Απείρανθος , τρία μνημεία υπό κατάρρευση

Παναγία η Θεοτόκος στο Δήμο (Άγιος Μηνάς , Βίκτωρ και Βικέντιος σύμφωνα με τον Γεώργιο Στυλ. Μαστορόπουλο ) . Ο ναός είχε καταρρεύσει , πριν δεκαπέντε χρόνια μέρος του ναού σκεπάστηκε από την Β Εφορία Βυζαντινών αρχαιοτήτων , ενώ μεγάλο μέρος των τοιχογραφιών της συσκευάστηκαν και αποθηκεύτηκαν από την παραπάνω υπηρεσία (;) .

Σήμερα πλέον είναι ένα εγκαταλελειμμένο απομεινάρι της ιστορίας μας .

Άγιος Γεώργιος στης Φασολούς και αυτός ο ναός πριν δεκαπέντε χρόνια υποστυλώθηκε από την Β Εφορία Βυζαντινών αρχαιοτήτων . Σήμερα και τα υποστυλώματα έχουν σαπίσει και ο ναός είναι επικίνδυνος και έτοιμος να καταρρεύσει.

Άγιος Δημήτριος στης Φασολούς , ο ναός έχει καταρρεύσει , ελάχιστα ξεχωρίζουν κομμάτια από τους τοίχους και η είσοδός του.

Μήπως τελικά το σημερινό πλαίσιο διαχείρισης αυτών των μνημείων δεν είναι και το καλύτερο για τα μνημεία;  Το να κλείσεις και να λουκετάρεις ένα μνημείο σαν αυτά δεν είναι προστασία , το ‘’να μην αγγίζετε’’ και ‘’μην πλησιάζετε’’ επίσης δεν είναι προστασία , προστασία γι αυτά τα μνημεία είναι η συνεχής συντήρηση τους.

Πηγή: Ορεινός Αξώτης