Σαντορίνη: Αυτό είναι το πρόγραμμα τουριστικής προβολής για το 2020

Το νέο πρόγραμμα τουριστικής προβολής του για το 2020 ενέκρινε ο Δήμος Θήρας. Κύριοι στόχοι του προγράμματος, συνολικού προϋπολογισμού 191.000 ευρώ, είναι η αποδοτικότερη προβολή των νησιών του δήμου, των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτά, η αύξηση της τουριστικής ζήτησης, η γεωγραφική διασπορά των επισκεπτών της Σαντορίνης, η προσέλκυση τουριστών υψηλής ποιότητας, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, η αύξηση των επαναλαμβανόμενων τουριστών, καθώς και η προώθηση νέων επιλογών που εντάσσονται στον θεματικό τουρισμό.

Ειδικότερα, το νέο πρόγραμμα της Σαντορίνης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα εξής:

- Αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών μέσων για ενημέρωση και προβολή, μέσω του επανασχεδιασμού και της αναβάθμισης της τουριστικής διαδικτυακής πύλης, με στόχο τη συγκέντρωση του συνόλου της πληροφόρησης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε όλους τους τομείς του τουρισμού και την έγκαιρη και συνεχή ενημέρωση των χρηστών. Περαιτέρω, ανάπτυξη ειδικής εφαρμογής για smartphones, η οποία θα παρέχει πληροφορίες για αξιοθέατα, υπηρεσίες και δραστηριότητες.

- Διαδικτυακή προβολή και προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με δημιουργία θεμάτων και υιοθέτηση της νέας τάσης προώθησης μέσω της αφηγηματικής προσέγγισης.

- Παρουσίαση της Σαντορίνης ως τουριστικού προορισμού σε επιλεγμένο κοινό ταξιδιωτικών πρακτόρων, δημοσιογράφων και διαμορφωτών της κοινής γνώμης και συμμετοχή της Σαντορίνης σε πρωτότυπες προωθητικές δράσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως είναι εκδηλώσεις προβολής σε μεγάλα εμπορικά κέντρα, ημέρες γαστρονομίας και εκδηλώσεις προώθησης εναλλακτικού τουρισμού.

- Παραγωγή προωθητικού υλικού όπως επανασχεδιασμός και επανεκτύπωση του κεντρικού εντύπου προβολής της Σαντορίνης, ειδικό έντυπο σε τέσσερις γλώσσες με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού που προσφέρει το νησί, όπως οίνος-τοπικά προϊόντα, πεζοπορικές διαδρομές-μονοπάτια, πολιτισμός, αρχαία μνημεία.

- Οργάνωση εκδηλώσεων με αντικείμενο κυρίως τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού που προσφέρει η Σαντορίνη ως επιλογή στους δυνητικούς επισκέπτες της.

- Έρευνα αξιολόγησης του τουριστικού προορισμού Σαντορίνη, με την καταγραφή της ταξιδιωτικής συμπεριφοράς των επισκεπτών, του βαθμού ικανοποίησής τους από την παραμονή τους στο νησί, τις αδυναμίες με στόχο την αντιμετώπισή τους και τη βελτίωση του συνολικού τουριστικού προϊόντος και της εικόνας της Σαντορίνης.