ΥΠΠΟΑ - Κυκλάδες: 192.000 ευρώ σε 20 δράσεις για δέκα διαφορετικά νησιά

Φεστιβάλ Νάξου

Eπιχορηγήσεις συνολικού ύψους 2.329.300 ευρώ ανακοινώθηκαν σήμερα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε δράσεις για το 2021, που αφορούν: στη μελέτη, διαφύλαξη και ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Στα Φεστιβάλ και σύνθετες πολυθεματικές δράσεις. Στα Φεστιβάλ του κλασικού και σύγχρονου χορού, στο ερευνητικό έργο του κλασικού και σύγχρονου Χορού.

Το ποσό των 1.206.500 ευρώ διατίθεται στα Φεστιβάλ και στις σύνθετες πολυθεματικές δράσεις 2021, ενώ το ποσό των 928.900 ευρώ διατίθεται σε δράσεις που αφορούν τη μελέτη, διαφύλαξη και ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν τη Σύμβαση για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO 2003), καθώς και τις πολιτικές εφαρμογής της στην Ελλάδα. Το ποσό των 73.900 ευρώ διατίθεται σε δράσεις και Φεστιβάλ του κλασικού και σύγχρονου  χορού, το 2021 και τέλος, το ποσό των 120.000 ευρώ διατίθεται για την ανάπτυξη ερευνητικού έργου του κλασικού και Σύγχρονου Χορού. 

Τι γίνεται στις Κυκλάδες; Οπως θα δείτε και σε κάθε μία από τις κατηγορίες έχουμε είκοσι δράσεις που επιχορηγούνται σε δέκα διαφορετικά νησιά... Συνολικό ύψους επιχορήγησης τα 192.000 ευρώ.  Τα περισσότερα πηγαίνουν σε Ανδρο - Σύρο και Πάρο ενώ η Νάξος σώζεται χάρη στο "Φεστιβάλ Νάξου" που γίνεται σε ετήσια βάση στο Σαγκρί και δη στο Πύργο Μπαζαίου... 

Φεστιβάλ και σύνθετες πολυθεματικές δράσεις 2021

Η παροχή συνολικής οικονομικής ενίσχυσης 1.206.500 ευρώ και αιγίδας κατά περίπτωση, αφορά στις 119 προτάσεις για τα Φεστιβάλ και τις σύνθετες πολυθεματικές δράσεις 2021, σύμφωνα με τα αιτήματα που κατατέθηκαν στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων στη σχετική πρόσκληση του ΥΠΠΟΑ, της 7ης Ιανουαρίου 2021.

Οι προτεραιότητες που τέθηκαν κατά την επιλογή των προτάσεων είναι οι εξής:

- Ανάπτυξη δράσεων στην περιφέρεια, με σκοπό την στήριξη και αξιοποίηση τοπικών πολιτιστικών θεσμών, τη συμβολή στην οικονομική αναζωογόνηση και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

- Ενθάρρυνση των δημιουργικών συνεργειών, μεταξύ καλλιτεχνών και καινοτόμων συνεργατικών, καθώς και διατομεακών σχημάτων.

- Υποστήριξη πρωτοβουλιών που προάγουν τη συνεργασία με όλες τις μορφές οικονομικής δραστηριότητας όπως ο τουρισμός, η παραγωγή κ.ά.

- Ενίσχυση μοντέλων πολιτιστικής διαχείρισης, σχεδιασμού, παραγωγής και προβολής/διάχυσης βιώσιμων πολιτιστικών δράσεων.

- Καταπολέμηση των στερεοτύπων και των διακρίσεων. Αποδοχή της διαφορετικότητας καθώς και ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής.

- Εξοικείωση και συμμετοχή των παιδιών και των νέων, στον Πολιτισμό.

- Στήριξη, ανάδειξη και προβολή της σύγχρονης ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

- Στήριξη του έργου νέων καλλιτεχνών.

- Προαγωγή της συμπεριληπτικότητας, της προσβασιμότητας και της συμμετοχικότητας στον Πολιτισμό, με έμφαση σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή εξέτασε 242 προτάσεις για επιχορήγηση ή/και αιγίδα οι οποίες υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα και ηλεκτρονικά στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων από εγγεγραμμένους σε αυτό Φορείς. Εγκρίθηκαν 119 προτάσεις. Σημειώνεται ότι οι πολιτιστικοί φορείς των οποίων η επιχορήγηση έχει εγκριθεί, έχει εγκριθεί ομοίως και η αιγίδα, εφόσον την αιτήθηκαν.

