Κυκλάδες: Προκήρυξη 11 μόνιμων αρχαιοφυλάκων

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και ταυτόχρονα πάγιο αίτημα των εργαζομένων της, η πρόσληψη 200 μόνιμων αρχαιοφυλάκων, παίρνει τον δρόμο της επίλυσής του, καθώς μέσα στην επόμενη εβδομάδα δημοσιεύεται η σχετική προκήρυξη από τον ΑΣΕΠ. Η διαδικασία υπολογίζεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το φθινόπωρο, με την πρόσληψη των επιτυχόντων, και αναμένεται να επιτρέψει το άνοιγμα και να ομαλοποιήσει τη λειτουργία σε πολλούς αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία της χώρας που ταλαιπωρούνται από την έλλειψη φυλακτικού προσωπικού.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη στελέχωση αρχαιολογικών χώρων και μουσείων σε νησιωτικές περιοχές που παρουσιάζουν αυξημένη τουριστική κίνηση προκειμένου να ενισχυθούν οι υποδομές και να ανταποκριθούν οι Εφορείες Αρχαιοτήτων στο αυξημένο ενδιαφέρον των επισκεπτών για την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Ενδεικτικά, από το σύνολο των 200 προσλήψεων οι 62 αφορούν τα νησιά του Αιγαίου, και συγκεκριμένα οι 24 την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με 11 στις Κυκλάδες και 13 στα Δωδεκάνησα, ενώ σοβαρή είναι και η αιματοδότηση στο πρώτο τη τάξη μουσείο της χώρας, το Αρχαιολογικό Αθηνών, με την πρόσληψη 8 αρχαιοφυλάκων. Την ίδια ώρα, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου προσλαμβάνονται 7, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 5 και ίσος αριθμός στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και στον Λευκό Πύργο, στην Εφορεία Αθηνών 13, στην Εφορεία Ηλείας 9, στην Εφορεία Δυτικής Αττικής, Πειραιά και Νήσων 6, στην Εφορεία Ανατολικής Αττικής 3, στο Μουσείο Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας 3, στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 2.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν: α) πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ειδικότητας Φύλακα Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ΔΕ ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και β) πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News