Εγγεγραμμένοι:    620

Ψήφισαν     356

Εγκυρα       342

Λευκά                   6

Ακυρα         8

Αποχή         264 (42,58%)

 

ΣΥΡΙΖΑ        110

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 97

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΔΗΜΑΡ)         24

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 21

KKE   22

Λαϊκή Ενότητα (ΛΑ.Ε)       20

ΕΠΑΜ          4

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ         11

Δημιουργία, ξανά    5

ΚΟΙΝΩΝΙΑ    3

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ  11

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – ΕΕΚ 2

Ανεξάρτητοι Ελληνες (ΑΝΕΛ)       11

ΚΚΕ (μ – λ) – Μ – Λ ΚΚΕ  1

152ο (1ο Δημοτικό)  – ΝΑΞΟΥ
 

Εγγεγραμμένοι:    637

Ψήφισαν     373

Εγκυρα       362

Λευκά         5

Ακυρα         6

Αποχή         264 (41,4%)

 

ΣΥΡΙΖΑ        133

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 82

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΔΗΜΑΡ)         20

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ   34

KKE   25

Λαϊκή Ενότητα (ΛΑΕ)        19

ΟΑΚΚΕ        1

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ         14

Δημιουργία, ξανά    6

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ  5

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - ΕΕΚ         4

ΕΠΑΜ          5
Ανεξάρτητοι Ελληνες (ΑΝΕΛ)       14

 

153ο (1ο Δημοτικό) – ΝΑΞΟΥ
 

Εγγεγραμμένοι:    593

Ψήφισαν     377

Εγκυρα       367

Λευκά         4

Ακυρα         6

Αποχή         216 (36,42%)

 

ΣΥΡΙΖΑ        143

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 82

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΔΗΜΑΡ)         28

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ   16

KKE   20

Λαϊκή Ενότητα (ΛΑΕ)        14

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ  16

ΚΟΙΝΩΝΙΑ    3

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ         16

Δημιουργία, ξανά    6

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - ΕΕΚ         4

ΕΠΑΜ          3
Ανεξάρτητοι Ελληνες (ΑΝΕΛ)       16

 

154ο – ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ
 

Εγγεγραμμένοι:    564

Ψήφισαν     376

Έγκυρα       362

Λευκά                   10

Άκυρα         4

Αποχή         188 (33,3%)

 

ΣΥΡΙΖΑ        99

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 81

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΔΗΜΑΡ)         56

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ   27

KKE   49

Λαϊκή Ενότητα (ΛΑΕ)        11

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ  1

ΚΟΙΝΩΝΙΑ    15

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ         5

Δημιουργία, ξανά    1

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - ΕΕΚ         2

Ανεξάρτητοι Ελληνες (ΑΝΕΛ)       15

155ο – ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ
 

Εγγεγραμμένοι:    481

Ψήφισαν     305

Έγκυρα       297

Λευκά                   5

Άκυρα         3

Αποχή         176 (36,6%)

 

ΣΥΡΙΖΑ        90

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 88

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΔΗΜΑΡ)         26

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ   29

KKE   19

Λαϊκή Ενότητα (ΛΑΕ)        13

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ  2

ΚΟΙΝΩΝΙΑ    7

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ         4

ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ       1

Ανεξάρτητοι Ελληνες (ΑΝΕΛ)       18

 

156ο – ΒΙΒΛΟΥ
 

Εγγεγραμμένοι: 338

Ψήφισαν     223

Έγκυρα       218

Λευκά         3

Άκυρα         2

Αποχή         115 (34,02%)

 

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 77

ΣΥΡΙΖΑ        49

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΔΗΜΑΡ)         35

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ   21

KKE   10

Ενωση Κεντρώων    7

Λαϊκή Ενότητα (ΛΑΕ)        6

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ  5

ΚΟΙΝΩΝΙΑ    2

Ανεξάρτητοι Έλληνες (ΑΝΕΛ)       6

 

