Πρώτος μεταξύ ίσων

Κάλλιστα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ο μεγάλος νικητής της εκλογικής αναμέτρησης του περασμένου Μαΐου. Όχι μόνο γιατί βγήκε πρώτος σε ψήφους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων αλλά και με την ανακοίνωση μέσω της ανάρτησης στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ορισμού των αντιδημάρχων συγκεντρώνει στα χέρια του το μεγαλύτερο μέρος των αρμοδιοτήτων του Δήμου. Και βέβαια είναι ο άνθρωπος που καλείται να αναπληρώνει το Δήμαρχο όταν αυτός απουσιάζει. Ο λόγος για τον αντιδήμαρχο Δημήτρη Λιανό, ο οποίος είναι πλέον αυτό που λένε «πρώτος, μεταξύ ίσων». Η σχετική ανακοίνωση για τον ορισμό των εννέα αντιδημάρχων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με απόφαση (αριθμός 424 της 1ης Σεπτεμβρίου 2014) και φέρει την υπογραφή του Δημάρχου Μανώλη Μαργαρίτη…

Ποιοι είναι οι αντιδήμαρχοι; Δημήτρης Λιανός, Τοτόμης Πρωτονοτάριος, Μανώλης Πολυκρέτης, Αργύρης Ανεβλαβής, Δημήτρης Μανιός, Μιχάλης Πράσινος (Δονούσα), Γιάννης Γαβαλάς (Ηρακλειά), Παναγιώτης Φωστιέρης (Κουφονήσια), και η νεώτερη όλων σε ηλικία (24 ετών) Νικολέτα Σίμου (Σχοινούσα). Γιατί ο Λιανός έχει την λογική του …υπέρ- αντιδημάρχου; Πολύ απλά παίρνει τις αρμοδιότητες που είχε έως την 31η Αυγούστου ο Αντώνης Μανιός (Παιδεία, Πολιτισμό, αθλητισμό) και είναι ο αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τουρισμού, Πολιτισμού, Παιδείας και  Εθελοντισμού και όπως αναφέραμε αναπληρώνει τον Δήμαρχο, κάτι που έως την 31η Αυγούστου έκανε ο Τοτόμης Πρωτονοτάριος. Από εκεί και πέρα, ο Μανώλης Πολυκρέτης πήρε στη διαχείρισή του θέματα ύδρευσης / αποχέτευσης και πλέον έχει όλο το πακέτο που έχει σχέση με καθαριότητα και διαχείριση απορριμμάτων, ο κ. Πρωτονοτάριος έχει όλο το πακέτο των Τεχνικών Υπηρεσιών και Υγείας ενώ χωρίς αντιμισθία είναι οι αντιδήμαρχοι Αργύρης Ανεβλαβής και Δημήτρης Μανιός, με τον τελευταίο να καλύπτει και την Δημοτική Ενότητα Δρυμαλίας…

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες των εννέα αντιδημάρχων

Με απόφασή του ο δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Μανόλης Μαργαρίτης, όρισε ως αντιδημάρχους:

1. Τον κ. Λιανό Δημήτριο, ως Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τουρισμού, Πολιτισμού, Παιδείας, Εθελοντισμού, με αντιμισθία, στον οποίο μεταβιβάζει:

-Καθ’ ύλην τις εξής αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες σε όλη την περιφέρεια του Δήμου.
 • Τη διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού των Διοικητικών Υπηρεσιών, και της Υπηρεσίας Δόμησης.
 • Την εποπτεία των Διοικητικών Υπηρεσιών.
 • Την εποπτεία της Υπηρεσίας Δόμησης.
 • Την εποπτεία της Νομικής Υπηρεσίας.
 • Τη διαφάνεια και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
 • Την τεχνολογία, την πληροφορική και τον ψηφιακό Δήμο.
 • Την τουριστική ανάπτυξη, προβολή και διαφήμιση του Δήμου.
 • Τη χορήγηση αδειών για τοποθέτηση πινακίδων και επιγραφών και την επιβολή προστίμων σχετικά.
 • Την εκμίσθωση των παραλιών και την υπογραφή των σχετικών συμφωνητικών.
 • Τη διάθεση πεζοδρομίων και πλατειών.
 • Τις κυκλοφοριακές διατάξεις.
 • Την πολεοδομία, χωροταξία και τις χρήσεις γης.
 • Τη μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.
 • Την παρακολούθηση των ενεργειών και διαδικασιών για τη βελτίωση και επέκταση του αεροδρομίου Νάξου.
 • Τη διοργάνωση εκδηλώσεων του Δήμου.
 • Τα θέματα Πολιτισμού.
 • Τα θέματα Παιδείας.
 • Τις σχολικές επιτροπές.
 • Τη μεταφορά των μαθητών.
 • Τη συνεργασία και την εποπτεία των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.
 • Την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού.
 • Τα θέματα της νέας γενιάς.
 • Τη συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο Νέων.
 • Την εποπτεία της δημοτικής φιλαρμονικής και των δημοτικών βιβλιοθηκών.
 • Τα θέματα αθλητισμού.
 • Τα θέματα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου, εκμετάλλευσης περιπτέρων, καπνοβιομηχανικών προϊόντων.
 • Τα θέματα του παραεμπορίου.

