Πάρος: Ερχεται ένα ακόμη 5αστερο ξενοδοχείο στη θέση Πούντα

Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την αποπεράτωση και λειτουργία πεντάστερου ξενοδοχείου στη Πούντα Μάρπησσας της Πάρου - υπάρχει υφιστάμενη ημιτελής κατασκευή-, από τον φορέα λειτουργίας της που είναι η εταιρία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή, ολοκλήρωση και τροποποίηση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών που αδειοδοτήθηκαν αρχικά και αυτών που νομιμοποιήθηκαν καθώς και για τη λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας ως πεντάστερο ξενοδοχείο.

Το έργο εντάσσεται στις τουριστικές υποδομές και αφορά την κατασκευή και λειτουργία του ξενοδοχείου με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Σύνολο δωματίων εκατό (100), κατανεμημένα σε εννέα (9) κτίρια και δυναμικότητα διακοσίων (200) κλινών

- Ενα (1) κεντρικό και βοηθητικά κτίρια

- Τρεις (3) πισίνες, μια παιδική και υπαίθριο spa.

Το συγκρότημα απέχει 180 μέτρα περίπου από την παραλία και κατασκευάσθηκε σε έκταση 24.098 τ.μ.

Η έκταση των χώρων πρασίνου στους ελεύθερους χώρους του ξενοδοχειακού συγκροτήματος ανέρχονται σε περίπου 8 στρέμματα. Οι φυτεύσεις θα γίνουν σε νησίδες των επιμέρους χώρων σε έκταση συνολικά έως 3 στρέμματα. Τα φυτά που θα επιλεχθούν θα προέρχονται κυρίως από την τοπική χλωρίδα, έτσι ώστε να αντέχουν στις ξερικές συνθήκες του Μεσογειακού καλοκαιριού και στην έλλειψη νερού και να έχουν περιορισμένες ανάγκες άρδευσης.

Με πληροφορίες από την ιστοσελίδα tornosnews.gr