Μικρές Κυκλάδες: έρχεται το δωρεάν ιντερνετ για τους μόνιμους κατοίκους

Από τον περασμένο Ιούλιο είχε εκδηλωθεί η πρόθεση της Κυβέρνησης και δη του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής να προχωρήσει στην κάλυψη σχεδόν όλη της Ελλάδας με ευρωζωνική σύνδεση… Μάλιστα, είχε τονίσει ότι στόχος δεν είναι άλλος από την παροχή αυτού του δικαιώματος δωρεάν στους μόνιμους κατοίκους των απομακρυσμένων νησιών… Και μάλιστα είχε γίνει προσπάθεια ένταξης στο συγκεκριμένο προνόμιο και των νησιών των Μικρών Κυκλάδων, αν και ελέω του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων αρκετές είναι οι περιπτώσεις όπου οι Μικροκυκλαδίτες χάνουν δικαιώματα… Έγιναν τελικά οι κατάλληλες επαφές, έβαλε και το χεράκι του ο Βουλευτής Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ κος Νίκος Μανιός και την Δευτέρα 9 Οκτωβρίου όταν και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεων η συγκεκριμένη απόφαση, οι Μικρές Κυκλάδες ήταν εντός…

Στο ΦΕΚ (μπορείτε να το δείτε εδώ) διευκρινίζεται ότι η δημόσια επιχορήγηση αφορά στους μόνιμους κατοίκους, τους δημόσιους υπαλλήλους και όσους υπηρετούν στο στρατό και σε σώματα ασφαλείας.

Mέσω της δράσης αυτής οι παραπάνω πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα για την απόκτηση κινητής ή δορυφορικής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο.

Τα εισοδηματικά κριτήρια για άγαμους δικαιούχους αφορούν συνολικό ετήσιο εισόδημα το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 16.000 ευρώ, ενώ για τους έγγαμους το ποσό διαμορφώνεται στα 30.000 ευρώ. Η παροχή είναι ανά νοικοκυριό. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 3.500.000 ευρώ.

Δικαιούχοι της δράσης, σύμφωνα με την απόφαση, είναι:

Οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών του “Παραρτήματος ΙΙ” της παρούσας, οι οποίοι πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο της παραγράφου 2.

Οι υπάλληλοι του εν γένει Δημόσιου Τομέα (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ, Ο.Τ.Α, Δ.Ε.Κ.Ο. κ.α.), ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας τους (δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου), οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών του Παραρτήματος ΙΙ

υπηρετούν σε Φορέα του Δημόσιου Τομέα (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ, Ο.Τ.Α, Δ.Ε.Κ.Ο. κ.α.), ο οποίος βρίσκεται σε νησί του Παραρτήματος ΙΙ

διαμένουν σε νησί του Παραρτήματος ΙΙ, για την εκπλήρωση του ως άνω υπηρεσιακού τους καθήκοντος

πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο που αναφέρεται στην απόφαση

Επίσης, το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας του (δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου).

Η δημόσια επιχορήγηση ανέρχεται κατά ανώτατο χρηματικό όριο στα εκατόν είκοσι ευρώ ανά δικαιούχο το έτος (120€/έτος), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α και των τυχόν επιβαλλόμενων τελών συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τελών συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας, χορηγείται για δύο έτη, χρησιμοποιείται μία μόνο φορά από τον δικαιούχο και παρέχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης μίας μόνο κινητής (mobile) ή δορυφορικής ευρυζωνικής σύνδεσης στο νοικοκυριό του δικαιούχου.

Τα νησιά του Νομού Κυκλάδων που εντάσσονται στη δράση απαριθμούνται στο παρακάτω πίνακα:

Πίνακας Δικαιούχων στις Κυκλάδες

Νησιά Μόνιμοι κάτοικοι       Νοικοκυριά

ΑΝΑΦΗ          271      136

ΑΜΟΡΓΟΣ     1.973   987

ΔΟΝΟΥΣΑ     167      84

ΗΡΑΚΛΕΙΑ     141      71

ΘΗΡΑΣΙΑ       319      160

ΊΟΣ     2.024   1.012

ΚΙΜΩΛΟΣ      910      455

ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ          399      200

ΠΟΛΥΑΙΓΟΣ  2          2

ΣΙΚΙΝΟΣ         273      137

ΣΧΟΙΝΟΥΣΣΑ            227      114

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ       765      383