-Κατά τόπον στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων Νάξου και Δρυμαλίας την αρμοδιότητα τέλεσης των πολιτικών γάμων.

2. Τον κ. Πρωτονοτάριο Τοτόμη, ως Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και θεμάτων Υγείας, με αντιμισθία, στον οποίο μεταβιβάζει:

- Καθ’ ύλην τις εξής αρμοδιότητες:

 •  Την εποπτεία, τη διοίκηση και τη διάθεση του ανθρώπινου δυναμικού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 •  Την παρακολούθηση των έργων και μελετών του Δήμου.
 •  Την παρακολούθηση των έργων και μελετών του Λιμενικού Ταμείου.
 •  Τη συντήρηση δρόμων, πλατειών, κοινοχρήστων χώρων.
 •  Τη συντήρηση και ασφάλεια των σχολικών κτιρίων.
 •  Τη λειτουργία και ασφάλεια των παιδικών χαρών και παιδότοπων.
 •  Την εποπτεία, συντήρηση, ασφάλεια, φύλαξη και διάθεση των Δημοτικών κτιρίων.
 •  Την επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού.
 •  Την ασφάλεια και λειτουργία εσωτερικών και εξωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
 •  Την προστασία, την αξιοποίηση και εκμετάλλευση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
 •  Τα θέματα ανάπλασης και αποκατάστασης λατομείων και εξόρυξης ορυκτού πλούτου.
 •  Τη λειτουργία των νεκροταφείων.
 •  Την προστασία της δημόσιας υγείας.
 •  Την πολιτική σχετικά με τα θέματα που αφορούν στην ψυχική υγεία, οικογενειακή βία, προστασία των παιδιών και στην πρόληψη κατά των ναρκωτικών.
 •  Τα προγράμματα εμβολιασμού.
 •  Την τήρηση των κανόνων υγιεινής δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων.
 •  Την εφαρμογή προγραμμάτων για την πρόληψη της παραβατικότητας.
 •  Την εφαρμογή προγραμμάτων για αστέγους, ομογενείς, αθίγγανους και παλιννοστούντες.
 •  Την πολιτική που αφορά στην ισότητα των δύο φύλων.
 •  Τις συμβουλευτικές δράσεις για απασχόληση των ανέργων, των Α.Μ.Ε.Α. και των μεταναστών.

- Κατά τόπον στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Νάξου, την αρμοδιότητα συνεργασίας με τους προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων που υπάγονται στην ως άνω Δημοτική Ενότητα, για την επίλυση των προβλημάτων τους.

3. Τον κ. Πολυκρέτη Εμμανουήλ, ως Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, με αντιμισθία, στον οποίο μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις εξής αρμοδιότητες:

 •  Την εποπτεία, τη διοίκηση και τη διάθεση του ανθρώπινου δυναμικού των Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, της Υπηρεσίας Πρασίνου και του Γραφείου Κίνησης.
 •  Την εποπτεία του Γραφείου Ύδρευσης, πλην του οικονομικού αντικειμένου.
 •  Την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την ασφάλεια των πηγών υδροδότησης.
 •  Τη λειτουργία και τον έλεγχο των διυλιστηρίων και δεξαμενών νερού.
 •  Την παρακολούθηση της ποιότητας και της επάρκειας του νερού.
 •  Την επίβλεψη, συντήρηση και λειτουργία των αντλιοστασίων ύδρευσης και αποχέτευσης.
 •  Την επίβλεψη, συντήρηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.
 •  Την εφαρμογή των κανονισμών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.
 •  Τη συντήρηση, λειτουργία και εποπτεία των ΒΙΟ.ΚΑ. όλης της περιφέρειας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 •  Τη συντήρηση, επέκταση και βελτίωση του πρασίνου.
 •  Την αποκομιδή απορριμμάτων.
 •  Την παρακολούθηση εφαρμογής του κανονισμού καθαριότητας.
 •  Την ίδρυση και λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α. και Χ.Υ.Τ.Υ.
 •  Τη λειτουργία των Δημοτικών τουαλετών.
 •  Την καθαριότητα των δημοτικών κτιρίων
 •  Την καθαριότητα ακτών και παραλιών.
 •  Τον καθαρισμό ρεμάτων.
 •  Την ανακύκλωση όλων των ανακυκλώσιμων υλικών (απορριμμάτων, οχημάτων, λαδιών, κ.λπ).
 •  Τη συντήρηση, ασφάλεια, φύλαξη και διάθεση των οχημάτων του Δήμου.