Οι οκτώ φορείς από τις Κυκλάδες (σε επτά νησιά) λαμβάνουν 86.000 ευρώ και είναι:

- Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Θεατρικής Έκφρασης  ΑΙΩΝ 21o  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΑΞΟΥ 12.000,00 € Επιχορήγηση  και Αιγίδα

- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΟΥ. 4ο Φεστιβάλ Πάρου 2021, 6.500,00 €. Επιχορήγηση και Αιγίδα

- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΣΥΡΟΥ. 5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ (ΑΝΩ) 2021. 6.500,00 €. Επιχορήγηση και Αιγίδα

- ΕΙΚΟΝΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΜΚΕ. ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΙΜΩΛΟΥ 2021. 12.000,00 €. Επιχορήγηση και Αιγίδα

- Velvet Room Projects Μη Κερδοσκοπική Εταιρία για την προώθηση του Πολιτισμού ΙΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 2021. Η Velvet Room Projects σε συνεργασία με τον Δήμο Ιητών, παρουσιάζει το 1ο πολυμορφικό φεστιβάλ στο νησί της Ίου. 12.000,00 €. Επιχορήγηση και Αιγίδα

- ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΜΑΡΠΗΣΣΑ. Φεστιβάλ Διαδρομές στη Μάρπησσα 2021. 12.500,00 €. Επιχορήγηση

- ΚΟΙΝΩΝΩ THE TINOS GATHERING. ΚΟΙΝΩΝΩ ΤΗΝΟΣ 2021. 12.000,00 €. Επιχορήγηση και Αιγίδα

- ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ. ΣΥΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΑ ΛΕΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ». 12.500,00 €. Επιχορήγηση και Αιγίδα

Δράσεις άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς το 2021

Η παροχή συνολικής οικονομικής ενίσχυσης 928.900 ευρώ και παροχή αιγίδας αφορά 107 προτάσεις για δράσεις στη μελέτη, διαφύλαξη και ανάδειξη της ελληνικής άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς το 2021, σύμφωνα με τα αιτήματα που κατατέθηκαν στη σχετική πρόσκληση του ΥΠΠΟΑ, της 7ης Ιανουαρίου.

Οι προτεραιότητες του ΥΠΠΟΑ για τη συγκεκριμένη πρόσκληση ήταν οι εξής:

- Παραδοσιακά Επαγγέλματα και Τέχνες-«Η Ελληνική Μαστοριά». Ανάδειξη της πολιτιστικής αξίας των παραδοσιακών τεχνών και επαγγελμάτων με έμφαση στη βιωσιμότητά τους στο σύγχρονο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον.

- Αγροδιατροφική Κληρονομιά. Μελέτη, ανάδειξη και διαφύλαξη των αγροδιατροφικών παραδόσεων (καλλιέργεια, συλλογή και προετοιμασία της τροφής, παραδοσιακά τρόφιμα, τεχνικές και μέθοδοι παρασκευής τους κ.ά.).

- Δημιουργία τοπικών ή/και θεματικών Ευρετηρίων Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σύμφωνα με τις αρχές και τη μεθοδολογία της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO 2003) και τις πολιτικές εφαρμογής της στην Ελλάδα (για τη Σύμβαση και τις πολιτικές εφαρμογής της στην Ελλάδα, βλ. ayla.culture.gr).

- Στοιχεία άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς που είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Δράσεις μελέτης, ανάδειξης και διαφύλαξής τους, με ιδιαίτερη έμφαση στη μεταλαμπάδευσή τους στις νεότερες γενιές και στη γνωριμία του ευρύτερου κοινού, εγχώριου και διεθνούς.

- Λαϊκές Γιορτές και Δρώμενα. Μελέτη, διαφύλαξη και ανάδειξη στο ευρύτερο κοινό της σημασίας τους, μεταξύ άλλων, και για τη διατήρηση της συνοχής και της μνήμης των τοπικών κοινοτήτων.

- Μουσικές, χορευτικές κ.ά. παραστάσεις που αναδεικνύουν με τρόπο πρωτότυπο την παραδοσιακή μουσική, τον λαϊκό χορό και εν γένει την άυλη πολιτιστική κληρονομιά, ως πηγές έμπνευσης και αναστοχασμού για την παράδοση, τον λαϊκό πολιτισμό και την ταυτότητα.

- Δράσεις ανάδειξης πολιτισμικών τοπίων, με έμφαση στον αγροτικό χώρο. Ανάδειξη της σημασίας των πολιτισμικών τοπίων στο ευρύ κοινό και δημιουργία ή/και εμπλουτισμός προγραμμάτων εναλλακτικού, πολιτιστικού τουρισμού και αγροτουρισμού (δημιουργία περιηγητικών, περιπατητικών και ποδηλατικών διαδρομών, προγραμμάτων γνωριμίας με αγροτικά τοπία και κοινότητες για ενηλίκους και παιδιά κτλ.) στα οποία να αναδεικνύεται η άυλη πολιτιστική κληρονομιά.

