Νάξος: Απέκτησε και ψηφιακό ξεναγό, τον NAXiOS

Την αξιοποίηση των εφαρμογών  «e-Ξεναγός» και «e-Χωριό», καθώς και την ομάδα λειτουργίας της πράξης «NAXiOS – Ψηφιακή Εφαρμογή Ξενάγησης Επισκεπτών μέσω Έξυπνων Συσκευών στους Πολιτιστικούς Πόρους του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με Διασυνδεδεμένη Πλατφόρμα Διαχείρισης Πολιτιστικού Περιεχομένου σε Συνεργασία με τους Τοπικούς Πολιτιστικούς Φορείς», αποφάσισε ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Για την ορθή λειτουργία του νέου ψηφιακού ξεναγού NAXiOS, η υπεύθυνη ομάδα, θα προβαίνει μεταξύ άλλων στις εξής πράξεις:

-Προώθηση της ανάδειξης των εφαρμογών σε όλες τις ενέργειες τουριστικής προβολής που θα λάβουν χώρα από το Δήμο, την Περιφέρεια και τα Επιμελητήρια.

-Προώθηση της ανάδειξης των εφαρμογών από όλες τις τοπικές επιχειρήσεις και τους τουριστικούς πράκτορες.

-Ανάπτυξη συνεχούς επικοινωνίας με τους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους για να εξελίσσουν τις εργασίες τους.

-Επεξεργασία, προώθηση και επίτευξη συμφωνίας ανάδειξης των εφαρμογών από τις ναυτιλιακές εταιρείες.

-Οργάνωση ετήσιων δράσεων marketing, όπως διαφήμιση σε περιοδικά πτήσεων, σε πλοία, σε ιστοσελίδες μεγάλης τουριστικής κίνησης.

- Ετήσια αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εφαρμογών, της απόδοσης λειτουργίας τους, της απήχησής τους και της συμβολής τους στην προσέλκυση επισκεπτών.

-Ενέργειες άντλησης και άλλων πόρων από εθνικά και Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα για την ανάπτυξη και άλλων συμπληρωματικών εργαλείων, όπως για τη δημιουργία ready-to-serve θεματικών διαδρομών.