4. Τον κ. Ανεβλαβή Αργύριο, ως Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών - Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, στον οποίο μεταβιβάζει:

- Καθ’ ύλην τις εξής αρμοδιότητες:

 •  Την εποπτεία, τη διοίκηση και τη διάθεση του ανθρώπινου δυναμικού του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης.
 •  Την εποπτεία της Οικονομικής Υπηρεσίας.
 •  Την εποπτεία του Γραφείου Προμηθειών.
 •  Την εποπτεία του Γραφείου Ύδρευσης, όσον αφορά το οικονομικό του αντικείμενο.
 •  Την παρακολούθηση είσπραξης εσόδων, τελών, φόρων, κ.λπ.
 •  Την υπογραφή Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής, βεβαιωτικών καταλόγων, χρηματικών καταλόγων, κ.λπ.
 •  Την παρακολούθηση του προϋπολογισμού και των αναμορφώσεών του.
 •  Την εποπτεία του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης.
 •  Τη διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση δημοτικών δασών και αλσυλλίων, δημοτικών βοσκοτόπων και γενικά της δημοτικής περιουσίας.
 •  Τις μελέτες και τα έργα τεχνικής υποδομής για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία.
 •  Τη λειτουργία και εγκατάσταση κτηνοτροφικών και σταβλικών εγκαταστάσεων.
 •  Τη λειτουργία και τον έλεγχο των Δημοτικών Σφαγείων.
 •  Την ίδρυση, κατασκευή και λειτουργία δημοτικών αγορών.
 •  Τις άδειες πολιτικών γάμων.
 •  Τα θέματα του Δημοτολογίου και των Ληξιαρχείων.
 •  Την έκδοση και υπογραφή πιστοποιητικών αστικής και δημοτικής κατάστασης που χορηγούνται από τις Υπηρεσίες της Δ.Ε. Νάξου.
 •  Τα θέματα του Γραφείου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.

- Κατά τόπον στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Νάξου την αρμοδιότητα έκδοσης και υπογραφής ληξιαρχικών πράξεων στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του διορισμένου ληξίαρχου, όπως και πιστοποιητικών και βεβαιώσεων για την αγροτική περιουσία και αγροτική απασχόληση.

5. Τον κ. Μανιό Δημήτριο , ως Αντιδήμαρχο Πρόνοιας και Κοινωνικής Προστασίας, και αρμόδιο για τη Δημοτική Ενότητα Δρυμαλίας, στον οποίο μεταβιβάζει:

- Καθ’ ύλην τις εξής αρμοδιότητες:

 •  Την έκδοση και υπογραφή πιστοποιητικών αστικής και δημοτικής κατάστασης που χορηγούνται από τις Υπηρεσίες της Δ .Ε. Δρυμαλίας.
 •  Τα θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Προστασίας.
 •  Την εποπτεία του Γραφείου Πρόνοιας.
 •  Την προστασία των αδέσποτων ζώων.
 •  Κατά τόπον στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Δρυμαλίας, τις εξής αρμοδιότητες:
 •  Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων που υπάγονται στην ως άνω Δημοτική Ενότητα, για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 •  Την έκδοση και υπογραφή βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.
 •  Την έκδοση και υπογραφή πιστοποιητικών και βεβαιώσεων για την αγροτική περιουσία και αγροτική απασχόληση.
 •  Την έκδοση και υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του διορισμένου ληξίαρχου.
 •  Την έκδοση αδειών των πολιτικών γάμων.

6. Τον κ. Πράσινο Μιχαήλ, ως Αντιδήμαρχο αρμόδιο για τη Δημοτική Ενότητα Δονούσας, με αντιμισθία, στον οποίο μεταβιβάζει:

- Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Δονούσας, την αρμοδιότητα έκδοσης αδειών και τέλεσης των πολιτικών γάμων, όπως και την έκδοση και υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του διορισμένου ληξίαρχου.

- Ο ίδιος αυτοδίκαια ασκεί κατά τόπον στα όρια της ως άνω Κοινότητας τις αρμοδιότητες του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 4071/2012, ήτοι είναι αρμόδιος:

α) Για την υλοποίηση των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης.

