Κυκλάδες: Οι Δήμοι μπαίνουν στην ψηφιακή εποχή όσον αφορά το οργανόγραμμά τους

Με ταχύτατους ρυθμούς ολοκληρώνεται η συμπλήρωση της πλατφόρμας των ψηφιακών οργανογραμμάτων στην πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία στην ιστοσελίδα της «Απογραφής», ήδη πολλοί είναι εκείνοι οι Δήμοι – 134 μέχρι στιγμής - που  έχουν επικαιροποιήσει τους οργανισμούς εσωτερικής υπηρεσίας τους αναρτώντας στους στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα της κινητικότητας.

Μέσα στου 134 Δήμους βρίσκονται και ΟΤΑ των Κυκλάδων, όπως της Σύρου, Άνδρου, Θήρας, Κύθνου, Μήλου, Πάρου και Τήνου. Να σημειωθεί ότι η ψηφιοποίηση του οργανογράμματος είναι βασική προϋπόθεση για ένα δημόσιο φορέα για να υποδέχεται προσωπικό, όχι μόνο μέσω του νέου ενιαίου συστήματος μετατάξεων, αλλά και από προσλήψεις.

Το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης τον περασμένο Μάιο με επείγουσα εγκύκλιο προς τους ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού, είχε κάνει γνωστή τη βάση δεδομένων με τη δημιουργία:«Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης», στο οποίο αποτυπώνονται η διάρθρωση και η στελέχωση όλων των φορέων του Δημοσίου, δηλαδή υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α` και β` βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.).

Ειδικότερα, το Ψηφιακό Οργανόγραμμα περιλαμβάνει όλες τις οργανικές μονάδες των ως άνω φορέων, τους υπηρετούντες σε κάθε οργανική μονάδα υπαλλήλους και τα αντίστοιχα περιγράμματα θέσεων εργασίας. Κάθε οργανική μονάδα συναρτάται με την ιεραρχικά ανώτερή της και κάθε υπάλληλος με τη μονάδα στην οποία υπηρετεί. Για την δημιουργία και διαχείριση του Ψηφιακού Οργανογράμματος δημιουργήθηκε ειδική εφαρμογή, η οποία έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr).

Σε αυτή την εφαρμογή ο κάθε φορέας καλείται να αποτυπώσει το οργανόγραμμά του, τις θέσεις προσωπικού που έχουν κατανεμηθεί στις οργανικές μονάδες του καθώς και τα περιγράμματα θέσεων εργασίας αυτών.

Η ανάρτηση των οργανογραμμάτων των 134 Δήμων σημαίνει ότι είναι εγκεκριμένοι, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και οι μόνοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες επικαιροποίησης των οργανογραμμάτων τους.

Με πληροφορίες από την εφημερίδα "Κοινή Γνώμη"