Η Μύκονος κοιτάζει το μέλλον

Μπορεί η Μύκονος να θεωρείται το ισχυρότερο brand name της Ελλάδας στο χώρο του τουρισμού, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι παράγοντες του νησιού δεν κοιτάζουν την επόμενη ημέρα... Κι έτσι όπως αναφέρει η ιστοσελίδα tornosnews.gr ο Δήμος Μυκόνου αποφάσισε να συμμετάσχει ως εταίρος στις προτάσεις του προγράμματος Ελλάδας Κύπρος 2014-2020 οι οποίες υποστηρίζουν την τουριστική δραστηριότητα.

Η πρώτη πρόταση έχει τίτλο "Υπηρεσίες City-SAIL για την υποστήριξη του τουρισμού". H προτεινόμενη πράξη έχει σαν στόχο την προσέλκυση κρουαζιέρας σε σειρά περιοχών της χώρας, που διαθέτουν το απαιτούμενο τουριστικό προφίλ σε επίπεδο υποδομών, πολιτιστικού ενδιαφέροντος κ.λ.π., προσφέροντας μια ενοποιημένη, ποιοτικότερη, πληρέστερη και ασφαλέστερη τουριστική εμπειρία. Παράλληλα, στις περιοχές που ήδη αποτελούν προορισμούς για τις κρουαζιέρες, να αυξήσει το όφελος για την τοπική κοινωνία και οικονομία, διευκολύνοντας την πραγματοποίηση επισκέψεων σε σημεία ενδιαφέροντος, την ευχερέστερη προσφορά τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών, την καλύτερη οργάνωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας των επιβατών κ.λ.π. Πιο αναλυτικά η εν λόγω πράξη αφορά την δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας παροχής υπηρεσιών διασύνδεσης επιβατών, τοπικών επιχειρήσεων και εταιριών κρουαζιέρας με το όνομα City Sail (CitySAIL). Μέσω της πλατφόρμας City Sail προσφέρονται καινοτόμες συνδυαστικές υπηρεσίες που επιτρέπουν την υποστήριξη των επιβατών και οργανωτών off-board δραστηριοτήτων, για την δημιουργία μιας ενοποιημένης, πληρέστερης ποιοτικότερης και ασφαλέστερης τουριστικής εμπειρίας.

Η δεύτερη πρόταση έχει τίτλο "ΕΠιμηκύνοντας τον ΤΟΥΡισμό (Εp.Tour)". Το προτεινόμενο έργο στοχεύει στην αξιοποίηση του Πολιτιστικού Αποθέματος της περιοχή του διασυνοριακού Προγράμματος και των εταίρων του έργου με σκοπό την δημιουργία και πιλοτική εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου και στοχευμένου τουριστικού σχεδίου που θα συνδράμει στην διαμόρφωση των αναγκαίων συνθηκών για επιμήκυνση της τουριστική περιόδου κατά τουλάχιστον δύο επιπρόσθετους ημερολογιακούς μήνες. Η πρόταση περιγράφει ένα διαδραστικό περιβάλλον μέσα από το οποίο οι χώροι πολιτιστικού θα μπορούν να προσφέρουν το περιεχόμενό τους στο κοινό με τη μορφή ελκυστικών ιστοριών. Η πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτό θα γίνεται είτε από το διαδίκτυο μέσω απλών φυλλομετρητών (browsers) διαδικτύου καθώς και επιτόπου στο ίδιο το εικονικό μουσείο, μέσω των ειδικών συσκευών εικονικής πραγματικότητας. Αυτά τα άτυπα ή τυπικά πολιτιστικά «μουσεία» (virtual museums) υπόσχονται μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών προβολής να μετατρέψουν την περιήγηση σε χώρους πολιτισμού σε μία συναρπαστική εμπειρία για το χρήστη. Κριτήρια επιτυχίας ενός τέτοιου «μουσείου» θα είναι η αληθοφάνεια (ρεαλισμός) με έμφαση στην πιστότητα στη ψηφιακή αναπαραγωγή του φυσικού χώρου, η ευκολία στην πλοήγηση.

Η τρίτη πρόταση έχει τίτλο  «Δίκτυο Έξυπνων Μαρίνων Ελλάδας-Κύπρου (S.MAR.neT)». Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η δημιουργία ενός διακρατικού δικτύου μαρίνων που προσφέρουν καινοτόμες υπηρεσίες αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχουν σήμερα οι ΤΠΕ. Η δημιουργία αυτού του δικτύου θα συμβάλλει στην προβολή και αύξηση της επισκεψιμότητας των μαρίνων που θα συμμετέχουν και στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης. Η δημιουργία αυτού του δικτύου βασίζεται στην εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού συσκευών και αισθητήρων στις μαρίνες και στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που θα αξιοποιεί τα δεδομένα αυτών με στόχο την καλύτερη διαχείριση των μαρίνων και την παροχή προηγμένων υπηρεσιών στους ιδιοκτήτες και χειριστές των σκαφών.

Η τέταρτη πρόταση έχει τίτλο «Ηλεκτρονικός Τρισδιάστατος Ψηφιακός Οδηγός Πόλης (3D City Guide)». Κεντρικός στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η πλήρης εναέρια απεικόνιση των επιλεγμένων περιοχών και επιλεγμένων επίγειων σημείων αναφοράς, σε ηλεκτρονικά τρισδιάστατα μοντέλα, για την περαιτέρω ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς των περιοχών, των αξιοθέατων, αλλά και την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών e-tourism, με στόχο την αύξηση του τουρισμού και την παράλληλη εμπορική εκμετάλλευση από τους Τοπικούς Φορείς. Οι συμμετέχουσες περιοχές αποτελούν πόλο έλξης για μεγάλο αριθμό τουριστών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η συνεργασία των φορέων για τη δημιουργία ενός Τρισδιάστατου Οδηγού αναμένεται να επιφέρει μεγάλα οφέλη στην περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού, την ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, την ενθάρρυνση νέων επενδύσεων και θα προσφέρει ουσιαστικά στην γενικότερη οικονομική ανάπτυξη των περιοχών. Επιπλέον, η διασυνοριακή συνεργασία θα προωθήσει την ανάπτυξη διασυνοριακών ανταλλαγών, την προώθηση ενός κοινού χαρακτήρα και συνεργασίας ανάμεσα στους Φορείς.