β) Για την υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης και τουριστικής προβολής.

γ) Για την παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών και της εκτέλεσης έργων και προμηθειών.

7. Τον κ. Γαβαλά Ιωάννη, ως Αντιδήμαρχο αρμόδιο για τη Δημοτική Ενότητα Ηρακλειάς, με αντιμισθία, στον οποίο μεταβιβάζει:

- Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Ηρακλειάς, την αρμοδιότητα έκδοσης αδειών και τέλεσης των πολιτικών γάμων όπως και την έκδοση και ληξιαρχικών πράξεων στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του διορισμένου ληξίαρχου.

Ο ίδιος αυτοδίκαια ασκεί κατά τόπον στα όρια της ως άνω Κοινότητας τις αρμοδιότητες του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 4071/2012, ήτοι είναι αρμόδιος:

α) Για την υλοποίηση των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης.

β) Για την υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης και τουριστικής προβολής.

γ) Για την παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών και της εκτέλεσης έργων και προμηθειών.

8. Την κα Σίμου Νικολέτα, ως Αντιδήμαρχο αρμόδιο για τη Δημοτική Ενότητα Σχοινούσσης, με αντιμισθία, στην οποία μεταβιβάζει:

- Κατά τόπον στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Σχοινούσσης, την αρμοδιότητα έκδοσης αδειών και τέλεσης των πολιτικών γάμων όπως και την έκδοση και υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του διορισμένου ληξίαρχου.

Η ίδια αυτοδίκαια ασκεί κατά τόπον στα όρια της ως άνω Κοινότητας τις αρμοδιότητες του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 4071/2012, ήτοι είναι αρμόδια:

α) Για την υλοποίηση των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης.

β) Για την υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης και τουριστικής προβολής.

γ) Για την παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών και της εκτέλεσης έργων και προμηθειών.

9. Τον κ. Φωστιέρη Παναγιώτη, ως Αντιδήμαρχο αρμόδιο για τη Δημοτική Ενότητα Κουφονησίων, με αντιμισθία, στον οποίο μεταβιβάζει:

- Κατά τόπον στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Κουφονησίων, την αρμοδιότητα έκδοσης αδειών και τέλεσης των πολιτικών γάμων όπως και την έκδοση και υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του διορισμένου ληξίαρχου.

Ο ίδιος αυτοδίκαια ασκεί κατά τόπον στα όρια της ως άνω Κοινότητας τις αρμοδιότητες του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 4071/2012, ήτοι είναι αρμόδιος:

α) Για την υλοποίηση των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης.

β) Για την υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης και τουριστικής προβολής.

γ) Για την παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών και τηςεκτέλεσης έργων και προμηθειών.

10. Όλοι οι ως άνω Αντιδήμαρχοι ασκούν το δικαίωμα:

 •  Υπογραφής εγγράφων των θεμάτων της αρμοδιότητάς τους.
 •  Θεώρησης του γνησίου της υπογραφής.
 •  Θεώρησης της ακρίβειας των φωτοαντιγράφων.

11. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος οποιουδήποτε Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητές του (καθ’ ύλην και κατά τόπον) ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.

Τον Δήμαρχο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος, κ. Λιανός Δημήτριος. Όταν και οι δύο προαναφερόμενοι απουσιάζουν ή κωλύονται, οι Αντιδήμαρχοι αναπληρώνονται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, ως κάτωθι:

Ο κ. Λιανός από τον κ. Πρωτονοτάριο.

Ο κ. Πρωτονοτάριος από τον κ. Πολυκρέτη.

Ο κ. Πολυκρέτης από τον κ. Ανεβλαβή.

Ο κ. Μανιός από τον κ. Πρωτονοτάριο.

Ο κ. Ανεβλαβής από τον κ. Πολυκρέτη.

Ο κ. Πράσινος από τον κ. Φωστιέρη.

Ο κ. Φωστιέρης από τον κο Πράσινο.

Η κα Σίμου, από τον κ. Γαβαλά .

Ο κ. Γαβαλάς, από την κ. Σίμου

12. Έγγραφα της αρμοδιότητας των Αντιδημάρχων που χαράσσουν πολιτική του Δήμου ή δεσμεύουν οικονομικά το Δήμο προς οιονδήποτε, συντάσσονται σε σχέδιο από τους Αντιδημάρχους και φέρουν την τελική υπογραφή του Δημάρχου.

Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για να διαβάσετε την απόφαση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ πατήστε ΕΔΩ

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News