157ο – ΒΙΒΛΟΥ
 

Εγγεγραμμένοι:    353

Ψήφισαν     223

Έγκυρα       218

Λευκά                   3

Άκυρα         2

Αποχή         130 (36,8%)

 

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 95

ΣΥΡΙΖΑ        34

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΔΗΜΑΡ)         42

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ   13

KKE   19

Ενωση Κεντρώων    5

Λαϊκή Ενότητα (ΛΑΕ)        6

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ  5

ΚΟΙΝΩΝΙΑ    5

Ανεξάρτητοι Έλληνες (ΑΝΕΛ)       3

Δημιουργία, ξανά    1

158ο – ΓΑΛΑΝΑΔΟΥ
 

Εγγεγραμμένοι:    327

Ψήφισαν     195

Έγκυρα       192

Λευκά                   0

Άκυρα         3

Αποχή         132 (40,37%)

 

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 67

ΣΥΡΙΖΑ        46

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΔΗΜΑΡ)         32

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ   20

KKE   1

Ενωση Κεντρώων    5

Λαϊκή Ενότητα (ΛΑΕ)        6

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ  3

ΚΟΙΝΩΝΙΑ    4

Ανεξάρτητοι Έλληνες (ΑΝΕΛ)       6

ΕΠΑΜ          1

Δημιουργία, ξανά    1

159ο – ΓΑΛΗΝΗΣ
 

Εγγεγραμμένοι:    249

Ψήφισαν     159

Έγκυρα       154

Λευκά         3

Άκυρα         2

Αποχή         90 (36,1%)

 

ΣΥΡΙΖΑ        41

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 41

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΔΗΜΑΡ)        27

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ   18

KKE   13

Λαϊκή Ενότητα (ΛΑ.Ε.)      2

ΕΠΑΜ          1

Ενωση Κεντρώων    2

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ  1

Ανεξάρτητοι Έλληνες (ΑΝΕΛ)       7

Δημιουργία, ξανά    1

 

160ο – ΓΛΙΝΑΔΟΥ
 

Εγγεγραμμένοι:    605

Ψήφισαν     406

Έγκυρα       397

Λευκά                   4

Άκυρα         5

Αποχή         199 (32,9%)

 

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 160

ΣΥΡΙΖΑ        117

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΔΗΜΑΡ)         55

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ   18

KKE   8

«Λαϊκή Ενότητα» (ΛΑ.Ε.)    3

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ                   10

ΕΠΑΜ          3

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ  9

«Ανεξάρτητοι Έλληνες» (ΑΝ.ΕΛ)    6

ΚΟΙΝΩΝΙΑ    5

Δημιουργία, ξανά    2

ΚΚΕ (μ-λ) –Μ-Λ ΚΚΕ        1

 

 

161ο  ΕΓΓΑΡΩΝ
 

Εγγεγραμμένοι:    267

Ψήφισαν     152

Έγκυρα       148

Λευκά         1

Άκυρα         3

Αποχή         115 (43,07%)

 

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 54

ΣΥΡΙΖΑ        41

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΔΗΜΑΡ)         8

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ   18

KKE   5

«Λαϊκή Ενότητα» (ΛΑ.Ε.)    3

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ         4

ΕΠΑΜ          1

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ  8

«Ανεξάρτητοι Έλληνες» (ΑΝ.ΕΛ)    4

ΚΟΙΝΩΝΙΑ    2

 

162ο – ΚΙΝΙΔΑΡΟΥ

 

Εγγεγραμμένοι:    482

Ψήφισαν     296

Έγκυρα       285

Λευκά                   6

Άκυρα         5

Αποχή         186 (38,59%)

 

ΣΥΡΙΖΑ        113

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 68

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΔΗΜΑΡ)         55

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ   21

KKE   8

«Λαϊκή Ενότητα» (ΛΑ.Ε.)    2

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ         12

ΑΝΤ.ΑΡ. ΣΥ.Α – ΕΕΚ        2

ΟΑΚΚΕ        1

«Ανεξάρτητοι Έλληνες» (ΑΝ.ΕΛ)    1

ΚΟΙΝΩΝΙΑ    1

Δημιουργία, ξανά    1

 

