Ελλάδα: Καρτέλ η κινητή τηλεφωνία;

Μην μου πείτε ότι δεν το ξέρατε ε; Η Ελλάδα κατατάσσεται,  τα τελευταία 5 χρόνια, ως μία από τις πιο ακριβές χώρες της ΕΕ28 και του ΟΟΣΑ στις ετήσιες μελέτες σύγκρισης τιμών παροχής υπηρεσιών ευρυζωνικού κινητού δικτύου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και στις εξαμηνιαίες μελέτες “Digital Fuel Monitor” της Rewheel οι οποίες αφορούν στη σύγκριση διεθνών τιμών δεδομένων κινητού δικτύου.  Στη συνδεσιμότητα- το «καύσιμο» της ψηφιακής οικονομίας - η Ελλάδα κατατάσσεται ως το λιγότερο ανταγωνιστικό κράτος-μέλος της ΕΕ,  Παράλληλα, η ελληνική αγορά κινητής τηλεφωνίας κατατάχθηκε ως η αγορά με την τρίτη υψηλότερη βαθμολογία δείκτη κλειστού ολιγοπωλίου μεταξύ των αγορών των κρατών μελών της ΕΕ.

Το παρακάτω διάγραμμα στα αριστερά, που ελήφθη από την τελευταία μελέτη σύγκρισης τιμών ευρυζωνικής παροχής δεδομένων κινητού δικτύου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Φεβρουάριος 2019), απεικονίζει ότι η Ελλάδα είναι η χώρα μεταξύ των 28 κρατών μελών της ΕΕ με την υψηλότερη μηνιαία τιμή (EUR / PPP) για ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει 20 gigabytes δεδομένων καθώς και απεριόριστες κλήσεις και SMS. Το παρακάτω διάγραμμα στα δεξιά, που ελήφθη από την τελευταία έρευνα σύγκρισης τιμών παροχής δεδομένων κινητού δικτύου της Rewheel (Οκτώβριος 2019), απεικονίζει την Ελλάδα ως τη χώρα με το μικρότερο επίδομα δεδομένων (μηδενικό επίδομα) μεταξύ των 41 χωρών της ΕΕ28 και του ΟΟΣΑ, όσον αφορά προγράμματα αξίας 30 ευρώ για smartphones 4G / 5G, τα οποία περιλαμβάνουν τουλάχιστον 1000 λεπτά ομιλίας και ταχύτητα 3 Mbit/s για υποστήριξη βίντεο HD.

kinitiii.jpg

Με βάση τα παραπάνω, η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού προσέγγισε την Rewheel - μια ανεξάρτητη ερευνητική και συμβουλευτική εταιρεία της Φινλανδίας που ειδικεύεται στις διεθνείς συγκρίσεις συνδεσιμότητας κινητών επικοινωνιών, στον ανταγωνισμό και στην οικονομική ανάλυση του δικτύου - με αίτημα για ανεξάρτητη μελέτη για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής αγοράς δεδομένων κινητού δικτύου στο ευρύτερο πλαίσιο της ανταγωνιστικότητας της ψηφιακής οικονομίας

Και αυτά είναι τα συμπεράσματα από την έρευνα που έδωσε στη δημοσιότητα η Επιτροπή Ανταγωνισμού (αφορά το σύνολο της ψηφιακής οικονομίας με δεδομένο ότι έρχεται και το περίφημο 5G) και βλέπουμε τους τρεις παράγοντες που προκαλούν αυτό το ... καρτέλ στις τιμές της αγοράς, καθότι δεν υπάρχει ουσιαστικός ανταγωνισμός τιμών  

Πρώτον, και οι τρεις ελληνικές ΕΚΤ δραστηριοποιούνται στην παροχή ευρυζωνικής σταθερής γραμμής και, ως εκ τούτου, μοιράζονται ένα οικονομικό κίνητρο (μη συντονισμένο αποτέλεσμα) περιορισμού του αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην παροχή δεδομένων κινητού δικτύου. Η Cosmote είναι η κατεστημένη εταιρία σταθερού δικτύου και ακολουθεί, όπως αναμενόταν, στρατηγική σύγκλισης σταθερής-κινητής. Η Vodafone και επίσης η Wind, χωρίς δική τους υποδομή ευρυζωνική σταθερής γραμμής, ακολουθούν επίσης στρατηγικές σύγκλισης σταθερής κινητής στηριζόμενοι πλήρως στην υποδομή σταθερής γραμμής της Cosmote. Αυτό αυξάνει τη συμμετρία στην αγορά και ευθυγραμμίζει τα οικονομικά κίνητρα και των τριών φορέων και ιδίως εκείνων της Vodafone και της Wind.

Δεύτερον, 2 στους 3 ΕΚΤ στην Ελλάδα, δηλαδή η Cosmote και η Vodafone, ανήκουν σε μεγάλους ευρωπαϊκούς τηλεπικοινωνιακούς ομίλους (Deutsche Telekom και Vodafone αντίστοιχα) και ως εκ τούτου μοιράζονται ένα οικονομικό κίνητρο – μη συντονισμένο αποτέλεσμα – να μην επιτρέπουν στις θυγατρικές τους με μικρά μερίδια αγοράς να ανταγωνίζονται ενεργά στην τιμή, θυσιάζοντας τα έσοδά τους σε αυτές τις αγορές, υπό το φόβο αντιποίνων από τους μεγάλους ανταγωνιστές τους σε αγορές στις οποίες πρώτοι ηγούνται ή είναι στη δεύτερη θέση εξ απόψεως μεριδίου αγοράς, όπου χαμηλότερες τιμές θα είχαν σημαντικό αντίκτυπο στα έσοδα (και τα κέρδη) τους

Τρίτον, η Cosmote και η Vodafone ήταν από τις πρώτες ευρωπαϊκές ΕΚΤ που εισήγαγαν διακριτική τιμολόγηση στην πρόσβαση στο Διαδίκτυο από κινητές συσκευές (όπως η πρακτική zero-rating). Η διακριτική τιμολόγηση αυτή ενθαρρύνει τις ΕΚΤ να περιορίσουν τεχνητά την πρόσβαση στο Διαδίκτυο θέτοντας περιοριστικά όρια στα δεδομένα κινητού δικτύου. Κατά τον Μάρτιο του 2020, οι Cosmote και Vodafone εξακολουθούν να ακολουθούν πρακτικές zerorating. Τέλος, η Vodafone και η Wind συνεργάζονται πολύ στενά σε μια σειρά από επιχειρηματικά κρίσιμους τομείς. Ο βαθμός συνεργασίας μεταξύ Vodafone και Wind δεν είναι συνηθισμένος, εφόσον πρόκειται επί της ουσίας περί συνεργασίας μεταξύ στενών ανταγωνιστών.

Παρόλο που ο δείκτης κλειστού ολιγοπωλίου δεν λαμβάνει υπόψη αυτούς τους παράγοντες, ο πιθανός αρνητικός αντίκτυπος αυτών των παραγόντων στον αποτελεσματικό ανταγωνισμό δεν μπορεί να αγνοηθεί, τόσο αναφορικά με τη δημιουργία μη συντονισμένων αποτελεσμάτων όσο και με την πιθανότητα εμφάνισης συντονισμένων αποτελεσμάτων.

Διαβάστε στο τέλος του άρθρου τη μελέτη... Εχει ενδιαφέρον