Κέα: Ξεκινάει η ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτηρίων

Δύο από τα πλέον διάσημα κτήρια της Κέας, το παλιό δημαρχείο - έργο σχεδιασμένο από τον Γερμανό αρχιτέκτονα Ernst Ziller στην Πλατεία της Ιουλίδας - και το Νηπιαγωγείο, επίσης στην Ιουλίδα - εντάσσονται στην προσπάθεια αναβάθμισης κτηριακών υποδομών από τη Δημοτική Αρχή ... Κίνηση που γίνεται στα πλαίσια ένταξης στο πρόγραμμα CLLD/LEADER Κυκλάδων...

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Κέας αναφέρει:

Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που αφορούν παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Κυκλάδων (του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020). Το αίτημα του Δήμου Κέας, για το οποίο εγκρίθηκε χρηματοδότηση ποσού 50.482,88€, αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων.

Το νέο επιχειρησιακό σχέδιο που θα εκπονηθεί έχει σαν κύριο στόχο για τον Δήμο την ευαισθητοποίηση και τον εξορθολογισμό στην χρήση της ενέργειας στα δημοτικά κτίρια και τους κοινόχρηστους χώρους.

Οι επιμέρους στόχοι του Δήμου είναι:

• η εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων,

• η βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών

• η μείωση του ενεργειακού κόστους

• η ενεργειακή αυτονομία και

• η βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής

Στα πλαίσια αυτά συναντάται πληθώρα κτιρίων που χρήζουν παρεμβάσεων για την ενεργειακή τους αναβάθμιση προκειμένου να μειωθούν οι ενεργειακές τους καταναλώσεις, να εξοικονομηθούν πόροι (ενέργεια, δαπάνες, κλπ) και εμμέσως να συμβάλλουν στην ελάττωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Το μεγάλης ηλικίας και αξιόλογης αρχιτεκτονικής κτιριακό απόθεμα του Δήμου συμβάλει στην μεγάλη κατανάλωση ενέργειας, με αρνητικές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα και στην εκπομπή αερίων ρύπων. Στόχος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων με σκοπό την επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση. Επιπλέον σκοπός είναι η αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα.

Η Δημοτική Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω επέλεξε το Παλιό Δημαρχείο και το Νηπιαγωγείο Ιουλίδας, αξιολογώντας τις ενεργειακές τους καταναλώσεις και τη χρησιμότητά τους προς το κοινωνικό σύνολο. Η πρόταση αποτελείται από επεμβάσεις που κατά κύριο λόγο αφορούν σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (σύστημα ψύξης – θέρμανσης και φωτισμός), καθώς και υποστηρικτικές δράσεις (υπηρεσίες Συμβούλου για ενεργειακά θέματα).

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News