Σύρος: ανάβει "πράσινο" φως για τη κατασκευή νέας μαρίνας στη θέση "Πηδάλι"

Τον περασμένο Ιανουάριο είχαμε την παρουσίαση του master plan για το λιμάνι της Ερμούπολης και τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν ώστε να αναβαθμιστεί και να καλύπτει τις απαιτήσεις των όλων και περισσότερων πλοίων που έρχονται στην Σύρο… Μάλιστα, με βάση την εικόνα που θα δημιουργηθεί αναμένεται να δούμε

mega yachts, περισσότερες θέσεις πρόσδεσης πλοίων, στέγαστρα αναμονής αλλά και υδατοδρόμιο… Και όπως είχε τονίσει ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σύρου κος Κοσμάς δεν θα μείνει αναξιοποίητη η μαρίνα στη θέση “Πηδάλι”, αφού μετά από τις διαδικασίες νομιμοποίησής της και τις σχετικές προσπάθειες που καταβάλλονται, θα μπορεί να υποδέχεται μικρά σκάφη. “Στη μαρίνα (θέση Πηδάλι) θα ελλιμενίζονται όλα τα κότερα μικρού μεγέθους πλην των mega yachts” σχολίασε χαρακτηριστικά, ολοκληρώνοντας την ενημέρωση για το πεδίο και τις δυνατότητες ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού.

Και ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης γνωμοδότησε θετικά επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την μαρίνα στη θέση «Πηδάλι». Παράλληλα έκανε τις εξής παρατηρήσεις:

- Όπως εκτιμάται από τη Μελέτη, κατά τη μελλοντική λειτουργία της μαρίνας (πλήρης αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών), τα παραγόμενα απόβλητα θα αυξηθούν και θα περιλαμβάνουν σημαντικές ποσότητες από πετρελαιοειδή απόβλητα, υγρά αστικά απόβλητα, χρησιμοποιημένα λιπαντικά έλαια, χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα και εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα.

- Θα πρέπει να προβλεφθεί η κατάλληλη διαχείριση όλων των ειδικών τύπων αποβλήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με την σύνταξη και έγκριση ενός ολοκληρωμένου «Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων» καθώς και να επαναπροσδιοριστεί η Προγραμματική Σύμβαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου και Δήμου Σύρου – Ερμούπολης σχετικά με την αποκομιδή των οικιακών στερεών αποβλήτων.

- Κατά τη μελλοντική λειτουργία, ο φορέας λειτουργίας της μαρίνας θα πρέπει να διαθέτει εγκεκριμένο «Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης» για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας.

- Δεδομένου ότι από τη λειτουργία της μαρίνας είναι δυνατό να επιβαρυνθεί η ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων, λόγω της ενδεχόμενης αλλοίωσης των χαρακτηριστικών του θαλασσινού νερού και της ποιότητας των ιζημάτων του πυθμένα από τη λειτουργία των μηχανών των σκαφών, αλλά και μίας σειράς δραστηριοτήτων ατυχηματικού – περιστασιακού χαρακτήρα, προτείνεται να τηρηθεί πρόγραμμα παρακολούθησης ποιότητας θαλάσσιου ύδατος με τακτικές δειγματοληψίες, τουλάχιστον μία ανά μήνα κατά τις περιόδους αιχμής.