Κυκλάδες - ΑΔΜΗΕ: Κρατάει (ως εφεδρεία) τους σταθμούς σε Πάρο και Σαντορίνη

Τη διατήρηση στις Κυκλάδες μόνο δύο Αυτόνομων Σταθμών Παραγωγής ρεύματος σε καθεστώς εφεδρείας έκτακτης ανάγκης προτείνει ο ΑΔΜΗΕ μετά την ολοκλήρωση και των τεσσάρων φάσεων της ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα. Οπως διαβάζουμε στην ιστοσελίδα energypress.gr πρόκειται για τους ΑΣΠ Πάρου και Θήρας (Σαντορίνης), ενώ για τις αντίστοιχες μονάδες της Σύρου, της Μυκόνου και της Άνδρου ο Διαχειριστής υποδεικνύει τη σταδιακή αποξήλωσή τους ανάλογα με την έκβαση των κρίσιμων σταδίων των ηλεκτρικών διασυνδέσεων.

Ο ΑΔΜΗΕ καταλήγει στα προαναφερόμενα συμπεράσματα κατόπιν σχετικής μελέτης που εκπόνησε και συμπεριέλαβε στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ για την περίοδο 2021 -2030. Η σχετική τεκμηρίωση γίνεται για πρώτη φορά και προσδιορίζει με ακρίβεια τα σενάρια διαταραχών του ηλεκτρικού συστήματος των νησιών και τις ανάγκες σε εφεδρεία που θα απαιτηθούν σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο έως και το 2050.

Οι σταθμοί της Πάρου και της Θήρας

Ο ΑΔΜΗΕ λοιπόν προτείνει μετά την κατασκευή όλων των φάσεων του έργου της διασύνδεσης των Κυκλάδων τη «διατήρηση τουλάχιστον δύο υφιστάμενων ΑΣΠ σε καθεστώς εφεδρείας εκτάκτων αναγκών, οι οποίοι θα τίθενται σε λειτουργία μόνο σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών».

Αυτοί οι ΑΣΠ, σύμφωνα με τη μελέτη,  θα πρέπει να είναι χωροθετημένοι αφενός σε κεντροβαρικά ως προς το φορτίο σημεία του Διασυνδεδεμένου συγκροτήματος των Κυκλάδων και αφετέρου να καλύπτουν ανεξάρτητα τα συγκροτήματα Βορείων και Νοτιοδυτικών Κυκλάδων, ώστε με τη θέση τους εντός λειτουργίας να είναι δυνατό να εξυπηρετήσουν όλες τις καταστάσεις έκτακτης λειτουργίας (Ν-1), αλλά και να καλύπτουν ένα σημαντικό ποσοστό της ζήτησης για τον χρονικό ορίζοντα ανάλυσης για κάποιες ιδιαίτερα δυσμενείς καταστάσεις έκτακτης λειτουργίας που ενδέχεται να ανακύψουν σε συνθήκες Ν-2. «Ως τέτοια», εξηγεί ο ΑΔΜΗΕ, «μπορεί να αναφερθεί ενδεικτικά η περίπτωση της ταυτόχρονης απώλειας της διασύνδεσης Θήρας–Νάξος και Σέριφος–Λαύριο που θα οδηγούσε στη νησιδοποίηση του συγκροτήματος των νοτιοδυτικών Κυκλάδων».

Στο πλαίσιο αυτό επιλέχτηκαν οι ΑΣΠ Πάρου και Θήρας, οι οποίοι είναι χωροθετημένοι κεντροβαρικά ως προς τα φορτία των διασυνδεομένων Νήσων των Κυκλάδων.

Οι άλλες μονάδες

Για τους υπόλοιπους τοπικούς Σταθμούς παραγωγής, προτείνει ο Διαχειριστής στη μελέτη του,  είναι δυνατό να θεωρηθεί η σταδιακή αποξήλωση του παραγωγικού δυναμικού τους έπειτα από την ολοκλήρωση των έργων της διασύνδεσης και μια δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας τους.

