Επιμελητήριο Κυκλάδων: Σεμινάρια επιμόρφωσης Τεχνικού Ασφαλείας

ο Επιμελητήριο Κυκλάδων ενημερώνει όλους τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που απασχολούν ή πρόκειται να απασχολήσουν προσωπικό πως, σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές στη νομοθεσία που αφορά την επιμόρφωση Τεχνικού Ασφαλείας, ορίζεται ως υποχρεωτική η χρήση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας από κάθε επιχείρηση που απασχολεί προσωπικό μέχρι να επιμορφωθεί ο ίδιος ο Εργοδότης.

Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο:

@ Εφόσον ο εργοδότης έχει επιμορφωθεί, μπορεί να ασκήσει ο ίδιος τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας.

@ Εφόσον ο εργοδότης δεν έχει επιμορφωθεί, υποχρεούται να προσλάβει εξωτερικό σύμβουλο για όσο διάστημα απασχολεί προσωπικό και έως ότου ολοκληρωθεί η επιμόρφωσή του.

@ Εφόσον ο εργοδότης έχει κάνει Αίτηση και επιθυμεί να επιμορφωθεί, χρειάζεται να επικοινωνήσει ΑΜΕΣΑ με το Επιμελητήριο Κυκλάδων, το οποίο αναλαμβάνει την επιμόρφωση του εργοδότη ώστε να μπορεί να εξασκεί ο ίδιος τα καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας.

@ Όσοι εργοδότες δεν έχουν κάνει Αίτηση, πρέπει να την υποβάλουν ΑΜΕΣΑ ώστε να συμπεριληφθούν στα προγράμματα το συντομότερο δυνατό.

Σας ενημερώνουμε ότι ο αρ. πρωτοκόλλου της αίτησης ΔΕΝ ισχύει και δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί στο πληροφορικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ούτε από τις υφιστάμενες ούτε από τις νέες επιχειρήσεις σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο.

Με δεδομένο ότι στο άρθρο 2.4 αναφέρεται ότι: «ο αρ. πρωτόκολλου της αίτησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πληροφορικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για τη σχετική δήλωση του Τεχνικού Ασφάλειας»θα πρέπει κάθε εργοδότης που υποβάλλει αίτημα να προσλαμβάνει Τεχνικό Ασφαλείας άμεσα και έως ότου πραγματοποιηθεί η εκπαίδευσή του.

Κόστος Συμμετοχής

70 € | Πρόγραμμα «Επιμόρφωση εργοδοτών», Γ’ κατηγορία (10 ώρες)

130 € | Πρόγραμμα «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων», Β’ κατηγορία (35 ώρες)

 Χρόνος υλοποίησης επιμορφωτικών τμημάτων

Για τη συμμετοχή στα τμήματα που θα πραγματοποιηθούν το Α’ εξάμηνο του 2019, καλείται ο κάθε ενδιαφερόμενος να επιβεβαιώσει άμεσα τη συμμετοχή του, ενώ όσοι δεν έχουν εκδηλώσει έως σήμερα ενδιαφέρον για συμμετοχή θα πρέπει να το κάνουν το συντομότερο δυνατό.

 Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος.

Δείτε τη σχετική αναλυτική ανακοίνωση: https://www.e-kyklades.gr/articles/article.jsp?context=103&categoryid=12798&articleid=46766

Οι ημερομηνίες επιβεβαίωσης συμμετοχής στα σεμινάρια επιμόρφωσης για κάθε νησί είναι οι εξής:

 Για το νησί της Τήνου: επιβεβαίωση συμμετοχής έως τις 8 Φεβρουαρίου για το σεμινάριο 13-14 Μαΐου (ώρες 16.00-21.00).

@  Για το νησί της Μυκόνου: επιβεβαίωση συμμετοχής έως τις 11 Φεβρουαρίου για το σεμινάριο 15-16 Μαΐου (ώρες 15.00-20.00).

@ Για το νησί της Σαντορίνης: επιβεβαίωση συμμετοχής έως τις 11 Φεβρουαρίου για το σεμινάριο 15-16 Μαΐου (ώρες 16.00-21.00).

@ Για το νησί της Άνδρου: επιβεβαίωση συμμετοχής έως τις 11 Φεβρουαρίου για το σεμινάριο 18-19 Μαΐου (ώρες 14.00-19.00).

@ Για το νησί της Σύρου: επιβεβαίωση συμμετοχής έως τις 12 Φεβρουαρίου για ένα από τα δύο σεμινάρια 20-21 ή 22-23 Μαΐου (ώρες 16.00-21.00).

@ Για το νησί της Νάξου: επιβεβαίωση συμμετοχής έως τις 13 Φεβρουαρίου για το σεμινάριο 22-23 Μαΐου (ώρες 16.00-21.00).

@ Για το νησί της Πάρου: επιβεβαίωση συμμετοχής έως τις 19 Φεβρουαρίου για ένα από τα δύο σεμινάρια 27-28 ή 30-31 Μαΐου (ώρες 16.00-21.00).

@ Για το νησί της Μήλου: επιβεβαίωση συμμετοχής έως τις 25 Φεβρουαρίου για το σεμινάριο 6-7 Ιουνίου (ώρες 16.00-21.00).

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την κάλυψη των αναγκών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.