163ο – ΜΕΛΑΝΩΝ
 

Εγγεγραμμένοι:    323

Ψήφισαν     156

Έγκυρα       153

Λευκά                   1

Άκυρα         2

Αποχή         167 (51,7%)

 

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 50

ΣΥΡΙΖΑ        40

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΔΗΜΑΡ)         22

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ   16

KKE   14

«Λαϊκή Ενότητα» (ΛΑ.Ε.)    2

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ         `         1

ΑΝΤ.ΑΡ. ΣΥ.Α – ΕΕΚ        1

 «Ανεξάρτητοι Έλληνες» (ΑΝ.ΕΛ)   4

ΚΟΙΝΩΝΙΑ    3

 

164ο – ΜΕΛΑΝΩΝ
 

Εγγεγραμμένοι:    387

Ψήφισαν     187

Έγκυρα       184

Λευκά                   3

Άκυρα         0

Αποχή         200 (51,68%)

 

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 65

ΣΥΡΙΖΑ        48

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΔΗΜΑΡ)         24

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ   19

KKE   11

«Λαϊκή Ενότητα» (ΛΑ.Ε.)    4

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ         3

ΑΝΤ.ΑΡ. ΣΥ.Α – ΕΕΚ        1

ΚΚΕ (μ-λ) – Μ – Λ – ΚΚΕ  1

«Ανεξάρτητοι Έλληνες» (ΑΝ.ΕΛ)    5

ΚΟΙΝΩΝΙΑ    3

 

165ο – ΠΟΤΑΜΙΑΣ
Εγγεγραμμένοι:    323

Ψήφισαν     213

Έγκυρα       205

Λευκά                   5

Άκυρα         3

Αποχή         110 (34,06%)

 

ΣΥΡΙΖΑ        71

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 68

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΔΗΜΑΡ)         25

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ   14

KKE   3

ΚΟΙΝΩΝΙΑ    5

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ                   8

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Ε.Ε.Κ.     2

Λαϊκή Ενότητα (ΛΑ.Ε.)      1

ΕΠΑΜ          2

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ  4

Ανεξάρτητοι Έλληνες (ΑΝΕΛ)       1

Δημιουργία, ξανά!   1

 

166ο – ΣΑΓΚΡΙΟΥ
 

Εγγεγραμμένοι:    592

Ψήφισαν     361

Έγκυρα       358

Λευκά                   2

Άκυρα         1

Αποχή         231 (39,02%)

 

ΣΥΡΙΖΑ        137

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 88

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΔΗΜΑΡ)         42

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ   20

KKE   23

ΚΟΙΝΩΝΙΑ    3

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ                   5

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Ε.Ε.Κ.     2

Λαϊκή Ενότητα (ΛΑ.Ε.)      15

ΕΠΑΜ          2

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ  2

Ανεξάρτητοι Έλληνες (ΑΝΕΛ)       15

Δημιουργία, ξανά!   3

ΚΚΕ (μ-λ) – Μ- Λ ΚΚΕ      1

167ο – ΣΧΟΙΝΟΥΣΣΑΣ
 

Εγγεγραμμένοι:    280

Ψήφισαν     124

Έγκυρα       123

Λευκά         -

Άκυρα         1

Αποχή         156 (55,7%)

ΣΥΡΙΖΑ        40

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 29

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΔΗΜΑΡ)         23

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ   7

KKE   1

ΚΟΙΝΩΝΙΑ    5

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ         3

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Ε.Ε.Κ.     2

Λαϊκή Ενότητα (ΛΑ.Ε.)      2

Ο.Κ.Δ.Ε.       1

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ  1

Ανεξάρτητοι Έλληνες (ΑΝΕΛ)       8

Δημιουργία, ξανά!   1

 

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News