"Πακέτο" οι Κυκλάδες στην Marketing Greece

Η Marketing Greece Α.Ε ανέλαβε τη δημιουργία ολοκληρωμένης καμπάνιας προβολής της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων στο discovergreece.com με στόχευση στο ελληνικό και διεθνές καταναλωτικό κοινό που σκοπό έχει να αναδείξει το τουριστικό προϊόν  των Κυκλάδων που περιλαμβάνει Discovergreece.com ecosystem, digital users activation, gamification, user generated content και social media promotion.

Το συνολικό κόστος του σχεδίου δράσης ανέρχεται στις 20.000 πλέον ΦΠΑ 23%. Στο έργο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες διακριτές αλλά συγκοινωνούντες δράσεις:

-Δημιουργική στρατηγική και σχεδιασμός επικοινωνιακών ενεργειών για την προβολή της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων στο Discovergreece.com. Σε αυτή τη δράση θα αναδειχθούν και τα βασικά κοινά – στόχος σε καταναλωτικό επίπεδο.

Ανάλυση στόχων επικοινωνίας, προετοιμασία πλάνου ενεργειών.

- Καθορισμός της στρατηγικής του δημιουργικού και παροχή κατευθύνσεων για υλοποίηση, μετάφραση των στόχων επικοινωνίας σε δημιουργικό concept.

Επικοινωνιακή πλατφόρμα

- Δημιουργία επικοινωνιακής πλατφόρμας η οποία θα αποτελέσει το όχημα για την προώθηση της εικόνας της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων προς το ενδιαφερόμενο κοινό.

-Παραγωγή περιεχομένου σχετικού με τα τουριστικά προϊόντα της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και με βάση την ανταγωνιστική της ταυτότητα και προωθητικό υλικό (ψηφιακά banners, posts).

Προβλέπεται η παροχή της στρατηγικής για την δημιουργία περιεχομένου έτσι ώστε να οπτικοποιηθεί το επιλεγμένο τουριστικό προϊόν, να δημιουργηθεί η αντίστοιχη ιστορία η οποία θα μετατραπεί σε εμπειρία και να προωθηθεί στα κατάλληλα κοινά στόχους. Ειδικό στόρι / αφήγημα του προϊόντος και εμπειρία σε 6 γλώσσες, Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ρωσικά, Τούρκικα.

Στο πλαίσιο της καμπάνιας θα χρησιμοποιηθεί φωτογραφικό υλικό που παρέχεται από την Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων και τους συνεργαζόμενους με αυτή Φορείς.

-Σχεδιασμός και υλοποίηση στοχευμένης καμπάνιας (discovergreece.com, social media).

Περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μίας στοχευμένης καμπάνιας επικοινωνίας η οποία συνοδεύεται από ανάλυση αποτελεσματικότητας και αναφορά.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτής της δράσης προβλέπεται:

Discovergreece.com platform & community: υλοποίηση καμπάνιας μέσα από το Discovergreece.com Περιλαμβάνεται: Home Page, Αrticle page και σύνδεσή του με την αντίστοιχη ενότητα περιεχομένου στο portal.

Στις επιλεγμένες ενότητες / κατηγορίες του portal προσφέρεται στους επισκέπτες ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τους προορισμούς, καθώς και δυνατότητα σχεδιασμού του ταξιδιού με διασύνδεση σε μηχανές κρατήσεων, Campaign Splash page, Blog post, Κοινότητα Μελών, Ψηφιακά κανάλια discovergreece.com στα social media (facebook, twitter, pinterest )

Digital push σε επιλεγμένο κοινό.

Σχεδιασμός και υλοποίηση ψηφιακής καμπάνιας σε επιλεγμένα ψηφιακά μέσα, online users και χώρες.

Ειδικότερα σε Facebook μέσα από social ads & promoted content, σε Google Search και Google Display μέσω ads & Banner Campaign.

Πηγή: Tornosnews.gr