Σαντορίνη - Νίκος Ζώρζος: "Η Σαντορίνη και πάλι στη κορυφή των επιλογών για τους τουρίστες"

Στις πρώτες επιλογές των τουριστών διεθνώς θα συνεχίσει να βρίσκεται και τη φετινή χρονιά η Σαντορίνη εκτιμά ο Δήμαρχος Θήρας κ. Νίκος Ζώρζος. Το 2018 έφερε στο προσκήνιο την επιτακτική ανάγκη της συνεννόησης και συμπόρευσης όσων κατοικούν και εργάζονται στην Σαντορίνη για την περαιτέρω επιτυχημένη συνέχιση της πορείας της στο διεθνές τουριστικό περιβάλλον.

Επίσης, ανέδειξε αναγκαίο τον επαναπροσδιορισμό και επανασχεδιασμό των δραστηριοτήτων και των στόχων που υπαγορεύονται από τις διαρκώς αναδιαμορφούμενες συνθήκες της τουριστικής οικονομίας, με γνώμονα τη διατήρηση και προστασία του τόπου και όχι της άλογης εξάντλησής του που η ιστορία προειδοποιεί ότι οδηγεί στην παρακμή. Σύμφωνα με τον κ. Ζώρζο «η νέα κοσμοπολίτικη Σαντορίνη θέλει την συνεργασία όλων μας για να παραμείνει επίκαιρη σαν τουριστικός προορισμός και την συνεργασία όλων μας για την βελτίωση της καθημερινότητάς μας και την εξέλιξη της κοινωνικής μας ζωής».  

Στοίχημα της δημοτικής αρχής για τα επόμενα χρόνια με τη βελτίωση και δημιουργία νέων υποδομών όπως για παράδειγμα των λιμενικών εγκαταστάσεων και της νέας μαρίνας.  

Εξάλλου πρόσφατα εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο με δικαιούχο το Δήμο Θήρας η προστασία της παραλίας Καμάρι.

Η παραλία Καμάρι έχει μήκος 1,7 χλμ. με μέγιστο πλάτος 50 μέτρα. Χαρακτηρίζεται από την παρουσία 3 προβόλων και 2 κυματοθραυστών. Στην προμελέτη προτείνεται να εφαρμοστεί η μέθοδος της τεχνητής αναπλήρωσης και η κατασκευή κυματοθραυστών χαμηλής στέψης, για τη συγκράτηση του προστιθέμενου υλικού και ειδικότερα:

- Τοποθέτηση αμμώδους υλικού σε μήκος 620 μ.

- Κατασκευή 4 ύφαλων κυματοθραυστών, μήκους 80 μ., σε βάθος 4-5 μ, με τη μεταξύ τους απόσταση στα 50 μ. και σε απόσταση 50 μ. από την ακτή.

Η προμελέτη για την προστασία της παραλίας του Καμαρίου νήσου Θήρας εκπονήθηκε στα πλαίσια της πράξης “Καταγραφή και Μελέτες Αναστροφής των Φαινομένων Διάβρωσης σε Τουριστικές Παραλίες Νήσων του Αιγαίου” του Προγράμματος GR02 - Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων του χρηματοδοτικού μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2009 - 2014.

Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 120.000 ευρώ και αφορά στον προϋπολογισμό προπαρασκευαστικών ενεργειών – α’ στάδιο. Η δημόσια δαπάνης της πράξης που δύναται να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 1.800.000 ευρώ εφόσον τα υποέργα προπαρασκευαστικών ενεργειών ολοκληρωθούν εντός του χρονοδιαγράμματός τους.