- Δράσεις μελέτης, διαφύλαξης και ανάδειξης της συλλογικής μνήμης, με ιδιαίτερη σημασία στην ανασυγκρότηση και τη συνοχή των τοπικών κοινωνιών/κοινοτήτων, ειδικά εκείνων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις (ορεινός και νησιωτικός χώρος, δυσπρόσιτες κοινότητες, διασπορικές κοινότητες κ.ά.).

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή εξέτασε 211 αιτήματα για επιχορήγηση ή/και αιγίδα από Φορείς Πολιτιστικής Κληρονομιάς τα οποία υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα, στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα με την από την 29η Ιανουαρίου 2021 πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Από τις 211 προτάσεις που υπεβλήθησαν, οι 107 αξιολογήθηκαν θετικά για επιχορήγηση.

Οι έντεκα προτάσεις από τις Κυκλάδες (έξι νησιά) που επιχορηγούνται με 95.000 ευρώ είναι:

- ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΜΑΡΠΗΣΣΑ. Μελέτη και ανάδειξη της καθημερινής ζωής στην παριανή κατοικία. 15.000,00 €

- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΣΥΡΟΥ. Μικροί Οργανίστες εν Σύρω. 10.000,00 €

- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΜΟΡΓΟΥ. Αμοργός - Καταγραφή παραδόσεων. 5.000,00 €

- ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ. 100 σκαλοπάτια τροφής & μνήμης : Μελέτη, ερμηνεία & ανάδειξη εμβληματικών λιθόστρωτων σκαλών και της σύνδεσης τους με την αγροδιατροφική παράδοση σε 3 ορεινές τοποθεσίες της Άνδρου. 15.000,00 €

- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΠΠΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥ. «Ανδριώτικη Βεγγέρα». 5.000,00 €

- ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Ναυπηγική Παράδοση στη Σύρο σήμερα. 10.000,00 €

- ΚΥΚΛΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Το ψωμί των Κυκλάδων. 5.000,00 €

- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΗΣΟΥ ΚΥΘΝΟΥ. Η ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ, οι ξερολιθιές της Κύθνου. 5.000,00 €

- ΤΟ ΜΙΤΑΤΟ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΞΕΡΟΛΙΘΙΑΣ "Η ΑΜΟΡΓΙΑΝΗ ΜΑΣΤΟΡΙΑ". 10.000,00 €

- ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΝΑΪΑΣ. ΠΑΙΔΕΣ ένα ξύλινο τρεχαντήρι γεννιέται στον Κόλπο της Νάουσας Πάρου. 10.000,00 €

- ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΝΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ, ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΤΗΝΙΑΚΗΣ ΞΕΡΟΛΙΘΙΑΣ. 5.000,00 € 

Δράσεις ή Φεστιβάλ Χορού 2021

Η παροχή συνολικής οικονομικής ενίσχυσης 73.900 ευρώ αφορά σε 6 προτάσεις για επιχορήγηση ή/και αιγίδα δράσεων και Φεστιβάλ, στον τομέα του κλασικού και σύγχρονου Χορού, σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της 7ης Ιανουαρίου 2021, για «επιχορήγηση ή/και Αιγίδα Δράσεων και Φεστιβάλ στον τομέα του Θεάτρου και του Χορού Κλασικού και Σύγχρονου 2021».

Στόχος είναι η υποστήριξη δράσεων, όπως ημερίδες, συμπόσια, αναλόγια, εκπαιδευτικά προγράμματα, συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις κ.ά., καθώς και των φεστιβάλ που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και προώθηση της τέχνης του θεάτρου και του χορού.

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή μελέτησε διεξοδικά και τα 14 αιτήματα, που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟΑ, για το έτος 2021 και εισηγήθηκε ομόφωνα την επιχορήγηση και την παροχή αιγίδας κατά περίπτωση σε 6 φορείς.

Για το 2021 επιχορηγείται από τις Κυκλάδες μία δράση στη Σύρο με 11.000 ευρώ 

- ΑΚΡΟΠΟΔΗΤΙ. 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Χοροθεάτρου - Akropoditi DanceFest 2021 στη Σύρο. 11.000€. Αιγίδα 

Δείτε στο τέλος του άρθρου την πλήρη λιστα... 

Συνημμένα Αρχεία: 

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News