 Ειδικότερα, - για τον ΑΣΠ Σύρου( βλ. κεντρική φωτογραφία) λόγω της κομβικής θέσης του νησιού σε σχέση με τη Διασύνδεση των Κυκλάδων προτείνεται «η διατήρηση του συνόλου της υφιστάμενης ισχύος του ΑΣΠ σε καθεστώς εφεδρείας εκτάκτων αναγκών μέχρι την ολοκλήρωση και της Δ’ Φάσης, για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών, όπως το ενδεχόμενο εκτεταμένης βλάβης στον Υ/Σ Σύρου». Υπενθυμίζεται ότι η Δ’ φάση ολοκληρώνεται το 2024.

Στη συνέχεια, με την ολοκλήρωση της Δ’ Φάσης, με την οποία εξασφαλίζεται ένας «ισχυρός δρόμος τροφοδότησης των νησιών από το ΕΣΜΗΕ που δεν εμπλέκει τον Υ/Σ Σύρου, είναι δυνατό να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την σταδιακή απόσυρσή του.

Για τον ΑΣΠ Άνδρου προτείνεται η διατήρηση του σε καθεστώς εφεδρείας εκτάκτου αναγκών μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα ενίσχυσης του συστήματος μεταφοράς επί της Άνδρου που θα εξασφαλίζουν μεγαλύτερη αξιοπιστία στην τροφοδοσία του νησιού. Κάτι που προγραμματίζεται για το 2020.  

Για τον ΑΣΠ Μυκόνου προτείνεται η διατήρηση του συνόλου της υφιστάμενης ισχύος του σε καθεστώς εφεδρείας εκτάκτου αναγκών μέχρι την ολοκλήρωση και της Β’ φάσης (πρώτο εξάμηνο του 2020) που περιλαμβάνει το κλείσιμο του διασυνδετικού βρόχου (Σύρος – Πάρος – Νάξος – Μύκονος – Σύρος). Στη συνέχεια με βάση και την αποκτηθείσα εμπειρία είναι δυνατό να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την σταδιακή απόσυρσή του.

Οι ανάγκες εφεδρείας

Σε ότι αφορά το ύψος εφεδρείας εκτάκτων αναγκών που προτείνεται από τον ΑΔΜΗΕ να διατηρηθεί για την κάλυψη και των δύο συγκροτημάτων των Βόρειων και Νοτιοδυτικών Κυκλάδων, με βάση την εξέλιξη της ζήτησης για τον χρονικό ορίζοντα 2025-2050, αυτή εκτιμάται βάσει ανάλυσης διαταραχών να είναι της τάξεως των 100 MW.

Από το μέγεθος αυτό, η αναγκαιότητα διατήρησης 40 MW σχετίζεται κυρίως με το συγκρότημα των Νοτιοδυτικών Κυκλάδων, δεδομένου ότι χωρίς τη διασύνδεση τους, δηλαδή για την κάλυψη του συγκροτήματος μόνο των Βόρειων Κυκλάδων απαιτείται εφεδρεία ύψους 60 MW. Σε σχέση με τη χωροθέτηση της εν λόγω εφεδρείας, προτείνεται να διατηρηθεί τοπική παραγωγή ύψους 60 MW στον ΑΣΠ Πάρου, ο οποίος έχει το πλεονέκτημα ότι είναι χωροθετημένος κεντροβαρικά ως προς τα φορτία των διασυνδεόμενων νησιών και μπορεί να εξυπηρετήσει τις περισσότερες καταστάσεις έκτακτης λειτουργίας (Ν-1). Περαιτέρω, προτείνεται η  διατήρησης τοπικής παραγωγής ύψους 40 MW σε καθεστώς εφεδρείας στον ΑΣΠ Θήρας αφενός για την κάλυψη της απώλειας της καλωδιακής σύνδεσης Πάρου – Νάξου χωρίς παραβίαση ορίων ασφαλούς λειτουργίας και αφετέρου ώστε να καλύπτει τουλάχιστον κατά 30% το φορτίο του συμπλέγματος των Νοτιοδυτικών Κυκλάδων σε περίπτωση νησιδοποίησης του (σε συμβάν Ν-2 ταυτόχρονης απώλειας διασυνδέσεων Λαύριο-Σέριφος και Νάξος-Θήρα), οπότε και εκτιμάται ότι καλύπτονται τα πολύ κρίσιμα φορτία του συμπλέγματος. Τέλος προτείνεται να υπάρχει πρόβλεψη στους εφεδρικούς ΑΣΠ ώστε να έχουν υποδομή για την σύνδεση φορητών Η/Ζ αν απαιτηθεί.